Děti učíme bojovat o volné sloupce různými prostředky. Dobře využívat také vhodné výměny a manévrování. Velký význam mají také způsoby otevírání sloupců a jeho načasování. Vnímáme také rozdíly mezi sloupcem v centru a na kraji: na volném sloupci v centru bývají opěrné body (bsazení, zesílení tlaku, přesuny k boční hře do stran), na krajním sloupci opěrný bod pro věž. Boj o volný sloupec má strategický význam (manévrování, zesilování, vnikání), jindy taktický - cílem může být ničivý útok.


Zpět


Kontrolní testy:

Volný sloupec a 7. řada (připravujeme)

Kombinace na otevřeném sloupci (připravujeme)


Témata Šachopedie:

Strategie obecné - Rozdělení sloupců, Boj o volný sloupec

Přání šachových figur - Co si přeje dáma?, Co si přeje věž?

Typy útoků - Slabá poslední řada, Využití předposlední řady, Útok na volném sloupci


Materiály v elektronické podobě:

V.Hora: Síla figur

(postupně doplníme)


Doporučená literatura:

R.Biolek: Základy taktiky

R.Biolek: Základy strategie

R.Biolek: Plán v šachové partii

R.Biolek: Šachy, hra fantazie

A.Nimcovič: Můj systém

A.Kotov: Aljechinův šachový odkaz 1. a 2. díl

L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl

V.Hort, V.Jansa: Zahrajte si šachy s velmistry

J.Markoš: Pod hladinou

J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada

John Nunn: Understanding Chess Middlegames (anglicky)

John Watson: Secrets of Modern Chess Strategy (anglicky)

Karpow, Mazukewitsch: Stellungsbeurteilung und Plan (německy)


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět