Každou sobotu zde najdete kompletní přípravu pro jeden další trénink i s potřebnými odkazy a materiály.
12. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Další otevřená zahájení (30 minut)

- Stručné připomenutí probraných otevřených zahájení - italská s c3, hra čtyř jezdců

- Další významná otevřená zahájení - hra dvou jezdců v obraně, španělská, královský gambit

- Podle situace zmínění dalších otevřených zahájení

- Šachopedie: Otevřená zahájení, Charakteristika otevřených zahájení

- R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 136-137, R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, celá kniha

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Povinné hraní otevřených zahájení

- Po dohrání zhodnotit průběh zahájení, jestli bylo vše v pořádku, získat poučení

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Opakování názvů šachových zahájení, možnost využít testy Názvy zahájení

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 12 Střední)

- Šachopedie: Otevřená zahájení, Test: Všechna otevřená zahájení, Výuka: Otevřená zahájení I, Otevřená zahájení II, Otevřená zahájení III, Otevřená zahájení IV

- Motivační rozloučení - motivace k sobotnímu turnaji, hrát pomalu už od zahájení

 

Hodnocení tréninku:

- Na dnešním tréninku jedna absence. Pozitivní jsou dobře vyřešené úkoly na papírech. Dětem také dobře šly názvy zahájení. V samotném studiu zahájení zatím chybí více používání šachové literatury. Více motivace přinese pravidelné hraní turnajů, ve kterých děti znalosti využijí.
11. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Jak využít chyby v zahájení - král zadržený v centru (30 minut)

- Zásady zahájení, speciálně zajištění bezpečí krále

- Jak využít soupeřova krále zadrženého v centru - útok, otevření sloupců

- Ukázky miniaturních partií

- Šachopedie: Bezpečí krále, Útok na krále v centru, Miniaturní partie

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 26. lekce (strany 112-116), M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 38.-40. lekce (strany 29-60), R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 43-71

 

Simultánka se speciálním hostem (25 minut)

- Tentokrát simultánka s hodinami, pro účastníky 10 minut na partie + 5 sekund za každý tah.

- Důraz na týmové pojetí simultánky, hraje se na celkové skóre

- Kdo dohraje, sleduje partie ostatních

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 11 Střední)

- Šachopedie: Útok na krále v centru, Test: Útok na krále zadrženého v centru, Výuka: Král v centru

- Motivační rozloučení - hodně štěstí do sobotního turnaje

 

Hodnocení tréninku:

- Dneska kompletní účast na tréninku a znovu velmi dobře vyřešené úkoly z minula na papírech. Většina účastníků se věnovala i soutěžím My-Chess. Velmi dobře se osvědčila návštěva speciálního hosta - bývalého účastníka starší skupinky. Pomohl se samotným tréninkem a pak se s ním hrála zajímavá, vyrovnaná simultánka.
10. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Jak využít chyby v zahájení - náskok ve vývinu (30 minut)

- Shrnutí zásad zahájení - nehrát podle nich je chyba

- Náskok ve vývinu

- Využití náskoku ve vývinu

- Ukázky miniaturních partií s využitím náskoku ve vývinu

- Šachopedie: Zásady zahájení, Miniaturní partie, Náskok ve vývinu

- M.Beil: Tři části šachové partie, strany 30-35 a 42-43, R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 5-12 a 39-71

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na hraní podle zásad, především na vývin figur

- Po dohrání partií poučení z chyb, zhodnocení především hry v zahájení

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Zhodnocení nejzajímavějších míst ze cvičných partií

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 10 Střední)

- Šachopedie: Náskok ve vývinu, Test: Zásady zahájení

- Motivační rozloučení - studovat zahájení z šachové literatury

 

Hodnocení tréninku:

- Velmi dobrý trénink s téměř kompletní účastí (jedna absence). Velmi dobře splněné úkoly z minula - na papírech i v Šachopedii. Jedním z cílů tréninku bylo posílit motivaci k samostatnému studiu zahájení z šachových knih.
9. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Hra čtyř jezdců s tahem d2-d4 - základ (30 minut)

- Vysvětlení základních myšlenek ve hře čtyř jezdců

- Ukázka boje o střed ve hře čtyř jezdců

- Nejčastější pokračování, časté chyby a způsob jejich potrestání

- Šachopedie: Hra čtyř jezdců

- R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, strany 123-124, R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech, L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 34-36

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dnes tematické partie s povinnou volbou zahájení: Hra čtyř jezdců

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Šachová hra Blechy - obtížnější variace hry

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 9 Střední)

- Šachopedie: Hra čtyř jezdců

- Motivační rozloučení hlavně směrem k samostatnému studiu zahájení

 

Hodnocení tréninku:

- Tentokrát lépe vyřešené úkoly z minula a také dobré zapojení do soutěží My-Chess. Dobře vyšly tematické partie, ve kterých jsme si prakticky procvičili probíranou Hru čtyř jezdců. Po dohrání partií jsme si základy tohoto zahájení znovu připomněli a porovnali si, jestli se základní znalosti dařilo dobře využít v partiích.
8. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula - Zásady koncovek

 

Dnešní téma: Úvod do strategie - přání figur, hodnocení pozice, plán (30 minut)

- Co mají jednotlivé figury rády a co jim naopak vadí

- Kritéria pro hodnocení pozice - materiál, pěšcová struktura, aktivita figur, postavení králů, hrozby)

- Stanovení plánu hry podle hodnocení pozice

- Ukázky plánů hry

- Šachopedie: Přání šachových figur, Hodnocení pozice, Plán hry

- M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, R.Biolek: Základy strategie

 

Hraní cvičných partií (30 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dnes zaměření na plán hry, v každém okamžiku mít plán

- Po dohrání zdůraznění rozhodujících míst

- Zhodnocení, jestli se během celé partie dařilo mít plán hry

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 8 Střední)

- Šachopedie: Přání šachových figur, Hodnocení pozice, Plán hry, Test: Hodnocení a plán

- Motivační rozloučení - motivace k využívání šachové literatury

 

Hodnocení tréninku:

- Po pauze z minulého týdne dnes dvě absence a celkově slabší šachové úkoly. Dobře se děti věnovaly soutěži Šachy do škol. Cvičné partie byly dneska slabší, více zbytečných chyb. Domluvili jsme si plán turnajů na příští týdny a namotivovaly jsme se ke studiu šachových knížek, například Základy strategie.
7. trénink: (90 minut)


Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Zásady koncovek, uplatnění pěšcové převahy (30 minut)

- Zásady koncovek - aktivita figur, centralizace krále, vytvoření a prosazení volného pěšce

- Uplatnění pěšcové převahy, kandidátem vpřed

- Šachopedie: Zásady koncovek, Kandidátem vpřed

- R.Biolek: Koncovky - základní kurz, M.Beil: Tři části šachové partie

 

Přestávka (5 minut)

- Odpočinek, volno, povídání

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dneska hraní bez omezení zahájení, volné partie, důraz na soustředění po celou dobu partie

- Po dohroání zhodnocení nejdůležitějších okamžiků

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 7 Střední)

- Šachopedie: Zásady koncovek, Kandidátem vpřed, Test: Zásady koncovek

- Motivační rozloučení - využívat Šachopedii a šachové knížky

 

Hodnocení tréninku:

- Na tréninku plná účast a dobře splněné úkoly z minula. Druhý trénink po sobě jsme měli zaměřený na koncovky, děti to bavilo a víc se do problematiky koncovek vnořili. Příjemné bylo, že většina cvičných partií se hrála až do koncovky. Po dohrání jsme si nejdůležitější okamžiky probrali a propojili je s probíranou látkou.
6. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Opakování pěšcovek - král a pěšec proti králi a kritická pole (30 minut)

- Opakování koncovky král a pěšec proti králi - remízová situace

- Opakování král a pěšec proti králi - výherní situace

- Kritická pole - pěšec na vlastní polovině, pěšec za polovinou, krajní pěšec

- Šachopedie: Král a pěšec proti králi, Kritická pole

- R.Biolek: Koncovky - základní kurz, M.Beil: Tři části šachové partie

 

Hraní cvičných pozic na koncovky (25 minut)

- Hraní bez hodin, pomalu a beze spěchu

- Dohrávání koncovkových pozic K+p x K, boj o kritická pole, pak i více pěšců

- Postupné zvyšování složitosti a obtížnosti hraných pozic

- Po dohrání si ukázat nejdůležitější okamžiky

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Cvičná šachová hra Jezdec - za kolik tahů - důraz na přesnost a správná řešení

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 6 Střední)

- Šachopedie: Král a pěšec proti králi, Kritická pole, Test: Kritická pole, Výuka: Kritická pole

- Motivační rozloučení - zdůraznit význam koncovek

 

Hodnocení tréninku:

- Dneska jen jedna absence, pěkně vyřešené úkoly z minula i dobrá aktivita v soutěžích My-Chess. Na tréninku jsme se snažili vytvořit dobrý vztah ke koncovkám - jsou zajímavé, logické, dají se zvládnout. Děti koncovky bavily a dobře vyšlo i hraní koncovkových pozic ve dvojicích. Dobře se dařilo odhalovat chyby v hraní koncovek a poučení pro příště.
5. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Ideje kombinací - odstranění a odvlečení (30 minut)

- Ideje kombinací - metody a postupy, kterými provádíme kombinace

- Ukázky odstranění bránící figury

- Ukázky odvlečení bránící figury

- Šachopedie: Ideje kombinací, Odstranění figury, Odvlečení figury

- Biolek: Základy taktiky

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na pomalé a pozorné hraní, hlídat si taktické možnosti své i soupeře

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Šachová hra Sherlock Holmes - procvičování výkonu, preciznosti, ovládání jezdce - pokračování z minula

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 5 Střední)

- Šachopedie: Ideje kombinací, Odstranění figury, Odvlečení figury

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Tentokrát více absencí. Ale ti, kteří přišli, měli velmi dobře vyřešené úkoly. Na tréninku všechny bavilo hlavně řešení diagramů. Kvalitní výkony ve cvičných partiích. Ukázali jsme si vyhledávání šachových testů a výukových lekcí v šachopedii. 
4. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

- Informace o blížícím se turnaji - bude fajn víkend, vyzkoušíme si šachové dovednosti, hodně se naučíme

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula - italská hra s tahem c2-c3

 

Dnešní téma: Kombinace se slabou poslední řadou (30 minut)

- V čem spočívá slabost poslední řady

- Ukázky matů na poslední řadě věží a potom dámou

- Ukázky kombinací se slabou poslední řadou - dobytí pole, odstranění obránce, odvlečení

- Šachopedie: Slabá poslední řada

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 14. lekce, M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 14. lekce (strany 33-39)

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tentokrát simultánka s trenérem na čas, tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Všichni účastníci mají bílé a hrajeme italskou s tahem c2-c3, kterou jsme si procházeli minule

- Kdo dohraje, sleduje ostatní, nezasahuje jim do partií

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Šachová hra Sherlock Holmes - procvičování výkonu, preciznosti, ovládání jezdce

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 4 Střední)

- Šachopedie: Slabá poslední řada, Test: Slabá poslední řada - hraní, Výuka: Slabá poslední řada

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Trénink s kompletní účastí. Skoro všichni měli vyřešené úkoly na papírech, kvalita řešení dobrá. Většina dětí doma řešila i soutěže v matech 2. tahem, partie z Šachových miniaturek si přehrával jen jeden. Na tréninku děti bavily kombinace se slabou poslední řadou a pak speciálně simultánka s hodinami. Hráli v dobré týmové atmosféře, někdy zase zopakujeme s méně časem pro trenéra, aby bylo i vyrovnané šance na celkové skóre.
3. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Italská hra s tahem c2-c3 (30 minut)

- Vysvětlit si hlavní myšlenky italské s tahem c2-c3 (boj o střed, vývin figur, bezpečí krále)

- Správná protihra černého proti bílému centru

- Různé možnosti bílého k získání převahy po chybě soupeře

- Šachopedie: Italská hra, Boj o střed

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 39. lekce (strana 168), R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, strany 5-52

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dnes tematické partie s povinnou volbou zahájení: Italská hra s tahem c2-c3

- Po dohrání důraz na shrnutí nejdůležitějších míst a na spokojenost s rozehráním zahájení

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Opakovací vložka (5 minut)

- Shrnutí zkušeností s italskou hrou ze sehraných partií

- Různá nebezpečí pro bílého i pro černého

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 3 Střední)

- Šachopedie: Italská hra, Boj o střed

- V soutěžích se zaměřit na Maty 2. tahem na čas (pro otevření odkazu nutné přihlášení)

- Přehrávání partií: Šachové miniaturky

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Dneska jedna absence a všichni měli splněné domácí úkoly na papírech z minula. Zhruba polovina účastníků používala i Šachopedii a testy. Na dnešním tréninku bylo velmi pozitivní zaujetí pro studium zahájení - italská se všem líbila. Ve cvičných partiích si všichni poměrně dobře pamatovali nejdůležitější body. Typické chyby jsme si shrnuli v opakovací vložce.
2. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Slabý bod f7 (30 minut)

- Slabost pole f7 v zahájení, způsoby útoku, metody obrany

- Konkrétní ukázky úspěšných i odražených útoků na f7

- Šachopedie: Slabý bod f7

- Metodika 11. lekce (strany 51-52), Šachové miniaturky (ukázkové partie na stranách 32-35)

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dnes tematické partie s povinnou volbou zahájení: Hra dvou jezdců v obraně s tahem 4.Jg5 (útok na pole f7)

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Cvičná šachová hra Blechy - na hrací ploše 3x3 umístíme blechu, říkáme směry (nahoru, dolů, doleva, doprava), na konci se zeptáme "Kde je blecha?"

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 2 Střední)

- Šachopedie: Slabý bod f7, Test: Slabý bod f7, Výuka: Slabý bod f7 I, Slabý bod f7 II

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Znovu trénink v plném počtu. Všichni kromě jednoho přinesli vyřešené domácí úkoly z minula na papírech. Většinou měli více chyb, takže nám oprava trvala déle, takže jsme mírně zkrátili probírání dnešního tématu i jeho opakování. Na Šachopedii se minulý týden samostatně podívala polovina účastníků, někteří řešili i soutěže My-Chess. Úroveň cvičných partií byla vyšší než minulý týden.

 1. trénink: (90 minut)

 

Úvod (15 minut)

- Přivítání po letních prázdninách, složení skupiny, novinky z prázdnin

 

Informace k úkolům v novém roce (20 minut)

- Pravidelné diagramy a koncovky na papírech

- Práce s šachovou literaturou

- Využívání Šachopedie a testů My-Chess

 

Dnešní téma: Význam každého tahu v zahájení (20 minut)

- Už od zahájení je každý tah důležitý a stojí za pečlivé přemýšlení!

- Hrajeme podle zásad, vnímáme hrozby soupeře, využíváme vlastní možnosti

- Opakování Zásad zahájení - Boj o střed, Vývin figur, Bezpečí krále (shrnutí zásad, možnost vybrat obtížnější ukázky)

- Metodika 11. lekce (strana 49), ukázka partie z knihy Šachové miniaturky

- Kontrolní otázky:

Může se už v zahájení rozhodnout partie?

Co se stane, když hráč udělá v zahájení chybu?

Jak se vám dařilo zahájení v partiích z poslední doby?

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na hraní s rozmyslem a beze spěchu

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Cvičná šachová hra Blechy - na hrací ploše 3x3 umístíme blechu, říkáme směry (nahoru, dolů, doleva, doprava), na konci se zeptáme "Kde je blecha?"

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 1 Střední)

- Doporučená témata Šachopedie: Boj o střed, Vývin figur, Bezpečí krále

- Práce s šachovou literaturou: Šachové miniaturky (volitelně)

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Po letních prázdninách jsme se potkali v plném počtu. O prázdninách se účastníci věnovali šachům minimálně - nehráli žádné turnaje, jen někteří občas hráli v rodině nebo s kamarády. Na tréninku měli všichni velkou chuť do hry, takže jsme déle hráli a vynechali hru Blechy a zkrátili opakování tématu. Ve cvičných partiích bylo větší množství chyb. Podařilo se děti zaujmout pro význam šachového studia doma a hlavně řešení úkolů na papírech.


 

 

Obecná struktura tréninku: (90 minut)

 

U Střední skupinky se zaměřujeme na rovnováhu mezi výukou, herními prvky a motivací k domácímu studiu.

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů a opravy chyb, opakování z minula

 

Dnešní téma (30 minut)

- Společné probrání hlavního tématu tréninku

- Odkazy na materiály v Šachopedii, Testech a Výuce

- Odkazy na šachovou literaturu

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Partie ve dvojicích nebo formou simultánky s trenérem

- Po skončení partií popsat rozhodující okamžiky a poučení z partie

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Například cvičné šachové hry, minisoutěže v řešení diagrámků

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání úkolů na další týden

- Odkazy na samostatné studium a procvičování

 

Hodnocení tréninku:

- Každý týden zde najdete hodnocení tréninku se vzorovou skupinou
Popis ukázkové prostřední skupiny:

- 6-8 účastníků skupiny ve věku 9-13 let. Mají za sebou minimálně 2 roky v šachovém kroužku nebo oddíle.

- Hrají hlavně rapidové turnaje bez zápisu. Čas na přemýšlení v partiích využívají jen částečně, málo zvažují různé možnosti.

- Jsou seznámení se zásadami zahájení a snaží se podle nich hrát. Konkrétní znalosti zahájení mají zatím minimální.

- Zvládají taktické úkoly na úrovni dvoutahových matů a jednoduchých materiálních zisků.

- Pojmy strategie, hodnocení pozice a plán hry znají, ale používají je nesystematicky a pouze intuitivně.

- Vědí o zásadách koncovek, ale ne vždy je dodržují. Seznámili se s nejjednoduššími pěšcovými koncovkami.

- Mnohem raději hrají než trénují, propojenost mezi tréninkem a hrou si uvědomují jen částečně.


Cíle na školní rok:

- Zvládnout pravidelné řešení domácích šachových úkolů v rozsahu 30-60 minut týdně. Seznámit se s používáním šachové literatury.

- V průběhu sezóny si vyzkoušet hraní vážných partií se zápisem. Do rozhodovacího procesu během partie vnést pojmy hodnocení pozice a plán hry. Na jejich základě vybírat vhodné tahy, více využívat čas na přemýšlení.

- Ve svých nejčastějších zahájeních získat základní znalosti a ukázat si vzorové partie. Při studiu zahájení důraz na propojení s taktickými hrozbami.

- V taktice se naučit pracovat s idejemi kombinací a z dvoutahových matů se posunout na třítahové i těžší.

- V koncovkách prohloubit hru podle zásad a prostudovat základní pěšcové koncovky.

- Vnímat partii jako souboj dvou myslících bytostí, které se snaží vytvářet hrozby a zároveň bránit hrozbám soupeře.


Doporučená literatura:

- P.Herejk: Metodika pro učitele a trenéry šachu

- P.Herejk: Sbírka šachových úloh

- M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl

- M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl

- M.Beil: Tři části šachové partie

- R.Biolek: Šachové miniaturky

- R.Biolek: Koncovky - základní kurz

- R.Biolek: Základy taktiky

- R.Biolek: Základy strategie

- P.Herejk: Základní výcvik začátečníků (elektronicky)
Celoroční plán témat pro střední skupinu najdete na tomto odkazu.


Odkazy na další Tréninkové deníky: Lehké / Střední / Těžké


Další informace o Tréninkových denících najdete v článku na webu ŠSČR.


Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.