Nejčastější formou výuky je v této fázi skupinový trénink v šachových kroužcích nebo oddílech. Rozsahem znalostí je cíl zvládnutí základních pravidel šachu a herních postupů.


Video:


Zpět


Formy výuky:

- Hlavní formou tréninku je skupinový trénink v šachových kroužcích nebo oddílech.

- Podstatou učení je v této fázi hravá forma - pozitivní přístup, zábavnost, zdravá soutěživost.

- Důležité je také důkladné procvičování a časté opakování probírané látky.

- Tréninky v délce 45 - 90 minut. Pestrá skladba tréninků a střídání činností.

- Zpravidla jeden až dva tréninky týdně.


Domácí úkoly a samostatné studium:

- Drobné úkoly, zejména řešení kombinačních obratů. Významné je množství vyřešených příkladů a důkladné procvičení látky.

- Důležité je vytvoření základních návyků pro domácí šachovou práci. Zadání domácího úkolu - vyřešení - kontrola - poučení z chyb.


Trenérské kompetence:

- Pedagogické schopnosti jsou v této fázi důležitější než šachová síla trenéra.

- Vhodná je přirozená přísnost, pevný řád a vhodně nastavené mantinely.

- Mezi klíčové vlastnosti trenéra začátečníků patří trpělivost, důslednost a pozitivní přístup.


Témata A. Základní kurz pro začátečníky:

1. Základní pravidla - šachovnice a notace, pohyb figur a jejich zvláštnosti

2. Herní prvky - šach, mat, pat, zrušení šachu, matová vedení dámou, dvěma věžemi a věží

3. Další herní prvky - hodnota figur, napadení a braní figur, obrana před napadením, krytí figur

4. Základní taktické motivy - dvojí úder a vazba

5. Další taktické prvky - odstranění obránce, přetížená figura, zavlečení a odvlečení, mezišach, odtažný šach, dvojitý šach

6. Základy zahájení partie - centrum, vývin, prostor a čas, bezpečí krále

7. Základní pěšcové koncovky - čtverec, opozice, vzdálená opozice, kritická a mezní pole, volný pěšec, vzdálený a krytý volný pěšec

8. Pravidelná cvičení - různé matové obrazce, jednoduché taktické obraty

9. Další procvičování - cvičné hry na pohyb figur, opakování pěšcových koncovek, matové vedení dvěma střelci

10. Stručná historie šachu - odlehčovací vložky ve výuce


Materiály v elektronické podobě:

M.Vokáč: Novoborská Šachová Akademie (doplnit celkový odkaz)

P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR

R.Biolek: Koncovky základní kurz (elektronicky) - 1. kapitola

M.Hurta: Rukověť trenéra šachu

Šachovnice a figurky (10 dílná série videí, My-Chess)

Učíme se šachy (8 dílná série videí, Jáchym Němec)

Jak hrát šachy (18 dílná série videí, sachy.cz)


Doporučená literatura:

P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu

P.Herejk: Sbírka šachových úloh

M.Beil: Šachová cvičebnice 1. díl

M.Beil: Šachová cvičebnice 2. díl

M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl

M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl

M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl

M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl

M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl

M.Beil: Malé představení šachových kouzel

M.Beil: Tři části šachové partie

R.Biolek: Šachové miniaturky

R.Biolek: Základy taktiky

R.Biolek: Koncovky - základní kurz

J.Veselý: Šachový slabikář

J.Veselý: Jak hrát šachy?

J.Veselý: Černobílé otazníky

L.Alster: Chci hrát šachy

L.Alster: Šachy hra královská

L.Alster: Miniaturní šachové partie

L.Pachman: Šach pro každého

F.Pithart: Základy šachu

K.Pliska: Učebnice šachu pro samouky - začátečníci

E.Gonsior, B.Skácel: Šachy pro trenéry IV. třídy


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět