Řešení ke všem sedmi dílům Šachové cvičebnice zpracovali Viktorie Všetulová a Martin Beil.


Cvičebnice je možné koupit tady anebo společně s Metodikou a Sbírkou úloh v rámci zvýhodněné sady.


Doporučujeme využít také procvičovací Online testy připravené přímo ke cvičebnicím.


Řešení Šachové cvičebnice po jednotlivých dílech:

Šachová cvičebnice, 1. díl

Šachová cvičebnice, 2. díl

Šachová cvičebnice, 3. díl

Šachová cvičebnice, 4. díl

Šachová cvičebnice, 5. díl

Šachová cvičebnice, 6. díl

Šachová cvičebnice, 7. díl


Řešení Šachové cvičebnice po jednotlivých lekcích:

Šachová cvičebnice, 1. díl

01. lekce: Šachovnice a označení polí

02. lekce: Šachové kameny a jejich pohyb

03. lekce: Proměna pěšce, braní mimochodem a srovnatelná hodnota figur

04. lekce: Šachová notace

Šachová cvičebnice, 2. díl

05. lekce: Šach, mat

06. lekce: Pat

07. lekce: Další herní situace

08. lekce: Matové vedení – dvěma věžemi, dámou

09. lekce: Matové vedení – věží, dvěma střelci

10. lekce: Další případy remízy

Šachová cvičebnice, 3. díl

11. lekce: Obecné zásady zahájení – slabý bod f7 (f2)

12. lekce: Dvojí úder

13. lekce: Odtažný šach, dvojitý šach

14. lekce: Kombinace, mat na poslední řadě

15. lekce: Úvod do pěšcových koncovek – pravidlo čtverce

16. lekce: Pěšcové koncovky – opozice, kritická pole, diagonála

Šachová cvičebnice, 4. díl

17. lekce: Střelcové kombinace

18. lekce: Kombinace těžkých figur

19. lekce: Jezdcové kombinace

20. lekce: Pěšcové kombinace

21. lekce: Kombinace na zavlečení (přilákání) figury a blokádu pole

22. lekce: Kombinace na odvlečení (odlákání) a uvolnění pole nebo linie

Šachová cvičebnice, 5. díl

23. lekce: Kombinace na rozrušení obrany

24. lekce: Kombinace na překrytí a dobytí pole

25. lekce: Šachové úlohy a léčky

26. lekce: Hlavní zásady zahájení – útok na krále ve středu šachovnice

27. lekce: Útok na krále při stejných i různých rošádách

28. lekce: Pěšcové koncovky – uplatnění pěšcové převahy

Šachová cvičebnice, 6. díl

29. lekce: Pěšcové koncovky – vzdálený a krytý volný pěšec

30. lekce: Dáma proti pěšci v koncovce

31. lekce: Věžové koncovky – postavení mostu

32. lekce: Věžové koncovky – základní principy

33. lekce: Střelec proti jezdci v koncovce

34. lekce: Koncovky stejnobarevných střelců

Šachová cvičebnice, 7. díl

35. lekce: Koncovky různobarevných střelců

36. lekce: Základy strategie – silné a slabé body, pěšcové slabiny

37. lekce: Strategie – volné sloupce a sedmá (druhá) řada

38. lekce: Přehled zahájení

39. lekce: Jak studovat zahájení I

40. lekce: Jak studovat zahájení II


Případné připomínky k řešením můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.