Propočet variant vyžaduje průběžný a trvalý trénink spojený s vytvářením správných návyků. Vhodné je postupné prohlubování hloubky propočtu a zvyšovat jeho efektivitu vzhledem k časové spotřebě.


Zpět


Kontrolní testy:

Propočet variant (připravujeme)


Témata Šachopedie:

Taktika obecné - Propočet variant, Tahy kandidáti

Typy útoků - Útok na krále v centru, Využití slabiny f7, Útok při opačných rošádách, Útok při stejných rošádách, Slabá poslední řada, Dušený mat, Útok na vyhnaného krále, Aktivita a souhra v útoku, Útok na volném sloupci, Využití předposlední řady, Útok po diagonálách, Využití slabých polí, Nebezpečný pěšec, Kombinace s proměnou pěšce, Vysunuté těžké figury, Uzavírání matové sítě


Materiály v elektronické podobě:

R.Biolek, J.Obšivač: Propočet variant

M.Beil: Výcvik v technice propočtu variant

M.Vokáč: K technice propočtu variant - korespondující pole

R.Biolek: Koncovky základní kurz (elektronicky)

(postupně doplníme)


Doporučená literatura: NEVHODNÉ VYMAZAT

R.Biolek: Základy taktiky

R.Biolek: Šachy, hra fantazie

R.Biolek: Koncovky - základní kurz

R.Biolek: Koncovky II

R.Biolek: Cvičebnice pro pokročilé 1

R.Biolek: Cvičebnice pro pokročilé 2

R.Biolek: Cvičebnice pro pokročilé 3

R.Biolek: Zahrej jako velmistři 1

R.Biolek: Zahrej jako velmistři 2

R.Biolek: Zahrej jako velmistři 3

R.Réti: Mistři šachovnice

M.Čigorin: Autoportrét

H.Kmoch: Rubinsteinovy šachové perly

A.Kotov: Aljechinův šachový odkaz 1. a 2. díl

L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl

V.Hort, V.Jansa: Zahrajte si šachy s velmistry

J.Markoš: Pod hladinou

J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada

Valerij Beim: Die Technik der Variantanberechnung (německy)


Další odkazy:

Metodika výuky šachu mládeže

Šachový svaz České republiky

Projekt Šachy do škol

Šachopedie


Zpět