Převládající tréninkovou formou jsou individuální tréninky, odborné konzultace a intenzivní samostatná práce. Trenér by v této fázi měl být silný praktický hráč.


Video:


Zpět


Formy výuky:

- Stoupá význam individuálního tréninku a hlavně samostatného studia.

- Ze strany svěřence se předpokládá cílevědomý a aktivní přístup k tréninku.

- Věnujeme se cílenému rozvíjení potenciálu svěřence nejen šachově, ale i charakterově.

- Tréninky v různé délce. Schopnost intenzivně se zaměřit na jednu probíranou oblast.

- Nejlépe aspoň dva tréninky týdně či pravidelné konzultace. Těžiště práce je v domácím studiu.


Domácí úkoly a samostatné studium:

- Systematické domácí studium s vyšší náročností

- Naprosto klíčové je samostatné studium, schopnost samostatně pracovat.

- Intenzivní práce s šachovou literaturou a s šachovými programy.


Trenérské kompetence:

- V této fázi je nutná velká šachová síla trenéra.

- Dobře promyšlené šachové vedení i sladění motivačních a volních prvků.

- Nutný dlouhodobý tréninkový plán, zaměření na slabá místa a sestavení vhodného turnajového kalendáře.


Témata D. Krajská tréninková centra - Kurz pro pokročilé:

1. Blokáda, omezování působnosti figur - metody, postupy

2. Další plány v typických pěšcových strukturách - převaha na křídle, karlovarská struktura, blokované centrum, sicilské struktury

3. Tvorba plánu - strukturovaný plán postavený na hodnocení pozičních prvků

4. Prostorová převaha - vznik, využití i metody obrany

5. Profylaxe a překrytí - význam a metody profylaxe

6. Kompenzace za materiální oběti - dynamický vztah mezi materiálem a pozičními faktory

7. Metody obrany ohrožených pozic - zjednodušení pozice, protiútok

8. Změna charakteru pozice - kdy a jak změnit charakter pozice

9. Základy manévrování - metody a cíle manévrování, princip dvou slabin

10. Stupňování malých pozičních výhod - zesilování pozice, realizace převahy

11. Psychologie šachu - sebevědomí, časové tísně, rozhodnost, práce na volních vlastnostech

12. Příprava na soupeře - slabé a silné stránky mé i soupeřovy, o jaký typ pozice usiluji


Materiály v elektronické podobě:

Youtube Robert a Petr šachy

Youtube ŠSČR

Youtube Šachy.cz

Youtube Pri šachu

(postupně doplníme)


Doporučená literatura:

R.Biolek: Plán v šachové partii

R.Biolek: Šachy, hra fantazie

R.Biolek: Koncovky II

R.Biolek: Otevřené hry

R.Biolek: Polootevřené hry

R.Biolek: Zavřené hry I

R.Biolek: Zavřené hry II

A.Aljechin: Na cestě k nejvyšším šachovým cílům

A.Aljechin: New York 1924

A.Aljechin: New York 1927

A.Nimcovič: Můj systém

A.Nimcovič: Můj systém v praxi

A.Nimcovič: Blokáda

A.Kotov: Aljechinův šachový odkaz 1. a 2. díl

L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl

E.Prandstetter, J.Balašov: Šachové koncovky

A.Karpov: Vybrané partie 1969-1977

G.Kasparov: Skúška časom

G.Kasparov: Moji velcí předchůdci 1-5

V.Hort, V.Jansa: Zahrajte si šachy s velmistry

J.Veselý: Psychologický průvodce šachovou partií

D.Bronštejn: Mezinárodní turnaj velmistrů 1953

M.Konopka: Magické pozice

M.Konopka: Černobílá magie

J.Markoš: Pod hladinou

J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada

M.Dvoretsky: School of chess excellence 1-4 (anglicky)

J.Aagaard: Excelling at chess (anglicky)

E.Grivas: The grandmaster program (anglicky)

E.Hansen: Secret of chess endgames strategy (anglicky)

J.Averbach: Chess endings (anglicky)

M.Dvoretsky: Endgame manual (anglicky)


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět