Soupeřova slabého střelce využíváme tak, že jeho pohyblivost je špatná a my můžeme útočit po polích opačné barvy (v koncovce například chytat, vytempovat). Častá je možnost vyměňovat ostatní figury a nechat soupeři špatného střelce. Slabost střelce nejvíce vyniká v koncovce. Jedná se o téma hlavně strategické, s velkým přesahem do koncovky. Důležitý pro význam aktivity a souhry figur, uskutečnění správných výměn.


Zpět


Kontrolní testy:

Dobrý a špatný střelec (připravujeme)

Střelcové koncovky (připravujeme)


Témata Šachopedie:

Přání šachových figur - Co si přeje střelec?

Figurové koncovky - Střelcové koncovky, Stejnobarevní střelci, Různobarevní střelci, Střelec proti jezdci v koncovce


Materiály v elektronické podobě:

K.Volek: Dobrý a špatný střelec

V.Hora: Síla figur

R.Biolek: Koncovky základní kurz (elektronicky)

(postupně doplníme)


Doporučená literatura:

R.Biolek: Základy strategie

R.Biolek: Plán v šachové partii

R.Biolek: Šachy, hra fantazie

R.Biolek: Koncovky - základní kurz

R.Biolek: Koncovky II

A.Nimcovič: Můj systém

A.Nimcovič: Můj systém v praxi

A.Nimcovič: Blokáda

L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl

J.Markoš: Pod hladinou

J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada

John Nunn: Understanding Chess Middlegames (anglicky)

John Watson: Secrets of Modern Chess Strategy (anglicky)

Karpow, Mazukewitsch: Stellungsbeurteilung und Plan (německy)

J.Awerbach: Lehrbuch der Endspiele (německy)

Bernd Rosen: Fit im Endspiel (německy)


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět