Pro letošní rok už tréninkové deníky skončily. Na nové se můžete těšit zase v příštím školním roce. Níže můžete stále využít cokoliv z předchozích týdnů.35. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Vlastní repertoár zahájení (30 minut)

- Repertoár zahájení je skladba všech zahájení, která hráči mohou vzniknout

- Postupně ji vylepšujeme a obohacujeme

- Společně sepsat základy repertoáru zahájení jednotlivých účastníků

- Dát si cíle na další práci s repertoárem

- Šachopedie: Rozdělení zahájení

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 38. lekce (strany 162-174), P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 38. lekce (strany 152-157), M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 38. lekce (strany 29-38)

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Znovu volné partie bez jakéhokoli omezení.

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Společné probrání nejzajímavějších okamžiků z dnešních cvičných partií

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 35 Střední)

- Šachopedie: Rozdělení zahájení, Test: Základní zahájení - 32, Výuka: Otevřená zahájení I - tahy, Polootevřená zahájení - tahy, Zavřená zahájení I - tahy

- Motivační rozloučení - motivace k samostatné práci o letních prázdninách

 

Hodnocení tréninku

- Dneska jsme měli poslední řádný trénink v tomto školním roce. Měli jsme jednu absenci a mírně slabší šachové úkoly. Pozitivně hodnotím zvýšenou aktivitu v soutěžích My-Chess. Dnešní trénink byl zaměřený především na motivaci k další samostatné práci o letní pauze, především studiu zahájení a pravidelnému řešení diagramů.
34. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Pěšcové koncovky - pěšcový průlom (30 minut)

- Ukázka jednoduchého pěšcového průlomu s obětí pěšce

- Vysvětlení principu pěšcového průlomu - postouplost pěšců je víc než jejich počet

- Ukázka pěšcového průlomu tří pěšců proti třem

- Různé situace průlomu tři na tři, kdy průlom vychází a kdy nevychází

- Další praktické ukázky pěšcových půlomů, procvičování

- Šachopedie: Pěšcový průlom

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany 15-16, F.Pithart: Šachové koncovky

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Znovu volné partie bez jakéhokoli omezení.

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Komentáře k nejdůležitějším okamžikům ve cvičných partiích.

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 34 Střední)

- Šachopedie: Pěšcový průlom, Test: Pěšcový průlom - tah a výsledek, Výuka: Pěšcový průlom

- Motivační rozloučení - směrem k závěru některých soutěží na My-Chess

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku byla kompletní účast a mírně slabší šachové úkoly. Hlavní téma tréninku s pěšcovým průlomem se podařilo dobře, došli jsme i k obtížnějším ukázkám průlomu. Cvičné partie jsme znovu nechali bez omezení volbou zahájení. V závěru tréninku jsme si dali motivační poradu k  soutěžím My-Chess.
33. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Ideje kombinací - uvolnění pole a uvolnění linie (30 minut)

- Zopakování, co jsou ideje kombinací a k čemu jsou dobré

- Uvolnění pole - pro jinou figuru, která z uvolněného pole zasadí rozhodující úder

- Uvolnění linie - pro jinou útočící figuru

- Šachopedie: Ideje kombinací, Uvolnění pole, Uvolnění linie

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 14. lekce (strany 64-67) a 21.-24. lekce (strany 93-105), M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl, 21.-22. lekce (strany 43-60), Šachová cvičebnice 5. díl, 23.-24. lekce (strany 1-20), R.Biolek: Základy taktiky, strany 15-26 a 63-71

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dnes volné partie bez jakéhokoli omezení

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Cvičná šachová hra Blechy

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 33 Střední)

- Šachopedie: Uvolnění pole, Uvolnění linie, Test: Uvolnění pole - mat 2. tahem, Uvolnění pole - mat 3. tahem, Výuka: Uvolnění pole

- Motivační rozloučení směrem k domácím úkolům i používání My-Chess

 

Hodnocení tréninku

- Dneska jsme byli na tréninku po delší době kompletní bez absencí a tentokrát dobře vyřešené šachové úkoly. Kombinační ideje děti zvládly dobře, společně jsme vyřešili řadu diagramů. Větší motivaci jsme si nyní dali k soutěžím My-Chess a dále k obsahu My-Chess o taktice a idejích kombinací.
32. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Zavřená zahájení černými (30 minut)

- Základní návod, jak hrát černými proti zavřeným zahájením

- Boj o střed, krytí středového pěšce dalším pěšcem

- Nevyvíjet jezdce na c6, nechat si prostor pro protihru tahem c7-c5

- Šachopedie: Zavřená zahájení, Charekteristika zavřených zahájení

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 40. lekce (strany 170-175), M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 40. lekce (strany 56-59), R.Biolek: Šachová zahájení - Zavřené hry I, celá kniha, R.Biolek: Šachová zahájení - Zavřené hry II, celá kniha, J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 147-255

 

Cvičná simultánka na čas (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Trenér má všude bílé a hraje úvodní tah 1.d4

- Trenér průběžně komentuje důležité okamžiky v partiích

- Kdo dohraje, sleduje partie ostatních

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Shrnutí nejdůležitějších okamžiků ze cvičné simultánky, kontrolní otázky

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 32 Střední)

- Šachopedie: Zavřená zahájení, Test: Zavřená zahájení, Výuka: Zavřená zahájení

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku byly znovu dvě absence a slabší šachové úkoly. Pěkné počasí venku si vybírá svou daň a je těžší děti motivovat k pravidelnému domácímu studiu. Naopak dobře se podařilo dnešní téma o zahájeních, jehož vrcholem pak byla společná simultánka, ve které si všichni účastníci nové vědomosti prakticky vyzkoušeli.
31. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Útok při stejných rošádách (30 minut)

- Ukázka pozice se stejnými rošádami a útočnými možnostmi

- Vysvětlení plánu útoku při stejných rošádách - figurový útok, převaha sil, odstranění obránců

- Praktické vyzkoušení, společné hledání nejlepších tahů

- Šachopedie: Útok při stejných rošádách

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, R.Biolek: Základy taktiky, L.Pachman: Střední hra v šachové praxi

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- V dnešních partiích povinná volba zahájení se stejnými rošádami

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Zhodnocení cvičných partií, komentáře k nejdůležitějším místům

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 31 Střední)

- Šachopedie: Útok při stejných rošádách, Test: Stejné rošády I, Stejné rošády II, Výuka: Stejné rošády I, Stejné rošády II

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Dneska na tréninku dvě absence a průměrně vyřešené šachové úkoly. O víkendu hrála většina účastníků skupinky turnaj a dařilo se jim mírně nadprůměrně. Dobrou chuť měli i do dnešního tématu - speciálně se jim velmi líbila herní část tréninku, ve které si teoretické znalosti útoku při opačných rošádách prakticky procvičili.
30. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Útok při opačných rošádách (30 minut)

- Ukázka pozice s opačnými rošádami a útočnými možnostmi

- Vysvětlení plánu útoku při opačných rošádách - využití pěšců, otevírání sloupců

- Praktické vyzkoušení

- Šachopedie: Útok při opačných rošádách

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, R.Biolek: Základy taktiky, L.Pachman: Střední hra v šachové praxi

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- V dnešních partiích povinná volba zahájení s opačnou rošádou, volba ze tří možností: dračí sicilská, Najdorfova sicilská, klidná italská s opačnými rošádami

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Zhodnocení cvičných partií, komentáře k nejdůležitějším místům

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 30 Střední)

- Šachopedie: Útok při opačných rošádách, Test: Opačné rošády I, Opačné rošády II, Výuka: Opačné rošády I, Opačné rošády II

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Dneska na tréninku znovu kompletní účast, navíc dobře vyřešené šachové úkoly z minula a také dobré využívání procvičovacích testů My-Chess. V poslední době děti hraní i trénování dobře chytlo a jsou silně motivovaní. Dnešní hravé téma s útokem při opačných rošádách tuto motivaci ještě více posílilo.
29. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Miniaturní partie - polootevřená zahájení (30 minut)

- Zopakování názvů polootevřených zahájení - sicilská, caro-kann, skandinávská, Pircova, francouzská, Aljechinova

- Ukázky krátkých miniaturních partií na jednotlivá zahájení

- Šachopedie: Polootevřená zahájení, Miniaturní partie

- R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 136-137, P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 40. lekce (strany 170-175), P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 40. lekce (strany 164-166)

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- V dnešních partiích povinná volba polootevřených zahájení

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Soutěžní procvičování názvů šachových zahájení

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 29 Střední)

- Šachopedie: Polootevřená zahájení, Miniaturní partie

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku byla po delší době komletní účast a solidně vyřešené šachové úkoly z minula. Velmi dobře se podařilo dnešní téma, kdy rychlé ukázky miniaturních partií byly pro všechny zábavné a poučné. Získané vědomosti děti dobře uplatnily i ve cvičných partiích s povinnou volbou polootevřených zahájení (nejčastěji sicilské).
28. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Pěšcové koncovky - krytý volný pěšec (30 minut)

- Vysvětlení, co je krytý volný pěšec

- Krytý volný pěšec omezuje soupeřova krále a zároveň je před ním v bezpečí

- Ukázky využití krytého volného pěšce, praktické procvičení

- Šachopedie: Krytý volný pěšec

- R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany 11-12, P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 29. lekce (strany 127-129), P.Herejk: Sbírka šachových úloh,29. lekce (strany 107-111), M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, 29. lekce (strany 1-10)

 

Cvičná simultánka na čas (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na týmové pojet, počítáme celkové skóre našich partií

- Trenér průběžně komentuje důležité okamžiky v partiích

- Kdo dohraje, sleduje partie ostatních

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Komentáře k nejzajímavějším okamžikům ze cvičné simultánky

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 28 Střední)

- Šachopedie: Krytý volný pěšec, Test: Krytý volný pěšec - tah a výsledek, Výuka: Krytý volný pěšec

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku po velikonoční pauze dvě absence a slabší šachové úkoly. Ale na samotném tréninku dobrá práce a určitě zase nabereme správný tréninkový rytmu. Mladí jsou natěšení i do nových soutěži My-Chess pro druhé pololetí. Velmi solidní byla dnešní cvičná simultánka, kde mladí podali dobrý týmový výkon.
27. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Pěšcové koncovky - vzdálený volný pěšec (30 minut)

- Vysvětlení, co je vzdálený volný pěšec

- Vzdálený volný pěšec odláká soupeřova krále, který pak bude vzdálený smutný král

- Ukázky využití vzdáleného volného pěšce, praktické procvičení

- Šachopedie: Vzdálený volný pěšec

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 29. lekce (strany 127-129), P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 29. lekce (strany 107-111), M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, 29. lekce (strany 1-10), R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany 10-11

 

Hraní cvičných koncovkových pozic (25 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Hraní cvičných pozic s ukázkou a procvičením vzdáleného volného pěšce

- Kdo dohraje, začne další cvičnou pozici s jiným soupeřem

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Shrnutí naučených i vyzkoušených dovedností o vzdáleném volném pěšci

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 27 Střední)

- Šachopedie: Vzdálený volný pěšec, Test: Vzdálený volný pěšec - tah a výsledek, Výuka: Vzdálený volný pěšec

- Motivační rozloučení směrem k dalšímu studiu koncovek

 

Hodnocení tréninku

- Dneska na tréninku jedna absence a průměrně vyřešené šachového úkoly z minula. Dětem se dobře dařilo na sobotním turnaji, společně jsme si turnaj stručně zhodnotili a řekli si různá poučení do budoucna. Dnešní koncovkové téma všichni zvládli zodpovědně a velmi je bavilo především hraní cvičných koncovkových soubojů ve dvojicích.
26. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Dobré a špatné lehké figury (střelec, jezdec) (30 minut)

- Aktivní střelec je volný, pohyblivý a útočný

- Pasivní střelec je nepohyblivý a zablokovaný vlastními pěšci

- Aktivní jezdec je umístěný v centru, nejlépe na opěrném poli

- Pasivní jezdec je na kraji šachovnice, málo pohyblivý

- Šachopedie: Co si přeje střelec?, Co si přeje jezdec?

- M.Beil: Tři části šachové partie, R.Biolek: Základy strategie

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na aktivitu svých figur a omezování figur soupeře

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Zdůraznění nejdůležitějších poučných okamžiků ze cvičných partií

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 26 Střední)

- Šachopedie: Co si přeje střelec?, Co si přeje jezdec?, Test: Vlastnosti šachových figur, Výuka: Co si přeje střelec?, Co si přeje jezdec?

- Motivační rozloučení směrem k sobotnímu turnaji

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku znovu kompletní účast a dobře vyřešené úkoly z minula. Dlouhodobě dobrou práci v úkolech děti odvání v řešení diagramů na taktiku. Průběžně se příjemně zlepšuje kvalita řešení koncovek i zápal pro jejich řešení. Nyní se děti těší na sobotní turnaj.
25. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Polootevřená zahájení bílými (30 minut)

- Polootevřená zahájení začínají tahem 1.e4 bez odpovědi černého 1…e5

- Jednotlivá polootevřená zahájení - sicilská, caro-kann, skandinávská, Pircova, francouzská, Aljechinova

- Charekteristika a různé ukázky jednotlivých polootevřených zahájení

- Šachopedie: Polootevřená zahájení, Charakteristika polootevřených zahájení

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 40. lekce (strany 170-175), R.Biolek: Šachová zahájení - Polootevřené hry, celá kniha, L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 71-95

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- V dnešních partiích povinná volba polootevřených zahájení

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Pokračování soutěže v názvech šachových zahájení z minulého tréninku

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 25 Střední)

- Šachopedie: Polootevřená zahájení, Test: Polootevřená zahájení, Výuka: Polootevřená zahájení

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Dneska na tréninku po delší době kompletní účast, dobře vyřešené také šachové úkoly a aktivní využívání systému My-Chess, především různých soutěží. Dnešní téma bylo pro všechny zajímavé a velmi praktické. Bílými figurami se s polootevřenými zahájeními budou setkávat všichni. Část účastníků je využívá nebo teprve začne využívat i černými.
24. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Rozdělení zahájení na otevřená, polootevřená a zavřená (30 minut)

- Podle čeho se zahájení rozdělují na otevřená, polootevřená a zavřená

- Otevřená - začínají tahy 1.e4 e5

- Polootevřená - začínají tahem 1.e4, ale bez odpovědi 1…e5

- Zavřená - začínají jiným tahem než 1.e4

- Základní charakteristiky jednotlivých typů zahájení a jejich příklady

- Procvičování názvů zahájení a jejich zařazení do jednotlivých typů

- Šachopedie: Rozdělení zahájení

- M.Beil: Tři části šachové partie, strany 36-37, P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 38. lekce (strany 162-174), P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 38. lekce (strany 152-157), M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 38. lekce (strany 29-38)

 

Cvičná simultánka na čas (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na týmové pojet, počítáme celkové skóre našich partií

- Trenér průběžně komentuje důležité okamžiky v partiích

- Kdo dohraje, sleduje partie ostatních

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Soutěž v určování názvů šachových zahájení

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 24 Střední)

- Šachopedie: Rozdělení zahájení, Test: Základní zahájení - 32, Výuka: Otevřená zahájení, Polootevřená zahájení, Zavřená zahájení

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku byly dvě absence a poměrně nerovnoměrně vyřešené úkoly - někteří zvládli úkoly výborně a ve velkém množství, jiní měli úkoly výrazně slabší. Dnešní téma kolem zahájení všechny bavilo díky soutěžním prvků a všichni zúčastnění projevovali zdravou aktivitu a zájem.
23. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Hodnocení pozice a Plán hry (30 minut)

- Kritéria pro hodnocení pozice - materiál, pěšcová struktura, aktivita, postavení králů, hrozby

- Vyzkoušení hodnocení pozice na různých ukázkových pozicích

- Stanovení plánu hry na základě hodnocení pozice

- Ukázka různých plánů hry

- Šachopedie: Hodnocení pozice, Plán hry

- M.Beil: Tři části šachové partie, M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, R.Biolek: Základy strategie, R.Biolek: Plán v šachové partii

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- V každém okamžiku partií mít plán hry, nikdy nehrát bez stanoveného plánu

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Stručné shrnutí o plánu hry a zhodnocení sehraných cvičných partií

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 23 Střední)

- Šachopedie: Hodnocení pozice, Plán hry, Test: Hodnocení a plán

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Dneska na tréninku jedna absence a dobře vyřešené úkoly z minulého týdne. Všem se velmi líbilo na sobotním turnaji, dva z účastníků skupinky skončili mezi nejlepšími. Byli to ti, kteří dlouhodobě nejlépe řeší šachové úkoly. Na dnešním tréninku se dobře dařilo najít propojení mezi probíranou tematikou, sobotním turnajem a dalšími budoucími soutěžemi.
22. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Pěšcové koncovky - past a bodyček (30 minut)

- Vysvětlení pasti - forma nevýhody tahu

- Praktické ukázky pasti, manévr z pastí

- Vysvětlení bodyčeku - pohyb krále po diagonále a omezování soupeřova krále

- Ukázky bodyčeku, výherní i remízová situace

- Šachopedie: Past, Bodyček

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 16. lekce (strany 71-75), M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 16. lekce (strana 58), R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strana 8

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Zaměření na dobré hospodaření s časem - ani příliš pomalu, ani rychle a zbrkle

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku nebo sleduje partie ostatních

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Shrnutí zásad správného hospodaření s časem v partiích, společná diskuze o tomto tématu.

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 22 Střední)

- Šachopedie: Past, Bodyček, Test: Past - tah a výsledek, Výuka: Past

- Motivační rozloučení směrem k sobotnímu turnaji

 

Hodnocení tréninku

- Tentokrát na tréninku dvě absence, průměrně vyřešené šachové úkoly a dobré domácí zaměření na studium koncovek. Motivace z minulého tréninku ve směru ke koncovkám dobře vyšla - děti využívaly koncovky v My-Chess, dobře vyřešily koncovky na papírech a dva účastníci využili i šachovou knížku. Na dnešním tréninku byli všichni natěšení na sobotní turnaj, proto jsme se více věnovali i problematice hospodaření s časem.
21. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Pěšcové koncovky - mezní pole (30 minut)

- Vysvětlení, co jsou mezní pole a jaké situace v koncovkách se týkají

- Ukázka, jak král, který obsadil mezní pole, rozhdone partii

- Určování mezních polí

- Boj o mezní pole v různých situacích - získání mezních polí, obrana mezních polí

