Není dobré bezdůvodně měnit při prostorové převaze nebo při útoku. Výměna je výborná zbraň proti prostorové převaze nebo útoku soupeře. Výměna je také důležitý prvek v taktice: v obraně si výměnou ulevíme výměnou soupeřových útočníků (speciálně výměna dam). V útoku měníme soupeřovy obránce. Speciální význam má tematika přechodu do koncovky.


Zpět


Kontrolní testy:

Problematika výměny (připravujeme)


Témata Šachopedie:

Herní prvky - Výměna figur

Strategie obecné - Aktivita, Pasivita

Koncovky obecné - Přechod do koncovky


Materiály v elektronické podobě:

R.Biolek: Koncovky základní kurz (elektronicky)

(postupně doplníme)


Doporučená literatura:

R.Biolek: Základy taktiky

R.Biolek: Základy strategie

R.Biolek: Plán v šachové partii

R.Biolek: Šachy, hra fantazie

R.Biolek: Koncovky - základní kurz

R.Biolek: Koncovky II

A.Nimcovič: Můj systém

L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl

E.Prandstetter, J.Balašov: Šachové koncovky

J.Markoš: Pod hladinou

J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada

John Nunn: Understanding Chess Middlegames (anglicky)

John Watson: Secrets of Modern Chess Strategy (anglicky)

Karpow, Mazukewitsch: Stellungsbeurteilung und Plan (německy)

Bernd Rosen: Fit im Endspiel (německy)


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět