V tematických oblastech nabízí řadu užitečných informací: zdroje v elektronické i papírové podobě, trenérsko-metodické rady a doporučení, kontrolní testy ověřující zvládnutí jednotlivých oblastí. Rámcový program tak pomáhá systematickému studiu šachistů.


A. Základní kurz pro začátečníky v kroužcích


1. Základní pravidla - šachovnice a notace, pohyb figur a jejich zvláštnosti

2. Herní prvky - šach, mat, pat, zrušení šachu, matová vedení dámou, dvěma věžemi a věží

3. Další herní prvky - hodnota figur, napadení a braní figur, obrana před napadením, krytí figur

4. Základní taktické motivy - dvojí úder a vazba

5. Další taktické prvky - odstranění obránce, přetížená figura, zavlečení a odvlečení, mezišach, odtažný šach, dvojitý šach

6. Základy zahájení partie - centrum, vývin, prostor a čas, bezpečí krále

7. Základní pěšcové koncovky - čtverec, opozice, vzdálená opozice, kritická a mezní pole, volný pěšec, vzdálený a krytý volný pěšec

8. Pravidelná cvičení - různé matové obrazce, jednoduché taktické obraty

9. Další procvičování - cvičné hry na pohyb figur, opakování pěšcových koncovek, matové vedení dvěma střelci

10. Stručná historie šachu - odlehčovací vložky ve výuce


B. Kurz pro mírně pokročilé v oddílech


1. Hodnocení pozice - základní prvky (materiál, postavení krále, souhra figur, pojem slabina)

2. Rychlý vývin figur - útok na krále v centru, význam včasné rošády

3. Význam centra v zahájení - pohyblivé pěšcové centrum, boj proti pěšcovému centru, opěrné body v centru, figurové centrum

4. Gambitová zahájení - Královský gambit, Italská systém Greco, Evansův gambit, Skotský gambit (metody útoku a obrany)

5. Útok na krále - při opačných rošádách a při stejných rošádách

6. Základní strategické myšlenky - v běžných zahájeních s ukázkovými partiemi

7. Další pěšcové koncovky - bodyček, past, trojúhelník, proměna se šachem, pěšcový průlom, nebezpeční pěšci, samokrycí formace

8. Základní věžové koncovky - 6. řada, most, věž za pěšce, aktivní věž

9. Speciální koncovky - věž proti pěšci a pěšcům, střelec a jezdec proti pěšci, dáma proti pěšci, dáma proti lehkým figurám

10. Pravidelná cvičení - různé matové kombinace, propočet variant

11. Cvičné partie - na probíraná zahájení


C. Krajská tréninková centra - Kurz pro středně pokročilé


1. Volný sloupec a 7. řada - techniky boje o volný sloupec a jeho využití

2. Dobrý a špatný střelec - v čem spočívá síla nebo slabost střelce, jak ji využít

3. Střelec proti jezdci - kdy je která figura lepší, jak využít její přednosti

4. Problematika výměny - dobré a špatné výměny, kdy je výhodné měnit

5. Další věžové koncovky - náročnější teoretické pozice, věžové koncovky s více pěšci

6. Speciální koncovky s rozdílným materiálem - různé materiální situace

7. Přechod do koncovky - kdy a do jakých koncovek přejít, příprava na přechod do koncovky

8. Technika propočtu variant - systematičnost a efektivita propočtu

9. Strategické plány v typických pěšcových strukturách - izolovaný pěšec, visací pěšci, izolovaný pár c3+d4, malé centrum, otevřené centrum, pohyblivé centrum, volný pěšec v centru

10. Jak analyzovat partie - význam, prostředky a cíle analytické práce

11. Jak studovat zahájení - tvorba repertoáru, metody studia

12. Využití počítače pro individuální trénink - k čemu a jakým způsobem používat počítačové programy


D. Krajská tréninková centra - Kurz pro pokročilé


1. Blokáda, omezování působnosti figur - metody, postupy

2. Další plány v typických pěšcových strukturách - převaha na křídle, karlovarská struktura, blokované centrum, sicilské struktury

3. Tvorba plánu - strukturovaný plán postavený na hodnocení pozičních prvků

4. Prostorová převaha - vznik, využití i metody obrany

5. Profylaxe a překrytí - význam a metody profylaxe

6. Kompenzace za materiální oběti - dynamický vztah mezi materiálem a pozičními faktory

7. Metody obrany ohrožených pozic - zjednodušení pozice, protiútok

8. Změna charakteru pozice - kdy a jak změnit charakter pozice

9. Základy manévrování - metody a cíle manévrování, princip dvou slabin

10. Stupňování malých pozičních výhod - zesilování pozice, realizace převahy

11. Psychologie šachu - sebevědomí, časové tísně, rozhodnost, práce na volních vlastnostech

12. Příprava na soupeře - slabé a silné stránky mé i soupeřovy, o jaký typ pozice usiluji


E. Obecné materiály


1. Zásady pedagogiky a didaktiky - metody a postupy šachové výuky

2. Elektronické zdroje informací - materiály v pdf a šachová videa

3. Tréninkové a herní weby - šachové stránky pro trénink a hraní šachu

4. Šachové programy - aplikace a programy užitečné pro šachové studium a online výuku

5. Organizace šachového tréninku v ČR - Šachový svaz, Projekt Šachy do škol, Trenérská komise, Krajská tréninková centra a další


Poznámka:


Garantem Rámcových programů pro studium šachu je Trenérská komise Šachového svazu ČR (dále TK). Náměty a připomínky můžete posílat pověřenému členovi TK Martinu Beilovi na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.


Úkolem TK je doplňování dalších metodických materiálů k tématům, která zatím nejsou dostatečně metodicky pokryta. Pokud máte zájem nabídnout ke všeobecnému použití své vlastní materiály, kontaktujte prosím pověřeného člena TK na výše uvedené emailové adrese.