- Šachopedie: Mezní pole

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 16. lekce (strany 52-54), M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, R.Biolek: Koncovky - základní kurz

 

Hraní vzorových pozic na koncovky (25 minut)

- Tempo 3 minuty na partii + 2 sekundy za každý provedený tah

- Cvičné partie na dohrávání koncovek s bojem o mezní pole

- Po dohrání každé cvičné pozice zhodnocení rozhodujících okamžiků s trenérem

- Poučení pro další cvičnou vzorovou partii

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Cvičná šachová hra Sherlock Holmes

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 21 Střední)

- Šachopedie: Mezní pole, Test: Mezní pole - tah a výsledek, Výuka: Mezní pole

- Motivační rozloučení směrem k dalšímu studiu pěšcových koncovek

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku znovu kompletní účast a dobře vyřešené úkoly. Svým koncovkovým tématem byl dnešní trénink náročnější, navíc chyběly klasické cvičné partie. Ale i hraní cvičných pozic na koncovky bylo pro děti zajímavé a celkově motivační k dalšímu studiu koncovek, například z kapitoly Šachopedie o pěšcových koncovkách.
20. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Boj o volný sloupec (30 minut)

- Zopakování, co jsou volné sloupce a k čemu jsou užitečné

- Obsazení volného sloupce

- Zdvojení těžkých figur

- Využití volného sloupce, obsazení předposlední řady

- Šachopedie: Boj o volný sloupec, Co si přeje věž?

- R.Biolek: Základy strategie, R.Biolek: Plán v šachové partii

 

Cvičná simultánka na čas (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na plán hry a strategii, zejména boj o volný sloupec

- Trenér průběžně komentuje důležité okamžiky v partiích

- Kdo dohraje, sleduje partie ostatních

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Shrnutí poučných okamžiků ze cvičné simultánky

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 20 Střední)

- Šachopedie: Boj o volný sloupec

- Motivační rozloučení, hlavně směrem k šachové literatuře

 

Hodnocení tréninku

- Dneska na tréninku kompletní účast a nadprůměrně vyřešené úkoly, včetně dobré aktivity ve studiu Šachopedie a procvičování My-Chess. Po minulém tématu o rozdělení sloupců se dneska podařilo bojem o volný sloupec dobře navázat a ve cvičné simultánce děti dobře viděly praktické uplatnění ve svých partiích.
19. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Rozdělení sloupců (30 minut)

- Rozdělení sloupců na otevřené, polootevřené a zavřené

- K čemu jsou otevřené sloupce dobré, využití pro těžké figury

- Šachopedie: Rozdělení sloupců

- M.Beil: Tři části šachové partie, R.Biolek: Základy strategie

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Zaměření na dobré vnímání různých druhů sloupců a jejich využití

- Hlídat si boj o volné sloupce, pracovat s plánem obsazení a využití volných sloupců

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku nebo sleduje partie ostatních

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Shrnutí poučných okamžiků z dnešních cvičných partií

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 19 Střední)

- Šachopedie: Rozdělení sloupců

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku byla jedna absence a dobře vyřešené šachové úkoly z minula. Nadprůměrné bylo i využívání soutěží My-Chess a u části účastníků i využívání šachové literatury s tématem z minulého tréninku. Celkově jsou všichni natěšení hrát a připravují se na blížící se turnaje.
18. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Silné a slabé body (30 minut)

- Vysvětlení, co jsou to silné a slabé body - ukázka především jezdce

- Slabý bod jednoho hráče je silným bodem pro soupeře

- Využití silných bodů

- Šachopedie: Silné a slabé body

- R.Biolek: Základy strategie, R.Biolek: Plán v šachové partii, R.Biolek: Kapitoly ze strategie 1

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Po dohrání rozbor nejdůležitějších míst partií

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Cvičná šachová hra Blechy (úsek šachovnice 3x3, trenér říká směr pohybu blechy, účastníci sledují a na konci určují, kde blecha skončila), včetně náročnějších variací

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 18 Střední)

- Šachopedie: Silné a slabé body, Test: Silné a slabé body

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku byla kompletní účast a průměrně vyřešené úkoly z minulého týdne. Tentokrát bylo hlavní téma o něco náročnější, jak často strategická témata bývají. S určitou mírou odlehčení jsme to zvládli, pomohla i diskuze mezi dětmi a společné komentování příkladů na šachovnici.
17. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Prostorová převaha v zahájení (30 minut)

- Význam prostorové převahy - více místa na manévrování

- Jak získat prostorovou převahu v zahájení

- O co se snaží hráč s prostorovou převahou a o co jeho soupeř

- Šachopedie: Zahájení, Boj o střed

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 26. lekce (strany 112-116), M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 38.-40. lekce (strany 29-60), R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 8-9, L.Pachman: Šach pro každého, strany 65-69 a 150-151

 

Cvičná simultánka na čas (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na týmové pojetí, bojovnost, hrát partie co nejdéle za tým proti trenérovi

- Trenér černými použije zahájení, ve kterém dá dětem hrajícím bílými prostorovou převahu

- Kdo dohraje, sleduje partie ostatních

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Na nástěnné šachovnici vypíchnutí nejzajímavějších okamžiků ze simultánky

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 17 Střední)

- Šachopedie: Zahájení, Boj o střed, Test: Zásady zahájení

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Dneska na tréninku dvě absence a mírně slabší šachové úkoly z minula. Nižší počet účastníků jsme využili k důkladnější diskuzi u dnešního náročnějšího tématu. A také četnějším komentářům během simultánky. Pozitivní je, že v domácím šachování se děti čím dál víc věnují soutěžím My-Chess, mimo jiné i soutěži Šachy do škol.
16. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Miniaturní partie - otevřená zahájení (30 minut)

- Ukázky názorných miniaturních partií v otevřených zahájeních

- Využití porušení zásad zahájení

- Hlavně král zadržený v centru a náskok ve vývinu

- Šachopedie: Miniaturní partie, Útok na krále v centru, Náskok ve vývinu

- R.Biolek: Šachové miniaturky, L.Alster: Miniaturní šachové partie

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Po dohrání rozbor nejdůležitějších míst partií

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Vrácení se k zahájením našich cvičných partií - důležitá místa, analýza chyb, důraz na zásady hry v zahájení

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 16 Střední)

- Šachopedie: Miniaturní partie, Test: Král v centru - hraní, Výuka: Král v centru

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku byla kompletní účast a velmi dobře vyřešené úkoly na papírech. Naše hlavní témat bylo velmi praktické (miniaturní partie, hra v zahájení) a dobře se ho podařilo přenést i do cvičných partií. Velmi dobře vyšla vložka na zpestření s probráním důležitých míst ze sehraných partií. Propojit hlavní teoretické téma tréninkové lekce a praxi je velmi užitečné.
15. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Další ideje kombinací (Zavlečení a ucpání pole, Překrytí linie a Dobytí pole) (30 minut)

- Zopakování, co jsou ideje kombinací

- Zavlečení figury - donutíme soupeřovu figuru vstoupit na nevhodné pole

- Ucpání pole - tím odebereme ústupové pole soupeřovu králi, například při dušeném matu

- Překrytí linie - překrytá figura pak už nekryje důležité pole

- Dobytí pole - získání kontroly nad důležitým polem

- Šachopedie: Ideje kombinací, Zavlečení figury, Ucpání pole, Překrytí bránící figury, Dobytí pole

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 14. lekce (strany 64-67) a 21.-24. lekce (strany 93-105), M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl, 21.-22. lekce (strany 43-60), M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 23.-24. lekce (strany 1-20)

 

Cvičná simultánka na čas (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na týmové pojetí, bojovnost, hrát partie co nejdéle za tým proti trenérovi

- Kdo dohraje, sleduje partie ostatních

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Soutěž v řešení jednoduchých diagramů na kartičkách (maty 2. tahem)

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 15 Střední)

- Šachopedie: Zavlečení figury, Ucpání pole, Překrytí bránící figury, Dobytí pole, Test: Zavlečení figury - mat 2. tahem, Výuka: Zavlečení figury

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku znovu kompletní účast. Protože bylo hlavní téma kombinační, přinášelo dost zábavy a zaujetí dětí. Je velmi dobře, že se děti učí rozlišovat různé kombinační ideje a procvičují si jejich používání. Ve cvičných partiích už to je postupně vidět.
14. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Kombinace s dušeným matem (30 minut)

- Ukázka, jak vypadá dušený mat

- Kombinace s obětí dámy a následným dušeným matem

- Společné řešení kombinací s dušeným matem

- Šachopedie: Dušený mat

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, R.Biolek: Základy taktiky, M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na pomalou a soustředěnou hru

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Cvičná šachová hra Sherlock Holmes

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 14 Střední)

- Šachopedie: Dušený mat, Test: Dušený mat I, Dušený mat II, Výuka: Dušený mat I, Dušený mat II

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku téměř kompletní účast a velmi solidně vyřešené diagramy a koncovky na papírech. Kombinace s dušenými maty se dneska všem líbily a chtěli přidávat další a obtížnější. Díky znalosti matového schématu jsme mohli řešit i vícetahové kombinace se složitějším průběhem.
13. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Ideje kombinací - rozbití pěšcového krytu krále (30 minut)

- Zopakování, co jsou ideje kombinací a k čemu jsou dobré

- Jak vypadá dobře nebo špatně chráněné rošádové postavení

- Rozbití pěšcového krytu krále

- Šachopedie: Ideje kombinací, Rozbití pěšcového krytu

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 23. lekce (strany 100-102), P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 23. lekce (strany 80-83), M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 23. lekce (strany 1-10)

 

Cvičná simultánka na čas (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na týmové pojetí, bojovnost, hrát partie co nejdéle za tým proti trenérovi

- Kdo dohraje, sleduje partie ostatních

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Soutěž v určování názvů zahájení

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 13 Střední)

- Šachopedie: Rozbití pěšcového krytu, Test: Rozbití pěšcového krytu - mat 2. tahem, Výuka: Rozbití pěšcového krytu

- Motivační rozloučení - zkusíme se více zaměřit na soutěže My-Chess

 

Hodnocení tréninku

- Dneska kompletní účast a dobře vyřešené úkoly na papírech. O víkendu někteří účastníci hráli na turnaji a dobré výsledky je nabudily k větší šachové aktivitě. Velkému nadšení se těšila soutěž v poznávání názvů zahájení - všichni se snažili a rychle se při soutěži učili další názvy. Na další týden jsme se domluvili na větším zaměření na soutěže My-Chess.
12. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Další otevřená zahájení (30 minut)

- Stručné připomenutí probraných otevřených zahájení - italská s c3, hra čtyř jezdců

- Další významná otevřená zahájení - hra dvou jezdců v obraně, španělská, královský gambit

- Podle situace zmínění dalších otevřených zahájení

- Šachopedie: Otevřená zahájení, Charakteristika otevřených zahájení

- R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 136-137, R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, celá kniha

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Povinné hraní otevřených zahájení

- Po dohrání zhodnotit průběh zahájení, jestli bylo vše v pořádku, získat poučení

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Opakování názvů šachových zahájení, možnost využít testy Názvy zahájení

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 12 Střední)

- Šachopedie: Otevřená zahájení, Test: Všechna otevřená zahájení, Výuka: Otevřená zahájení I, Otevřená zahájení II, Otevřená zahájení III, Otevřená zahájení IV

- Motivační rozloučení - motivace k sobotnímu turnaji, hrát pomalu už od zahájení

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku jedna absence. Pozitivní jsou dobře vyřešené úkoly na papírech. Dětem také dobře šly názvy zahájení. V samotném studiu zahájení zatím chybí více používání šachové literatury. Více motivace přinese pravidelné hraní turnajů, ve kterých děti znalosti využijí.
11. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Jak využít chyby v zahájení - král zadržený v centru (30 minut)

- Zásady zahájení, speciálně zajištění bezpečí krále

- Jak využít soupeřova krále zadrženého v centru - útok, otevření sloupců

- Ukázky miniaturních partií

- Šachopedie: Bezpečí krále, Útok na krále v centru, Miniaturní partie

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 26. lekce (strany 112-116), M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 38.-40. lekce (strany 29-60), R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 43-71

 

Simultánka se speciálním hostem (25 minut)

- Tentokrát simultánka s hodinami, pro účastníky 10 minut na partie + 5 sekund za každý tah.

- Důraz na týmové pojetí simultánky, hraje se na celkové skóre

- Kdo dohraje, sleduje partie ostatních

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 11 Střední)

- Šachopedie: Útok na krále v centru, Test: Útok na krále zadrženého v centru, Výuka: Král v centru

- Motivační rozloučení - hodně štěstí do sobotního turnaje

 

Hodnocení tréninku

- Dneska kompletní účast na tréninku a znovu velmi dobře vyřešené úkoly z minula na papírech. Většina účastníků se věnovala i soutěžím My-Chess. Velmi dobře se osvědčila návštěva speciálního hosta - bývalého účastníka starší skupinky. Pomohl se samotným tréninkem a pak se s ním hrála zajímavá, vyrovnaná simultánka.
10. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Jak využít chyby v zahájení - náskok ve vývinu (30 minut)

- Shrnutí zásad zahájení - nehrát podle nich je chyba

- Náskok ve vývinu

- Využití náskoku ve vývinu

- Ukázky miniaturních partií s využitím náskoku ve vývinu

- Šachopedie: Zásady zahájení, Miniaturní partie, Náskok ve vývinu

- M.Beil: Tři části šachové partie, strany 30-35 a 42-43, R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 5-12 a 39-71

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na hraní podle zásad, především na vývin figur

- Po dohrání partií poučení z chyb, zhodnocení především hry v zahájení

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Zhodnocení nejzajímavějších míst ze cvičných partií

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 10 Střední)

- Šachopedie: Náskok ve vývinu, Test: Zásady zahájení

- Motivační rozloučení - studovat zahájení z šachové literatury

 

Hodnocení tréninku

- Velmi dobrý trénink s téměř kompletní účastí (jedna absence). Velmi dobře splněné úkoly z minula - na papírech i v Šachopedii. Jedním z cílů tréninku bylo posílit motivaci k samostatnému studiu zahájení z šachových knih.
9. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Hra čtyř jezdců s tahem d2-d4 - základ (30 minut)

- Vysvětlení základních myšlenek ve hře čtyř jezdců

- Ukázka boje o střed ve hře čtyř jezdců

- Nejčastější pokračování, časté chyby a způsob jejich potrestání

- Šachopedie: Hra čtyř jezdců

- R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, strany 123-124, R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech, L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 34-36

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dnes tematické partie s povinnou volbou zahájení: Hra čtyř jezdců

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Šachová hra Blechy - obtížnější variace hry

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 9 Střední)

- Šachopedie: Hra čtyř jezdců

- Motivační rozloučení hlavně směrem k samostatnému studiu zahájení

 

Hodnocení tréninku

- Tentokrát lépe vyřešené úkoly z minula a také dobré zapojení do soutěží My-Chess. Dobře vyšly tematické partie, ve kterých jsme si prakticky procvičili probíranou Hru čtyř jezdců. Po dohrání partií jsme si základy tohoto zahájení znovu připomněli a porovnali si, jestli se základní znalosti dařilo dobře využít v partiích.
8. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula - Zásady koncovek

 

Dnešní téma: Úvod do strategie - přání figur, hodnocení pozice, plán (30 minut)

- Co mají jednotlivé figury rády a co jim naopak vadí

- Kritéria pro hodnocení pozice - materiál, pěšcová struktura, aktivita figur, postavení králů, hrozby)

- Stanovení plánu hry podle hodnocení pozice

- Ukázky plánů hry

- Šachopedie: Přání šachových figur, Hodnocení pozice, Plán hry

- M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, R.Biolek: Základy strategie

 

Hraní cvičných partií (30 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dnes zaměření na plán hry, v každém okamžiku mít plán

- Po dohrání zdůraznění rozhodujících míst

- Zhodnocení, jestli se během celé partie dařilo mít plán hry

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 8 Střední)

- Šachopedie: Přání šachových figur, Hodnocení pozice, Plán hry, Test: Hodnocení a plán

- Motivační rozloučení - motivace k využívání šachové literatury

 

Hodnocení tréninku

- Po pauze z minulého týdne dnes dvě absence a celkově slabší šachové úkoly. Dobře se děti věnovaly soutěži Šachy do škol. Cvičné partie byly dneska slabší, více zbytečných chyb. Domluvili jsme si plán turnajů na příští týdny a namotivovaly jsme se ke studiu šachových knížek, například Základy strategie.
7. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Zásady koncovek, uplatnění pěšcové převahy (30 minut)

- Zásady koncovek - aktivita figur, centralizace krále, vytvoření a prosazení volného pěšce

- Uplatnění pěšcové převahy, kandidátem vpřed

- Šachopedie: Zásady koncovek, Kandidátem vpřed

- R.Biolek: Koncovky - základní kurz, M.Beil: Tři části šachové partie

 

Přestávka (5 minut)

- Odpočinek, volno, povídání

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dneska hraní bez omezení zahájení, volné partie, důraz na soustředění po celou dobu partie

- Po dohroání zhodnocení nejdůležitějších okamžiků

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 7 Střední)

- Šachopedie: Zásady koncovek, Kandidátem vpřed, Test: Zásady koncovek

- Motivační rozloučení - využívat Šachopedii a šachové knížky

 

Hodnocení tréninku

- Na tréninku plná účast a dobře splněné úkoly z minula. Druhý trénink po sobě jsme měli zaměřený na koncovky, děti to bavilo a víc se do problematiky koncovek vnořili. Příjemné bylo, že většina cvičných partií se hrála až do koncovky. Po dohrání jsme si nejdůležitější okamžiky probrali a propojili je s probíranou látkou.
6. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Opakování pěšcovek - král a pěšec proti králi a kritická pole (30 minut)

- Opakování koncovky král a pěšec proti králi - remízová situace

- Opakování král a pěšec proti králi - výherní situace

- Kritická pole - pěšec na vlastní polovině, pěšec za polovinou, krajní pěšec

- Šachopedie: Král a pěšec proti králi, Kritická pole

- R.Biolek: Koncovky - základní kurz, M.Beil: Tři části šachové partie

 

Hraní cvičných pozic na koncovky (25 minut)

- Hraní bez hodin, pomalu a beze spěchu

- Dohrávání koncovkových pozic K+p x K, boj o kritická pole, pak i více pěšců

- Postupné zvyšování složitosti a obtížnosti hraných pozic

- Po dohrání si ukázat nejdůležitější okamžiky

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Cvičná šachová hra Jezdec - za kolik tahů - důraz na přesnost a správná řešení

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 6 Střední)

- Šachopedie: Král a pěšec proti králi, Kritická pole, Test: Kritická pole, Výuka: Kritická pole

- Motivační rozloučení - zdůraznit význam koncovek

 

Hodnocení tréninku

- Dneska jen jedna absence, pěkně vyřešené úkoly z minula i dobrá aktivita v soutěžích My-Chess. Na tréninku jsme se snažili vytvořit dobrý vztah ke koncovkám - jsou zajímavé, logické, dají se zvládnout. Děti koncovky bavily a dobře vyšlo i hraní koncovkových pozic ve dvojicích. Dobře se dařilo odhalovat chyby v hraní koncovek a poučení pro příště.
5. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Ideje kombinací - odstranění a odvlečení (30 minut)

- Ideje kombinací - metody a postupy, kterými provádíme kombinace

- Ukázky odstranění bránící figury

- Ukázky odvlečení bránící figury

- Šachopedie: Ideje kombinací, Odstranění figury, Odvlečení figury

- Biolek: Základy taktiky

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na pomalé a pozorné hraní, hlídat si taktické možnosti své i soupeře

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Šachová hra Sherlock Holmes - procvičování výkonu, preciznosti, ovládání jezdce - pokračování z minula

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 5 Střední)

- Šachopedie: Ideje kombinací, Odstranění figury, Odvlečení figury

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Tentokrát více absencí. Ale ti, kteří přišli, měli velmi dobře vyřešené úkoly. Na tréninku všechny bavilo hlavně řešení diagramů. Kvalitní výkony ve cvičných partiích. Ukázali jsme si vyhledávání šachových testů a výukových lekcí v šachopedii.
4. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

- Informace o blížícím se turnaji - bude fajn víkend, vyzkoušíme si šachové dovednosti, hodně se naučíme

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula - italská hra s tahem c2-c3

 

Dnešní téma: Kombinace se slabou poslední řadou (30 minut)

- V čem spočívá slabost poslední řady

- Ukázky matů na poslední řadě věží a potom dámou

- Ukázky kombinací se slabou poslední řadou - dobytí pole, odstranění obránce, odvlečení

- Šachopedie: Slabá poslední řada

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 14. lekce, M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 14. lekce (strany 33-39)

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tentokrát simultánka s trenérem na čas, tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Všichni účastníci mají bílé a hrajeme italskou s tahem c2-c3, kterou jsme si procházeli minule

- Kdo dohraje, sleduje ostatní, nezasahuje jim do partií

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Šachová hra Sherlock Holmes - procvičování výkonu, preciznosti, ovládání jezdce

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 4 Střední)

- Šachopedie: Slabá poslední řada, Test: Slabá poslední řada - hraní, Výuka: Slabá poslední řada

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Trénink s kompletní účastí. Skoro všichni měli vyřešené úkoly na papírech, kvalita řešení dobrá. Většina dětí doma řešila i soutěže v matech 2. tahem, partie z Šachových miniaturek si přehrával jen jeden. Na tréninku děti bavily kombinace se slabou poslední řadou a pak speciálně simultánka s hodinami. Hráli v dobré týmové atmosféře, někdy zase zopakujeme s méně časem pro trenéra, aby bylo i vyrovnané šance na celkové skóre.
3. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Italská hra s tahem c2-c3 (30 minut)

- Vysvětlit si hlavní myšlenky italské s tahem c2-c3 (boj o střed, vývin figur, bezpečí krále)

- Správná protihra černého proti bílému centru

- Různé možnosti bílého k získání převahy po chybě soupeře

- Šachopedie: Italská hra, Boj o střed

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 39. lekce (strana 168), R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, strany 5-52

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dnes tematické partie s povinnou volbou zahájení: Italská hra s tahem c2-c3

- Po dohrání důraz na shrnutí nejdůležitějších míst a na spokojenost s rozehráním zahájení

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Opakovací vložka (5 minut)

- Shrnutí zkušeností s italskou hrou ze sehraných partií

- Různá nebezpečí pro bílého i pro černého

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 3 Střední)

- Šachopedie: Italská hra, Boj o střed

- V soutěžích se zaměřit na Maty 2. tahem na čas (pro otevření odkazu nutné přihlášení)

- Přehrávání partií: Šachové miniaturky

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Dneska jedna absence a všichni měli splněné domácí úkoly na papírech z minula. Zhruba polovina účastníků používala i Šachopedii a testy. Na dnešním tréninku bylo velmi pozitivní zaujetí pro studium zahájení - italská se všem líbila. Ve cvičných partiích si všichni poměrně dobře pamatovali nejdůležitější body. Typické chyby jsme si shrnuli v opakovací vložce.
2. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Slabý bod f7 (30 minut)

- Slabost pole f7 v zahájení, způsoby útoku, metody obrany

- Konkrétní ukázky úspěšných i odražených útoků na f7

- Šachopedie: Slabý bod f7

- Metodika 11. lekce (strany 51-52), Šachové miniaturky (ukázkové partie na stranách 32-35)

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dnes tematické partie s povinnou volbou zahájení: Hra dvou jezdců v obraně s tahem 4.Jg5 (útok na pole f7)

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Cvičná šachová hra Blechy - na hrací ploše 3x3 umístíme blechu, říkáme směry (nahoru, dolů, doleva, doprava), na konci se zeptáme "Kde je blecha?"

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 2 Střední)

- Šachopedie: Slabý bod f7, Test: Slabý bod f7, Výuka: Slabý bod f7 I, Slabý bod f7 II

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Znovu trénink v plném počtu. Všichni kromě jednoho přinesli vyřešené domácí úkoly z minula na papírech. Většinou měli více chyb, takže nám oprava trvala déle, takže jsme mírně zkrátili probírání dnešního tématu i jeho opakování. Na Šachopedii se minulý týden samostatně podívala polovina účastníků, někteří řešili i soutěže My-Chess. Úroveň cvičných partií byla vyšší než minulý týden.
1. trénink: (90 minut)

 

Úvod (15 minut)

- Přivítání po letních prázdninách, složení skupiny, novinky z prázdnin

 

Informace k úkolům v novém roce (20 minut)

- Pravidelné diagramy a koncovky na papírech

- Práce s šachovou literaturou

- Využívání Šachopedie a testů My-Chess

 

Dnešní téma: Význam každého tahu v zahájení (20 minut)

- Už od zahájení je každý tah důležitý a stojí za pečlivé přemýšlení!

- Hrajeme podle zásad, vnímáme hrozby soupeře, využíváme vlastní možnosti

- Opakování Zásad zahájení - Boj o střed, Vývin figur, Bezpečí krále (shrnutí zásad, možnost vybrat obtížnější ukázky)

- Metodika 11. lekce (strana 49), ukázka partie z knihy Šachové miniaturky

- Kontrolní otázky: Může se už v zahájení rozhodnout partie? Co se stane, když hráč udělá v zahájení chybu? Jak se vám dařilo zahájení v dnešních cvičných partiích?

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na hraní s rozmyslem a beze spěchu

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Cvičná šachová hra Blechy - na hrací ploše 3x3 umístíme blechu, říkáme směry (nahoru, dolů, doleva, doprava), na konci se zeptáme "Kde je blecha?"

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 1 Střední)

- Doporučená témata Šachopedie: Boj o střed, Vývin figur, Bezpečí krále

- Práce s šachovou literaturou: Šachové miniaturky (volitelně)

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Po letních prázdninách jsme se potkali v plném počtu. O prázdninách se účastníci věnovali šachům minimálně - nehráli žádné turnaje, jen někteří občas hráli v rodině nebo s kamarády. Na tréninku měli všichni velkou chuť do hry, takže jsme déle hráli a vynechali hru Blechy a zkrátili opakování tématu. Ve cvičných partiích bylo větší množství chyb. Podařilo se děti zaujmout pro význam šachového studia doma a hlavně řešení úkolů na papírech.
Letošní Tréninkové deníky budou vycházet z těch loňských, akorát budou vylepšené o různé náměty a připomínky z minulého roku. Na úvod přinášíme popis tréninkové skupiny, základní strukturu tréninkové lekce a cíle na školní rok.


Střední úroveň je zhruba na úrovni matů 2. tahem (= úroveň My-Chess Střední). V ostatních oblastech (zahájení, strategie, koncovky) pak různá témata s obtížností podobnou dvojtažkám. Cílem je za rok se posunout do Těžké skupiny :-)
Přidáváme tři důležité odkazy z webu Šachového svazu ČR i My-Chess:


- Základní šachový výcvik od Petra Herejka nabízí v elektronické podobě základní materiál pro přípravu a vedení tréninků.


- Velmi užitečný rozcestník metodických materiálů, který odkazuje na celou řadu pěkně zpracovaných materiálů v elektronické podobě.


- Rámcový program výuky šachu, který rozděluje tréninkový proces do čtyř navazujících fází a nabízí řadu dalších odkazů, rad i komentářů.
Od příštího týdne zde každou sobotu najdete kompletní přípravu pro jeden další trénink i s potřebnými odkazy a materiály.
Obecná struktura tréninku: (90 minut)

 

U Střední skupinky se zaměřujeme na rovnováhu mezi výukou, herními prvky a motivací k domácímu studiu.

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů a opravy chyb, opakování z minula

 

Dnešní téma (30 minut)

- Společné probrání hlavního tématu tréninku

- Odkazy na materiály v Šachopedii, Testech a Výuce

- Odkazy na šachovou literaturu

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Partie ve dvojicích nebo formou simultánky s trenérem

- Po skončení partií popsat rozhodující okamžiky a poučení z partie

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Například cvičné šachové hry, minisoutěže v řešení diagrámků

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání úkolů na další týden

- Odkazy na samostatné studium a procvičování

 

Hodnocení tréninku

- Každý týden zde najdete hodnocení tréninku se vzorovou skupinou

 

 


Základní informace o tréninkové skupince - Střední:

 

Popis skupiny

- 6-8 účastníků skupiny ve věku 6-9 let. Většina z nich má za sebou 1 rok přípravy v kroužku pro začátečníky, pravidla šachu umí. Turnaje ještě nehráli vůbec, anebo jen minimálně. Hrají rychle a impulzivně.

- V zahájeních se učí hrát podle zásad. Taktiku řeší na úrovni jednotahových matů a nejjednodušších materiálních zisků. Pojem strategie zatím neznají, koncovky také ne. Matovat většinou umí dvěma věžemi a také dámou.

- Zatím mají šachy spíš jako volnočasový kroužek a většinou ještě nejsou pro hru výrazně zapálení.

 

Cíle na školní rok

- Počítáme s pravidelným řešením domácích šachových úkolů v rozsahu minimálně 10-20 minut týdně.

- V průběhu sezóny začít hrát rapidové turnaje. Hrát pomaleji a začít zvažovat různé možnosti. Po tahu soupeře vnímat jeho hrozby.

- V zahájeních dodržovat základní zásady a poznat základní obraty. V taktice se z řešení jednotahových matů posunout přes maty 2. tahem s dvojitým šachem anebo s nápovědou k řešení dvoutahových matů. Ve strategii nacítit vlastnosti jednotlivých figur. V koncovkách se seznámit s hlavními zásadami a jednoduchými pěšcovkami.

- Naučit se vnímat tři části šachové partie a každou z těchto částí hrát podle jejich zásad.

 

Doporučená literatura

- P.Herejk: Metodika pro učitele a trenéry šachu

- P.Herejk: Sbírka šachových úloh

- M.Beil: Šachová cvičebnice 2. díl

- M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl

- M.Beil: Tři části šachové partie

- J.Veselý: Jak hrát šachy?

- L.Alster: Chci hrát šachy

- R.Biolek: Šachové miniaturky

- R.Biolek: Koncovky - základní kurz

- P.Herejk: Základní výcvik začátečníků (elektronicky)
Celoroční plán témat pro střední skupinu najdete na tomto odkazu.

 

Odkazy na další Tréninkové deníky: Lehké / Střední / Těžké

 

Další informace o Tréninkových denících najdete v článku na webu ŠSČR.

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.