Konečným cílem je vybudovat hráči vhodný ucelený repertoár zahajovacích variant, který by mu umožnil uplatnit své herní přednosti, a vyhnul se pokud možno takovým postavením, ve kterých se hráč necítí nejjistěji.


Zpět


Kontrolní testy:

Názvosloví zahájení (připravujeme)

Základy studia zahájení (připravujeme)


Témata Šachopedie:

Zahájení obecné - Teorie zahájení

Rozdělení a názvy zahájení - Rozdělení zahájení, Otevřená zahájení, Polootevřená zahájení, Zavřená zahájení, Gambit, Charakteristika otevřených zahájení, Charakteristika polootevřených zahájení, Charakteristika zavřených zahájení


Materiály v elektronické podobě:

R.Biolek: Instruktivní partie na polozavřené hry

L.Polugajevskij: Problémy sicilské hry

J.Juřek: Nimcovičova indická s dvojpěšcem c3, c4

P.Šimáček: Tora tora tora!

L.Roško: Typické oběti v sicilské obraně

(postupně doplníme)


Doporučená literatura:

R.Biolek: Otevřené hry

R.Biolek: Polootevřené hry

R.Biolek: Zavřené hry I

R.Biolek: Zavřené hry II

B.Modr, J.Konikowski: Malá učebnice šachových zahájení

M.Filip: Celý svět se od nich učí

G.Kasparov: Moji velcí předchůdci 1-5

J.Markoš: Pod hladinou

J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada

Boris Slotnik: Typische Stellungen im Mittelspiel (německy)


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět