Chtěli bychom zjistit více o potřebách uživatelů, trenérů a možnostech při online tréninku.

Jestli už s online tréninkem máte zkušenosti, jak jste se současnými možnostmi spokojení, jaká jsou pozitiva a negativa, co je důležité, co Vám chybí…


K tomuto účelu připravujeme sérii dotazníků, kterými se můžete přímo zapojit do vytváření podoby My-Chess. Pomozte nám postavit online tréninkový nástroj, který Vám bude pomáhat a přitom Vás bude bavit.


Každý měsíc vylosujeme 5 respondentů našich dotazníků, kteří obdrží knižní cenu z naší nabídky podle vlastního výběru.


Děkujeme,

Tým My-Chess


05. srpna 2021 – vyhlášení dalších vítezů. Více v novinkách.


26. července 2021 – třetí dotazník

Těší nás vzájemná spolupráce a jsme stále zvídaví. V třetím dotazníku budeme potřebovat poradit! Jak se Vám líbí obrazovky z vývoje My-Chess, jaké zábavné prvky a zlepšení jsou pro Vás atraktivní? Zjistit, jak nám chcete pomoci dále. Prosím, vyplňte třetí dotazník.

Výsledky zminula najdete v novinkách. Velké díky!


05. července 2021 – vyhlášení prvních šťastlivců, kteří za spolupráci s My-Chess obdrží knihu, dle vlastního výběru. Více v novinkách.


24. června 2021 – druhý dotazník

Jak už jsme uvedli v novinkách, podařilo se nám zpracovat výsledky z prvního dotazníkového šetření. Všem zúčastněným upřímně děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Ta může v ideálním případě pokračovat rovnou vyplněním dotazníku s pořadovým číslem 2, který bude na ten minulý přirozeně navazovat. Náš předešlý apel vyslyšelo 100 respondentů, což rozhodně není málo. Každého, kdo věnoval vyplňování dotazníku svůj čas, si velmi vážíme. Zároveň usilujeme o to, aby i výsledky druhého kola měly adekvátní váhu, proto je pro nás důležité, aby se co nejvíc z vás opět zapojilo. Vaše pomoc je pro nás důležitá.

Náš druhý dotazník koncipujeme „dvojkolejně“. Pokud jste trenér, prosím, vyplňte variantu A. Ostatní uživatelé použijte variantu B.


30. května 2021 – první dotazník je zaměřený přímo na Vás  Na Váš vztah k šachu a na Vaši chuť spolupracovat na vývoji My-Chess. Dotazník najdete na tomto odkazu.