2. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Slabý bod f7 (30 minut)

- Slabost pole f7 v zahájení, způsoby útoku, metody obrany

- Konkrétní ukázky úspěšných i odražených útoků na f7

- Šachopedie: Slabý bod f7

- Metodika 11. lekce (strany 51-52), Šachové miniaturky (ukázkové partie na stranách 32-35)

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dnes tematické partie s povinnou volbou zahájení: Hra dvou jezdců v obraně s tahem 4.Jg5 (útok na pole f7)

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Cvičná šachová hra Blechy - na hrací ploše 3x3 umístíme blechu, říkáme směry (nahoru, dolů, doleva, doprava), na konci se zeptáme "Kde je blecha?"

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 2 Střední)

- Šachopedie: Slabý bod f7, Test: Slabý bod f7, Výuka: Slabý bod f7 I, Slabý bod f7 II

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Znovu trénink v plném počtu. Všichni kromě jednoho přinesli vyřešené domácí úkoly z minula na papírech. Většinou měli více chyb, takže nám oprava trvala déle, takže jsme mírně zkrátili probírání dnešního tématu i jeho opakování. Na Šachopedii se minulý týden samostatně podívala polovina účastníků, někteří řešili i soutěže My-Chess. Úroveň cvičných partií byla vyšší než minulý týden.
1. trénink: (90 minut)

 

Úvod (15 minut)

- Přivítání po letních prázdninách, složení skupiny, novinky z prázdnin

 

Informace k úkolům v novém roce (20 minut)

- Pravidelné diagramy a koncovky na papírech

- Práce s šachovou literaturou

- Využívání Šachopedie a testů My-Chess

 

Dnešní téma: Význam každého tahu v zahájení (20 minut)

- Už od zahájení je každý tah důležitý a stojí za pečlivé přemýšlení!

- Hrajeme podle zásad, vnímáme hrozby soupeře, využíváme vlastní možnosti

- Opakování Zásad zahájení - Boj o střed, Vývin figur, Bezpečí krále (shrnutí zásad, možnost vybrat obtížnější ukázky)

- Metodika 11. lekce (strana 49), ukázka partie z knihy Šachové miniaturky

- Kontrolní otázky: Může se už v zahájení rozhodnout partie? Co se stane, když hráč udělá v zahájení chybu? Jak se vám dařilo zahájení v dnešních cvičných partiích?

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na hraní s rozmyslem a beze spěchu

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Cvičná šachová hra Blechy - na hrací ploše 3x3 umístíme blechu, říkáme směry (nahoru, dolů, doleva, doprava), na konci se zeptáme "Kde je blecha?"

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 1 Střední)

- Doporučená témata Šachopedie: Boj o střed, Vývin figur, Bezpečí krále

- Práce s šachovou literaturou: Šachové miniaturky (volitelně)

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Po letních prázdninách jsme se potkali v plném počtu. O prázdninách se účastníci věnovali šachům minimálně - nehráli žádné turnaje, jen někteří občas hráli v rodině nebo s kamarády. Na tréninku měli všichni velkou chuť do hry, takže jsme déle hráli a vynechali hru Blechy a zkrátili opakování tématu. Ve cvičných partiích bylo větší množství chyb. Podařilo se děti zaujmout pro význam šachového studia doma a hlavně řešení úkolů na papírech.
Letošní Tréninkové deníky budou vycházet z těch loňských, akorát budou vylepšené o různé náměty a připomínky z minulého roku. Na úvod přinášíme popis tréninkové skupiny, základní strukturu tréninkové lekce a cíle na školní rok.


Střední úroveň je zhruba na úrovni matů 2. tahem (= úroveň My-Chess Střední). V ostatních oblastech (zahájení, strategie, koncovky) pak různá témata s obtížností podobnou dvojtažkám. Cílem je za rok se posunout do Těžké skupiny :-)
Přidáváme tři důležité odkazy z webu Šachového svazu ČR i My-Chess:


- Základní šachový výcvik od Petra Herejka nabízí v elektronické podobě základní materiál pro přípravu a vedení tréninků.


- Velmi užitečný rozcestník metodických materiálů, který odkazuje na celou řadu pěkně zpracovaných materiálů v elektronické podobě.


- Rámcový program výuky šachu, který rozděluje tréninkový proces do čtyř navazujících fází a nabízí řadu dalších odkazů, rad i komentářů.
Od příštího týdne zde každou sobotu najdete kompletní přípravu pro jeden další trénink i s potřebnými odkazy a materiály.
Obecná struktura tréninku: (90 minut)

 

U Střední skupinky se zaměřujeme na rovnováhu mezi výukou, herními prvky a motivací k domácímu studiu.

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů a opravy chyb, opakování z minula

 

Dnešní téma (30 minut)

- Společné probrání hlavního tématu tréninku

- Odkazy na materiály v Šachopedii, Testech a Výuce

- Odkazy na šachovou literaturu

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Partie ve dvojicích nebo formou simultánky s trenérem

- Po skončení partií popsat rozhodující okamžiky a poučení z partie

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Například cvičné šachové hry, minisoutěže v řešení diagrámků

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání úkolů na další týden

- Odkazy na samostatné studium a procvičování

 

Hodnocení tréninku

- Každý týden zde najdete hodnocení tréninku se vzorovou skupinou

 

 


Základní informace o tréninkové skupince - Střední:

 

Popis skupiny

- 6-8 účastníků skupiny ve věku 6-9 let. Většina z nich má za sebou 1 rok přípravy v kroužku pro začátečníky, pravidla šachu umí. Turnaje ještě nehráli vůbec, anebo jen minimálně. Hrají rychle a impulzivně.

- V zahájeních se učí hrát podle zásad. Taktiku řeší na úrovni jednotahových matů a nejjednodušších materiálních zisků. Pojem strategie zatím neznají, koncovky také ne. Matovat většinou umí dvěma věžemi a také dámou.

- Zatím mají šachy spíš jako volnočasový kroužek a většinou ještě nejsou pro hru výrazně zapálení.

 

Cíle na školní rok

- Počítáme s pravidelným řešením domácích šachových úkolů v rozsahu minimálně 10-20 minut týdně.

- V průběhu sezóny začít hrát rapidové turnaje. Hrát pomaleji a začít zvažovat různé možnosti. Po tahu soupeře vnímat jeho hrozby.

- V zahájeních dodržovat základní zásady a poznat základní obraty. V taktice se z řešení jednotahových matů posunout přes maty 2. tahem s dvojitým šachem anebo s nápovědou k řešení dvoutahových matů. Ve strategii nacítit vlastnosti jednotlivých figur. V koncovkách se seznámit s hlavními zásadami a jednoduchými pěšcovkami.

- Naučit se vnímat tři části šachové partie a každou z těchto částí hrát podle jejich zásad.

 

Doporučená literatura

- P.Herejk: Metodika pro učitele a trenéry šachu

- P.Herejk: Sbírka šachových úloh

- M.Beil: Šachová cvičebnice 2. díl

- M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl

- M.Beil: Tři části šachové partie

- J.Veselý: Jak hrát šachy?

- L.Alster: Chci hrát šachy

- R.Biolek: Šachové miniaturky

- R.Biolek: Koncovky - základní kurz

- P.Herejk: Základní výcvik začátečníků (elektronicky)
Celoroční plán témat pro střední skupinu najdete na tomto odkazu.

 

Odkazy na další Tréninkové deníky: Lehké / Střední / Těžké

 

Další informace o Tréninkových denících najdete v článku na webu ŠSČR.

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.