Optimální jsou při sběru informací (databáze partií), pro finální kontrolu(!) vlastních nepočítačových analýz a při hledání inspirace především v oblasti zahájení. Nežádoucí je jejich využívání při povrchních analýzách bez zapojení vlastní analytické práce a slepá důvěra v počítačové hodnocení pozic bez vlastního správného pochopení souvislostí.


Zpět


Kontrolní testy:

Využití počítače (připravujeme)


Témata Šachopedie:

Zahájení obecné - Teorie zahájení

Rozdělení a názvy zahájení - Rozdělení zahájení, Otevřená zahájení, Polootevřená zahájení, Zavřená zahájení

Vývoj šachu a zajímavosti - Šachy a počítače dnes


Materiály v elektronické podobě:

P.Kunc: Využití počítačů v různých fázích výcviku

(postupně doplníme)


Doporučená literatura:

R.Biolek: Základy taktiky

R.Biolek: Základy strategie

R.Biolek: Plán v šachové partii

R.Biolek: Šachy, hra fantazie

R.Biolek: Koncovky - základní kurz

R.Biolek: Koncovky II

R.Biolek: Otevřené hry

R.Biolek: Polootevřené hry

R.Biolek: Zavřené hry I

R.Biolek: Zavřené hry II

G.Kasparov: Moji velcí předchůdci 1-5

J.Markoš: Pod hladinou

J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět