Schopnost dobře "číst pozici" (hodnotit její prvky) je klíčová pro stanovení vhodného plánu hry. Svěřenci také získávají cit pro figury a pro různé strategické prvky. Pomáhá jim to lépe rozmísťovat své síly. Užitečný může být i mírně dogmatický přístup - zjednodušovat, zobecňovat, stanovovat jasná pravidla a poučky.


Zpět


Kontrolní testy:

Hodnocení pozice (připravujeme)


Témata Šachopedie:

Strategie obecné - Střední hra, Strategie, Rozdělení sloupců, Silné a slabé body, Pěšcová struktura, Hodnocení pozice, Plán hry, Značky pro hodnocení tahů a pozic


Materiály v elektronické podobě:

J.Juřek: Nimcovičova indická s dvojpěšcem c3, c4

P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR - 35. lekce


Doporučená literatura:

P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu

P.Herejk: Sbírka šachových úloh

M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl

M.Beil: Tři části šachové partie

R.Biolek: Základy strategie

R.Biolek: Plán v šachové partii

A.Nimcovič: Můj systém

J.Veselý: Jak hrát šachy?

L.Alster: Chci hrát šachy

L.Alster: Šachy hra královská

L.Pachman: Šach pro každého

E.Gonsior, B.Skácel: Šachy pro trenéry III. třídy


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět