Tahy prováděné nahodile bez takového plánu jsou ve většině případů hrubou chybou. Základem tvorby plánu je správné zhodnocení výchozí pozice a stanovení vhodných postupných dílčích kroků takového plánu.


Zpět


Kontrolní testy:

Hodnocení pozice (připravujeme)

Tvorba plánu (připravujeme)


Témata Šachopedie:

Strategie obecné - Střední hra, Strategie, Pěšcová struktura, Hodnocení pozice, Plán hry


Materiály v elektronické podobě:

J.Obšívač: Plán v každé partii

E.Gonsior: Typické chyby mladých hráčů

(postupně doplníme)


Doporučená literatura:

R.Biolek: Plán v šachové partii

R.Biolek: Šachy, hra fantazie

R.Biolek: Koncovky II

R.Biolek: Otevřené hry

R.Biolek: Polootevřené hry

R.Biolek: Zavřené hry I

R.Biolek: Zavřené hry II

A.Nimcovič: Můj systém

A.Nimcovič: Můj systém v praxi

A.Nimcovič: Blokáda

A.Kotov: Aljechinův šachový odkaz 1. a 2. díl

L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl

D.Bronštejn: Mezinárodní turnaj velmistrů 1953

V.Hort, V.Jansa: Zahrajte si šachy s velmistry

J.Markoš: Pod hladinou

J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada

M.Dvoretsky: School of chess excellence 1-4 (anglicky)

M.Dvoretsky: Technique for the tournament player (anglicky)

J.Aagaard: Excelling at positional chess (anglicky)

J.Aagaard: Excelling at technical chess (anglicky)


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět