Nutný je důraz na zásady zahájení a nikoliv na memorování konkrétních variant zahájení. Rozumět dění na šachovnici je klíčové. Po sehraných cvičných partiích má velký význam společně se zastavit nad klíčovými okamžiky, nejčastěji nad poučnými chybami. Chyby nevnímáme jako selhání, ale jako příležitost ke zlepšení. Vytváříme tak uvědomělý a pozitivní vztah svěřenců k analytické práci.


Zpět


Kontrolní testy:

Hádání tahů v partiích (připravujeme)


Témata Šachopedie:

Rozdělení a názvy zahájení - Rozdělení zahájení, Otevřená zahájení, Polootevřená zahájení, Zavřená zahájení, Gambit

Otevřená zahájení - Italská hra, Hra dvou jezdců v obraně, Hra čtyř jezdců, Španělská hra, Skotská hra, Skotský gambit, Evansův gambit, Ruská obrana, Philidorova obrana, Královský gambit, Vídeňská hra, Střelcova hra

Polootevřená zahájení - Sicilská obrana, Caro-Kann, Skandinávská obrana, Francouzská obrana


Materiály v elektronické podobě:

P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR - 37. - 39. lekce


Doporučená literatura:

P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu

P.Herejk: Sbírka šachových úloh

M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl

M.Beil: Tři části šachové partie

R.Biolek: Šachové miniaturky

L.Alster: Miniaturní šachové partie

A.Rojzman: Šachové miniatúrky

L.Pachman: Šachová zahájení v praxi

J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět