Velkou roli v organizaci tréninku hraje Šachový svaz České republiky. Mezi jeho významné aktivity patří Projekt Šachy do škol. Vzdělávání trenérů a tvorbu metodických materiálů má na starost Trenérská komise. Na úrovni krajů jsou významná Krajská tréninková centra. Klíčovou roli v tréninku šachistů hrají jednotlivé šachové oddíly.


Organizace šachového tréninku:

- Šachový svaz České republiky

- Projekt Šachy do škol

- Trenérská komise

- Komise pro práci s talenty

- Krajská tréninková centra - ve všech krajích

- Šachové oddíly - řada šachových oddílů po celé ČR

- Kroužky na školách a v domech dětí a mládeže - řada kroužků po celé ČR


Systém vzdělávání trenérů:

- Školení trenérů 1. třídy

- Školení trenérů 2. třídy

- Školení trenérů 3. třídy

- Školení trenérů 4. třídy

(aktuální školení na tomto odkazu)


Zpět


Kontrolní testy:

Organizace šachového tréninku v ČR (připravujeme)


Témata Šachopedie:

Šachové pojmy - (připravujeme)


Materiály v elektronické podobě:

Metodické materiály na webu ŠSČR

M.Hurta: Rukověť trenéra šachu

(postupně doplníme)


Doporučená literatura:

(postupně doplníme)


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět