O elektronických prostředcích velmi dobře platí, že dovedou být dobrým sluhou, ale špatným pánem. Typicky škodlivé je nadměrné využívání enginu při rozborech pozic. Naopak velmi užitečné může být ukládání sehraných partií do databází či práce s knihovnou zahájení, databázemi partií silných šachistů či přípravy na soupeře pomocí databází partií soupeřů.


Šachové programy na počítači:

- ChessBase

- Fritz

- ChessAssistant


Mobilní aplikace:

- ChessBase

- Chess.com

- Lichess

- Alien


Programy pro Online výuku a trénink šachu:

- Skype

- Teams

- Google Meet


Zpět


Kontrolní testy:

Šachové programy (připravujeme)


Témata Šachopedie:

Šachové pojmy - (připravujeme)


Materiály v elektronické podobě:

(postupně doplníme)


Doporučená literatura:

(postupně doplníme)


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět