Obzvlášť důležité téma je jezdec proti špatnému střelci. Hodně záleží na opěrných polích, na pěšcové struktuře. Téma je hlavně strategické, s velkým přesahem do koncovky. Velký význam mají vhodné výměny. Z kombinačního hlediska jsou důležité vazby a vidličky.


Zpět


Kontrolní testy:

Střelec proti jezdci (připravujeme)

Koncovky lehkých figur (připravujeme)

název (připravujeme)


Témata Šachopedie:

Přání šachových figur - Co si přeje střelec?, Co si přeje jezdec?

Figurové koncovky - Střelec proti jezdci v koncovce


Materiály v elektronické podobě:

P.Velička: Střelec proti jezdci

M.Vokáč: Střelec proti jezdci za dohledu věží

B.Borek: Souboj jezdce a střelce v koncovkách s izolovaným pěšcem

R.Biolek: Koncovky základní kurz (elektronicky)

(postupně doplníme)


Doporučená literatura:

R.Biolek: Základy strategie

R.Biolek: Plán v šachové partii

R.Biolek: Šachy, hra fantazie

R.Biolek: Koncovky - základní kurz

R.Biolek: Koncovky II

A.Nimcovič: Můj systém

A.Nimcovič: Můj systém v praxi

A.Nimcovič: Blokáda

L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl

J.Markoš: Pod hladinou

J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada

John Nunn: Understanding Chess Middlegames (anglicky)

John Watson: Secrets of Modern Chess Strategy (anglicky)

Karpow, Mazukewitsch: Stellungsbeurteilung und Plan (německy)

J.Awerbach: Lehrbuch der Endspiele (německy)

Bernd Rosen: Fit im Endspiel (německy)


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět