Důraz na pedagogické schopnosti trenéra je nutný zejména u tréninku menších dětí na nižší úrovni pokročilosti. U takových dětí mají pedagogické schopnosti větší význam než samotná šachová erudice trenéra. Je dobře, že čím dál častěji se i na školeních trenérů zaměřuje na otázky "jak učit?", "jak podávat šachovou látku?", "jaké tréninkové postupy využívat?".


Přehled nejdůležitějších pedagogických zásad:


1. Názornost - vše předvádět na šachovnici; hovořit v jasných a krátkých větách, být srozumitelný a zřetelný

2. Přiměřenost - náplň i forma tréninku musí odpovídat věku dětí a jejich dosavadním znalostem

3. Uvědomělost - děti by měly vědět, k čemu jsou dané znalosti a schopnosti užitečné, jaký mají význam

4. Soustavnost - pravidelné a rovnoměrné rozdělení výukových lekcí, systematické působení

5. Individuální přístup - přistupovat k žákům individuálně jako k jedinečným osobnostem, které mají různé vnímání, prožívání a potřeby

6. Trvalost - probíranou látku opakujeme, upevňujeme již nabyté znalosti

7. Všestrannost - rovnoměrné vzdělávání dětí ve všech oblastech šachu

8. Výchovné působení - rozvíjíme v dětech pozitivní vlastnosti, vedeme je k organizovanosti, ukázněnosti a respektu k ostatním


Zpět


Kontrolní testy:

Pedagogické zásady (připravujeme)


Témata Šachopedie:

Šachové pojmy - (připravujeme)


Materiály v elektronické podobě:

Metodické materiály na webu ŠSČR

M.Hurta: Rukověť trenéra šachu

(postupně doplníme)


Doporučená literatura:

(postupně doplníme)


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět