Většinou se nejedná o čistě šachové prvky, ale spíše o otázky osobnostní individuality hráče, jejich cvičení a odstraňování nevhodných psychických návyků či vlastností.


Zpět


Kontrolní testy:

Psychologie šachu (připravujeme)


Témata Šachopedie:

Mistři světa - Emanuel Lasker


Materiály v elektronické podobě:

E.Gonsior: Typické chyby mladých hráčů

J.Tůma: Závěrečná zpráva trenérů z MČech mládeže

(postupně doplníme)


Doporučená literatura:

R.Biolek: Šachy, hra fantazie

R.Biolek: Koncovky II

E.Lasker: Zdravý rozum v šachu

E.Lasker: Petrohrad 1909

E.Lasker, J.R.Capablanca: Můj zápas s Capablancou, zápas Lasker-Schlechter

J.Veselý: Psychologický průvodce šachovou partií

A.Kotov: Aljechinův šachový odkaz 1. a 2. díl

L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl

A.Karpov: Vybrané partie 1969-1977

G.Kasparov: Skúška časom

J.Markoš: Pod hladinou

J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada

P.Benkö: Winning chess psychology (anglicky)


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět