S moderní dobou souvisí využívání elektronických zdrojů informací, vhodných šachových webů a šachových programů. Pro celkový přehled o tréninkových možnostech je užitečné znát organizaci šachového tréninku v České republice.


Video:


Zpět


Domácí úkoly a samostatné studium:

- Domácí úkoly jsou důležité pro procvičování probírané látky a pravidelný kontakt s šachem.

- Samostatné studium (šachová literatura, počítačové programy) je nezbytné pro ambiciózní věnování se šachu.


Trenérské kompetence:

- Šachová síla - trenér musí být dostatečně šachově způsobilý pro trénink dané kategorie šachistů.

- Pedagogické schopnosti - schopnost předávat šachovou náplň dětem úměrně jejich věku a výkonnosti.

- Manažerské a sociální dovednosti - řízení oddílu, tréninkové skupiny, komunikace s rodiči a mnoho dalších.


Témata E. Obecné materiály:

1. Zásady pedagogiky a didaktiky - metody a postupy šachové výuky

2. Elektronické zdroje informací - materiály v pdf a šachová videa

3. Tréninkové a herní weby - šachové stránky pro trénink a hraní šachu

4. Šachové programy - aplikace a programy užitečné pro šachové studium a online výuku

5. Organizace šachového tréninku v ČR - Šachový svaz, Projekt Šachy do škol, Trenérská komise, Krajská tréninková centra a další


Materiály v elektronické podobě:

Metodické materiály na webu ŠSČR

M.Hurta: Rukověť trenéra šachu

Jaroslav Benák, ZPT2 - Pedagogické zásady v šachovém výcviku

Silvestar Žiger, ZPT2 - Didaktické principy v šachovém výcviku

(postupně doplníme)


Doporučená literatura:

(postupně doplníme)


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět