Úvod o funkci Procvičovat:


Opakování a procvičování je jednou z nejdůležitějších součástí jakéhokoliv učení, včetně trénování šachu. Příklady řešíme od jednodušších ke složitějším, od konkrétněji zaměřených ke komplexnějším. K dobrému zvládnutí šachových témat je potřeba vyřešit velké množství pozic a cvičení.


Tuto potřebu v systému My-Chess zastává funkce Procvičovat. Pokrývá všechny důležité oblasti šachu (od Základů, přes Zahájení, až po Koncovky či Historii) a obsahuje více než 450 procvičovacích testů. V testech jsou použité různé formáty odpovídání: zahrání úvodního tahu, výběr z nabídnutých možností, zahrání tahu plus určení výsledku, označení pole, napsání čísla a seřazení možností do správných pořadí.Ukázka 1: Kde najdete Procvičovat?


Tuto základní funkci najdete na domovské obrazovce mezi dlaždicemi 3x3 - je to hned první dlaždice vlevo nahoře.


Funkce Procvičovat je označená ikonou jezdce. Asi proto, že šikovné skoky jezdce je potřeba obzvláště procvičovat :-)


Ukázka 2: Procenta a Rychlé spuštění


Ve funkci Procvičovat se vám zobrazí nabídka jednotlivých oblastí šachu. Můžete si vybrat, jestli chcete řešit testy o základech šachu, zahájeních, taktice a další.


U každé oblasti máte modrou lištu s údajem, kolik procent této oblasti už máte úspěšně vyřešeno.


Pod každou kartou najdete tlačítko Hrát pro Rychlé spuštění. Kliknutím na toto tlačítko spustíte nejjednodušší obsah z této oblasti, který ještě nemáte úspěšně vyřešený.


Ukázka 3: Související obsah


V pravé části obrazovky najdete Související témata. Najdete tam odkazy na zajímavou výuku (Učit se), na vybrané testy (Procvičovat) a na zajímavá témata Šachopedie.


Stačí kliknutí na některý z těchto bannerů a dostanete se k dalšímu zajímavému obsahu.


Ukázka 4: Výběr oblasti šachu


Každá oblast šachu (Základy, Zahájení, Taktika a další) má svou barevně označenou kartu s obrázkem.


Kliknutím přímo na některou z těchto karet se dostanete do nabídky sad testů z dané oblasti.


Ukázka 5: Jednotlivé série testů


V každé oblasti šachu se nachází několik různých sad procvičování. Nejvíce jich najdete v oblasti Taktika.


Dlaždice s každou sadou procvičování obsahuje lištu ukazující kolik procent z této sady už máte úspěšně vyřešeno. Tlačítkem Hrát můžete spustit nejjednodušší test, který ještě nemáte úspěšně vyřešený.


V pravé části obrazovky najdete Související obsah. Jedná se o výuku (Učit se) a témata Šachopedie, která souvisí s těmito sadami testů.


Ukázka 6: Výběr série testů


Kliknutím na dlaždici s některou sadou testů vstoupíte přímo do ní.


Je to nejlepší způsob, jak si sami vybrat přesně takový test, jaký hledáte!


Ukázka 7: Uvnitř série testů


Uvnitř vybrané série najdete všechny obsažené testy. V horní části uvidíte textový popis celé série - co obsahuje, pro koho je vhodná, jaký typ otázek v testech najdete. A každá sada má také svůj originální obrázek :-)


Pod textovým popisem je modrá lišta, která ukazuje, kolik procent testů už máte úspěšně vyřešených.


Pod tím najdete seznam jednotlivých testů. U každého najdete tlačítko Hrát, kterým můžete daný test okamžitě spustit.


Ukázka 8: Výběr jednoho testu


Dlaždice s jednotlivými testy obsahují základní informace. Na prvním řádku je číslo testu v rámci série, název testu, počet obsažených otázek, časový limit na řešení.


Druhý řádek začíná kolečkem - pokud je zelené, máte už test úspěšně vyřešený; pokud je oranžové, už jste ho řešili, ale zatím neúspěšně. Dále najdete hvězdičky: 3 hvězdičky znamenají 100% úspěšnost, 2 hvězdičky nejméně 75%, 1 hvězdička nejméně 50%. Na konci druhého řádku najdete obtížnost (Lehké, Střední, Těžké).


Kliknutím na dlaždici daného testu se dostanete do podrobnějšího Detailu testu.


Ukázka 9: Detail testu


Každý test má svůj slovní popis. Vedle něj je modré tlačítko Hrát, kterým test spustíte.


Pokud jste už daný test řešili, najdete tam i statistiku Předchozích pokusů. Kliknutím si můžete zobrazit svůj nejlepší výsledek v daném testu. Anebo poslední výsledek v tomto testu.


Dole v Detailu testu najdete Související obsah. Můžete si spustit výukové téma (Učit se), které se probíranému tématu věnuje. Anebo si prostudovat popis tématu v Šachopedii.


Ukázka 10: Procvičování s hraním tahů


Nyní se dostáváme do samotného testu! Nejčastějším formátem testových otázek je hraní správného prvního tahu.


Textový popisek vám dává jednoduché pokyny k řešení. Také vidíte, na kolikáté otázce se nacházíte a kolik ještě zbývá času.


Když máte zahraný svůj tah, tlačítkem Další se posunete na další úkol. Naopak tlačítkem Předchozí se můžete vrátit k minulé otázce a znovu si ji zkontrolovat, anebo své řešení změnit. Tlačítko Konec slouží k ukončení testu a vyhodnocení odpovědí.


Ukázka 11: Procvičování s výběrem možností


Dalším častým formátem je výběr z nabídnutých možností. Většinou hledáme pouze jednu správnou možnost.


Kliknutím svou vybranou možnost zvolíme a tlačítkem Další pak pokračujeme na další otázku.


Ukázka 12: Vyhodnocení testu


Když jsme celý test vyřešili a ukončili kliknutím na tlačítko Konec, dostáváme se na vyhodnocení testu.


Najdete zde informace, kolik z kolika otázek jste měli správně, kolik jste získali procent a hvězdiček, kolik času jste strávili řešením. Vpravo nahoře pak najdete bílé tlačítko pro opakované spuštění testu a modré tlačítko pro spuštění následujícího testu.


Ve vyhodnocení vidíte také získané odměny - zlaťáky, diamanty a zkušenosti. A úplně dole si můžete rozkliknout jednotlivé své odpovědi (správné označené zeleně, chybné červeně). Kliknutím na záložku CHYBY můžete zobrazit pouze chybně zodpovězené otázky a pořádně se na ně podívat.


Závěr a doporučení:


Důležité je zvolit vhodnou obtížnost příkladů k procvičování. Základní orientací je v tomto směru rozdělení obsahu My-Chess na Lehké, Střední a Těžké.


V rámci sad Procvičování doporučujeme nepřeskakovat jednotlivá témata a zkompletovat si je všechna. Ničemu neuškodí ani zopakování jednodušší, základní látky. Velký význam má také vracení se k dříve probíraným tématům a jejich opakování.Průvodce funkcemi My-Chess:


1. Obsahové funkce:

- Procvičovat

- Šachopedie

- Učit se

- Videa

2. Práce s obsahem:

- Kurzy

- Soutěžit

- Úkoly a výzvy

- Související obsah

3. Motivační funkce:

- Herní měny

- Sběratelské karty

- Zkušenosti a Levely

- Statistiky

4. Ostatní funkce:

- Trenér

- Blog

- E-shop

- Registrace

- Profil

- Prémiové členství

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.