Převládající formou studia nadále zůstává skupinový trénink. Často také dochází k selekci, které děti to se šachem myslí vážně a mají předpoklad se jim systematičtěji věnovat.


Video:


Zpět


Formy výuky:

- Převládající formou je skupinový trénink, nejčastěji v šachových oddílech.

- Systematický přístup k probíraným vědomostem a důslednost trenéra.

- Důležité je důkladné procvičování a časté opakování probírané látky.

- Délka tréninků 60 - 120 minut. Při trénincích je vhodné střídání činností a zařazení herních prvků.

- Tréninky minimálně jednou týdně. V lepším případě dvakrát týdně, což urychluje zvládnutí probírané látky.


Domácí úkoly a samostatné studium:

- Pravidelné domácí úkoly, které můžeme nazývat domácími soutěžemi. Kromě řešení kombinačních obratů také základy práce s šachovou literaturou.

- Upevnění základních návyků na domácí šachovou práci. Zadané domácí úkoly je důležité zkontrolovat a poskytnout dětem zpětnou vazbu.


Trenérské kompetence:

- Je potřeba kombinace dobrých pedagogických schopnosti a zároveň šachové síly trenéra, který sám ovládá probíranou látku.

- Vhodný je přirozený respekt, pevný řád a vhodně nastavené mantinely.

- Důležitá je trpělivost, důslednost, systematičnost a další pedagogické zásady.


Témata B. Kurz pro mírně pokročilé v oddílech:

1. Hodnocení pozice - základní prvky (materiál, postavení krále, souhra figur, pojem slabina)

2. Rychlý vývin figur - útok na krále v centru, význam včasné rošády

3. Význam centra v zahájení - pohyblivé pěšcové centrum, boj proti pěšcovému centru, opěrné body v centru, figurové centrum

4. Gambitová zahájení - Královský gambit, Italská systém Greco, Evansův gambit, Skotský gambit (metody útoku a obrany)

5. Útok na krále - při opačných rošádách a při stejných rošádách

6. Základní strategické myšlenky - v běžných zahájeních s ukázkovými partiemi

7. Další pěšcové koncovky - bodyček, past, trojúhelník, proměna se šachem, pěšcový průlom, nebezpeční pěšci, samokrycí formace

8. Základní věžové koncovky - 6. řada, most, věž za pěšce, aktivní věž

9. Speciální koncovky - věž proti pěšci a pěšcům, střelec a jezdec proti pěšci, dáma proti pěšci, dáma proti lehkým figurám

10. Pravidelná cvičení - různé matové kombinace, propočet variant

11. Cvičné partie - na probíraná zahájení


Materiály v elektronické podobě:

P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR

R.Biolek: Koncovky základní kurz (elektronicky)

M.Hurta: Rukověť trenéra šachu

Youtube Robert a Petr šachy

Youtube ŠSČR

Youtube My-Chess

Youtube Šachy.cz

Youtube Pri šachu


Doporučená literatura:

P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu

P.Herejk: Sbírka šachových úloh

M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl

M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl

M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl

M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl

M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl

M.Beil: Tři části šachové partie

R.Biolek: Šachové miniaturky

R.Biolek: Základy taktiky

R.Biolek: Základy strategie

R.Biolek: Plán v šachové partii

R.Biolek: Koncovky - základní kurz

D.Kaňovský: Učíme se od mistrů

D.Kaňovský: Koryfejové 19. století

G.Maróczy: Paul Morphy 1. díl

G.Maróczy: Paul Morphy 2. díl

J.Veselý: Černobílé otazníky

J.Veselý: Psychologický průvodce šachovou partií

L.Alster: Miniaturní šachové partie

L.Alster: Šachy hra královská

L.Pachman: Šachová zahájení v praxi

J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení

M.Filip: Celý svět se od nich učí

F.Pithart: Šachové koncovky

E.Gonsior, B.Skácel: Šachy pro trenéry III. třídy, celá kniha


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět