22. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech i samostatného domácího studia zahájení z knih

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Metody boje o volné sloupce (40 minut)

- Proč je důležité bojovat o volné sloupce, jaký je cíl tohoto boje

- Zdvojení těžkých figur

- Omezování soupeřových těžkých figur v boji o sloupec

- Vytvoření bodu vniku na předposlední řadu

- Uplatnění kontroly volného sloupce k další výhodě

- Šachopedie: Boj o volný sloupec

- R.Biolek: Základy strategie, R.Biolek: Plán v šachové partii, R.Biolek: Šachy. Hra fantazie

 

Hraní cvičných partií (20 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Znovu tematické partie s povinnou volbou zahájení: Španělská hra

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 22 Těžké)

- Šachopedie: Boj o volný sloupec

- Motivační rozloučení - pokračovat se samostatným studiem šachové literatury

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku jedna absence a dobře vyřešené šachové úkoly na taktiku a koncovky. Velmi chvályhodné bylo, že účastníci tréninku od minula dobře pracovali i se samostatným domácím studiem zahájení s šachovými programy i šachovou literaturou. Proto jsme i ve cvičných partiích znovu hráli španělskou a využili přípravu z minulého tréninku. Se španělskou hrou se dobře podařilo propojit i dnešní téma boje o volný sloupec.
21. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Hledání plánu ve španělské hře (40 minut)

- Zopakování hlavních pokračování ve španělské z předminulého tréninku

- V jednotlivých pozicích společné analýzy - důraz na hodnocení pozice a plán hry

- Ukázkové partie, motivace k dalšímu samostatnému studiu

- Šachopedie: Hodnocení pozice, Plán hry, Španělská hra

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 39. lekce (strana 169), R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, strany 157-279, R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech

 

Hraní cvičných partií (20 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dnes tematické partie s povinnou volbou zahájení: Španělská hra

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 21 Těžké)

- Šachopedie: Plán hry, Španělská hra

- Motivační rozloučení směrem k využívání šachové literatury i šachových programů

 

Hodnocení tréninku

- Dneska byl trénink s kompletní účastí a s dobře vyřešenými šachovými úkoly. Dnešní téma bylo pro účastníky tréninku velmi praktické - ať už společné rozbory, anebo pak hraní cvičných partií na španělskou hru. Takže všechny zúčastněné velmi bavilo a dobře je namotivovalo k dalšímu studiu zahájení z různých zdrojů.
20. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Malé centrum (40 minut)

- Opakování znalostí o typových pozicích, včetně dříve probraných typových pozic

- Popis typové pozice Malé centrum

- Hlavní plány hry obou stran

- Ukázkové partie, společné analýzy a komentáře

- Šachopedie: Typové pozice, Malé centrum

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, R.Biolek: Základy strategie, R.Biolek: Šachy. Hra fantazie

 

Cvičná simultánka na probírané téma (20 minut)

- Tematické partie s typovou pozicí malé centrum

- Pro simultánku jsme vybrali zahájení španělskou hru, Steinitzovu variantu (3…d6), ve které děti hrály bílými

- Kdo dohraje, sleduje partie ostatních

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 20 Těžké)

- Šachopedie: Malé centrum

- Motivační rozloučení, zejména směrem k využívání šachové literatury

 

Hodnocení tréninku

- Dneska velmi dobrý trénink s jedinou absenci a nadprůměrně vyřešenými úkoly z minula. Děti se doma věnovaly i soutěžím My-Chess. Při dnešním probírání další typové pozice bylo důležité, že jsme si ji rovnou vyzkoušeli i v praktickém hraní v rámci simultánky.19. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Úvod do španělské hry (40 minut)

- Základní možnosti obrany černého ve španělské hře

- Ukázkové plány a postupy bílého ve španělské

- Stanovení naší hlavní varianty, odboček, vyvracení typických chyb

- Ukázkové partie, motivace k samostatnému studiu

- Společné analýzy, dotazy a komentáře

- Šachopedie: Španělská hra

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 39. lekce (strana 169), R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, strany 157-279, R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech

 

Hraní cvičných partií (20 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dnes tematické partie s povinnou volbou zahájení: Španělská hra

- Důraz na využití myšlenek, které jsme si ukazovali v předchozím výkladu

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 19 Těžké)

- Šachopedie: Španělská hra

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Dnešní trénink byl bez absencí a s velmi dobře vyřešenými úkoly z minula. Hlavní dnešní téma (španělská hra) děti bavilo a uvědomovali si jeho praktický dosah na partie. Část účastníků tréninkové skupiny už španělskou používá, ostatní si ji rádi vyzkoušeli.
18. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Technika propočtu variant a správný zápis (40 minut)

- Na prvním diagramu ukázat požadovanou metodu zápisu (číslování tahů, zápis odboček)

- Vysvětlení významu správného zápisu - přehlednost, zaznamenání myšlenek, struktura kombinace

- Zásady techniky propočtu variant

- Řešení vzorových příkladů

- Šachopedie: Propočet variant

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, R.Biolek: Základy taktiky,

 

Hraní cvičných partií (20 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Hlavní důraz na taktiku a propočet variant

- Uplatňovat zásady propočtu variant z dnešního tréninku

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 18 Těžké)

- Šachopedie: Propočet variant, Test: Kombinace mistrů světa 1

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku byla jedna absence a výborně vyřešené šachové úkoly z minula včetně intenzivního řešení na serveru My-Chess, mimo jiné i soutěží. Naše dnešní téma bylo zaměřené na taktiku a propočet variant, takže jsme se věnovali velmi praktické náplni s řešením diagramů. A také vysvětlování, k čemu je důležité i správné zapisování řešení včetně odboček.
17. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Karlovarská struktura (40 minut)

- Popis typové pozice Karlovarská struktura - polootevřený c-sloupec proti polootevřenému e-sloupci

- Plány hry strany s polootevřeným e-sloupcem, zejména figurový útok na krále

- Plány hry strany s polootevřeným c-sloupcem, zejména minoritní útok

- Vznik této typové pozice například z caro-kannu nebé z dámského gambitu

- Partiové ukázky, společné analýzy

- Spojitost s repertoárem zahájení účastníků této skupiny

- Šachopedie: Karlovarská struktura

- R.Biolek: Plán v šachové partii, V.Hora: Vybrané typové pozice, L.Pachman: Střední hra v šachové praxi

 

Cvičná simultánka na probírané téma (20 minut)

- Tematické partie s typovou pozicí karlovarská stráktura

- Před zahájením simultánky si každý účastník vybral jednu ze vzorových zahajovacích pozic, z té jsme potom simultánku zahajovali

- Kdo dohraje, sleduje partie ostatních

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 17 Těžké)

- Šachopedie: Karlovarská struktura

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Dneska kompletní účast a dobře vyřešené úkoly z minula, včetně dobrého používání systému My-Chess (testů, výuky, šachopedie). Společně jsme pokračovali s typovými pozicemi. I karlovarská struktura děti bavila a pochopili nejdůležitější náměty. K procvičení byla velmi užitečná cvičná simultánka.
16. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Izolovaný pěšcový pár a Visací pěšci (40 minut)

- Zopakování smyslu typových pozic

- Popis typové pozice Izolovaný pěšcový pár

- Plán hry obou stran v této typové pozici

- Vznik typové pozice Visací pěšci (například z Izolovaného pěšcového páru)

- Plán hry, ukázkové partie

- Šachopedie: Izolovaný pěšcový pár, Visací pěšci

- R.Biolek: Základy strategie, R.Biolek: Plán v šachové partii, V.Hora: Vybrané typové pozice

 

Cvičná simultánka na probírané téma (20 minut)

- Tematické partie s typovými pozicemi izolovaný pěšcový pár a visací pěšci

- Před zahájením simultánky si každý účastník vybral jednu ze vzorových zahajovacích pozic, z té jsme potom simultánku zahajovali

- Kdo dohraje, sleduje partie ostatních

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 16 Těžké)

- Šachopedie: Izolovaný pěšcový pár, Visací pěšci

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku byla o něco slabší účast (nemoci, příprava na pololetní písemky), ale všichni zúčastnění měli dobře vyřešené úkoly na papírech i se aktivně účastnili nových soutěží My-Chess. Cílem dnešní lekce bylo nejen probrat dvě důležité typové pozice, ale také je přenést do praxe. To se nám podařilo pomocí cvičné simultánky na téma probíraných typových pozic.
15. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Úvod do typových pozic: Izolovaný pěšec (40 minut)

- Vysvětlení, co jsou typové pozice a k čemu jsou dobré

- Základní rysy pozic s izolovaným pěšcem

- Plán hry strany hrající s izolovaným pěšcem

- Plán hry strany hrající proti izolovanému pěšci

- Šachopedie: Typové pozice, Izolovaný pěšec

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, R.Biolek: Základy strategie, R.Biolek: Plán v šachové partii

 

Hraní cvičných partií (20 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Volné hraní, důraz na vnímání typových pozic a plánu hry

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 15 Těžké)

- Šachopedie: Typové pozice, Izolovaný pěšec

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku znovu kompletní účast. Strategická témata jsou náročnější a vyžadují větší zaujetí pro věc, tak chvílemi to bylo náročné. Důležité je propojit probíraná témata s praxí a chápat možnosti využití teoretických znalostí i v praktických partiích. Na zpestření a odlehčení od náročného obsahu posloužily nové soutěže My-Chess.
14. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula - pěšcové koncovky pro ty, kteří minule chyběli

 

Dnešní téma: Caro-Kann bílými (30 minut)

- Vysvětlení hlavních myšlenek caro-kannu

- Výhoda oproti francouzské - černý si nezavírá bělopolného střelce

- Nevýhoda oproti francouzské - protihru c6-c5 má černý se ztrátou jednoho tempa

- Hlavní možnosti bílého, doporučení vhodného pokračování (např. 3.exd5 cxd5 4.Sd3 s možností figurového útoku při stejných rošádách)

- Společné analýzy vznikajících pozic

- Šachopedie: Caro-Kann, Útok při stejných rošádách

- R.Biolek: Šachová zahájení - Polootevřené hry, strany 67-99, R.Biolek: Šachové miniaturky, L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 80-86

 

Hraní cvičných partií na probírané téma (30 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dnes tematické partie s povinnou volbou zahájení: Caro-Kann

- Tentokrát dvě partie, aby si každý vyzkoušel probírané zahájení bílými i černými

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 14 Těžké)

- Šachopedie: Caro-Kann, Útok při stejných rošádách, Test: Stejné rošády I, Stejné rošády II, Výuka: Stejné rošády I, Stejné rošády II

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Dneska kompletní účast na tréninku a dobře vyřešené úkoly z minula. Po minulém volnějším tréninku jsme tak nyní byli v plném složení a dobrém pracovním zaměření. Kvůli minulým absencím jsme věnovali více času i opakování pěšcových koncovek. V Caro-Kannu se navržený postup (3.exd5 s dalším 4.Sd3) všem líbil a dobře jsme si ho vyzkoušeli i ve cvičných partiích. Všichni si Caro-Kann vyzkoušeli za bílého i za černého.
13. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Testování znalostí základních pěšcových koncovek (40 minut)

- Cílem je zjištění současného stavu znalostí v základních pěšcových koncovkách

- Procvičení znalostí, při kontrole pak vysvětlení slabých míst a doplnění znalostí

- Na těchto základních pěšcových koncovkách pak budeme stavět další studium koncovek

- Šachopedie: Kritická pole, Mezní pole, Past, Bodyček, Pohyb po diagonále, Vzdálený volný pěšec, Krytý volný pěšec, Samokrycí formace

- Využití prvků simultánky s trenérem při zkoušení jednotlivých koncovek

- R.Biolek: Koncovky - základní kurz, P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl

 

Komentovaná simultánka s trenérem (20 minut)

- Bez času, důraz na delší přemýšlení

- Simultánka s komentáři, s objasňováním svých myšlenek, s radami trenéra

- Po dohrání společné shrnutí nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 13 Těžké)

- Šachopedie: Kritická pole, Mezní pole, Past, Bodyček, Pohyb po diagonále, Vzdálený volný pěšec, Krytý volný pěšec, Samokrycí formace, Test: Pěšcovky 1-5 - tah a výsledek, Výuka: Shrnutí pěšcovek 1

- Motivační rozloučení směrem k soutěžím My-Chess

 

Hodnocení tréninku

- Minulý víkend hráli někteří účastníci turnaj a dobře se jim dařilo využívat probraná témata z tréninků - hlavně ohledně zahájení a různých způsobů útoků, například útok při opačných rošádách. Na dnešním tréninku ale bylo více absencí (přesně polovina skupinky), takže jsme trénink vzali v lehčím naladění , s více povídáním a hraním. Do dalšího týdne jsme se namotivovali na soutěže My-Chess, zejména ohledně taktiky a koncovek.
12. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Hledání tahů kandidátů (40 minut)

- Vysvětlení, co jsou tahy kandidáti

- Hledání tahů kandidátů v kombinacích - agresivní tahy dvojšach, šach, hrozba matu, braní

- Výběr tahů kandidátů

- Šachopedie: Tahy kandidáti

- R.Biolek: Základy taktiky

 

Hraní cvičných partií (20 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Volné hraní, důraz na používání tahů kandidátů

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 12 Těžké)

- Šachopedie: Tahy kandidáti

- Motivační rozloučení - motivace k sobotnímu turnaji, používat v praktických partiích tahy kandidáty

 

Hodnocení tréninku

- Dneska znovu velmi dobře vyřešené úkoly na papírech a u většiny účastníků i používání šachové literatury. Nové téma tahů kandidátů všichni účastníci pochopili a uvědomují si jeho vazbu na praktické partie. Bude však potřeba průběžné opakování a využívání tohoto užitečného principu.
11. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Dračí sicilská - útok při opačných rošádách (40 minut)

- Ukázka hlavní varianty dračí sicilské

- Na vznikajících pozicích ukázat útočné možnosti bílého - otevírání sloupců, útok po sloupci

- Krátce ukázat i možnosti černého - protihra po polootevřeném c-sloupci

- Typické příklady kombinací při opačných rošádách z dračí sicilské

- Šachopedie: Sicilská obrana, Útok při opačných rošádách

- R.Biolek: Základy taktiky, M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl

 

Hraní cvičných partií s povinnou Sicilskou obranou (20 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Povinná volba dračí varianty sicilské - pozice s opačnými rošádami

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 11 Těžké)

- Šachopedie: Útok při opačných rošádách, Test: Opačné rošády I, Opačné rošády II, Výuka: Opačné rošády I, Opačné rošády II

- Motivační rozloučení - důležité je studovat z šachové literatury a pak používat v praxi

 

Hodnocení tréninku

- Dneska jedna absence, ale dobře vyřešené šachové úkoly z minula. V domácím studiu se zlepšila práce z šachové literatury - většina účastníků skupiny šachovou literaturu aktivně používá. Na dnešním tréninku byly inspirativní ukázky dračí sicilské, pro hru bílými i pro použití černými.
10. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Které figury vyměnit a které ponechat (40 minut)

- Význam výměn pro hodnocení pozice a plán hry

- Vyměnit své špatné figury za soupeřovy dobré

- Ponechání svých klíčových figur

- Hra na špatnou soupeřovu figuru

- Typické ukázky hry proti špatnému střelci a pozic střelec proti jezdci

- Šachopedie: Výměna figur, Aktivita, Pasivita, Plán hry

- R.Biolek: Základy strategie

 

Hraní cvičných partií (20 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na hodnocení výměn - které výměny jsou pro nás dobré, které ne

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 10 Těžké)

- Šachopedie: Výměna figur, Aktivita, Pasivita

- Motivační rozloučení - důraz na studium šachové literatury, například kniha R.Biolek: Základy strategie

 

Hodnocení tréninku

- Dneska znovu kompletní účast a velmi dobře vyřešené úkoly na papírech. Většina účastníků se zapojila také do soutěží My-Chess. Děti velmi oslovilo téma, které výměny figur jsou dobré. Chápání šachů se v tomto směru při výkladu, diskuzích i procvičování výrazně zlepšilo.
9. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Strukturovaný plán hry (40 minut)

- Význam hodnocení pozice pro stanovení plánu hry

- Jak stanovit plán hry a jeho jednotlivé kroky

- Praktické ukázky plánu hry, využít polootevřená zahájení z minulého tréninku

- Šachopedie: Plán hry, Hodnocení pozice, Charakteristika polootevřených zahájení

- R.Biolek: Základy strategie, R.Biolek: Plán v šachové partii

 

Cvičná simultánka se speciálním hostem (20 minut)

- Na trénink přišel bývalý svěřenec a sehrál cvičnou simultánku na čas

- Simultánkující host 20 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah, účastníci skupiny 10 minut + 5 sekund

- Důraz na týmového ducha v simultánce, body počítáme za celý tým

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 9 Těžké)

- Šachopedie: Plán hry, Test: Hodnocení a plán

- Motivační rozloučení - někdy brzy zase zopakujeme simultánku, bude odveta

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku kompletní účast a nadprůměrně vyřešené šachové úkoly z minula. Dneska jsme měli na tréninku speciálního hosta, bývalého účastníka této skupiny. Pomáhal s částí tréninku (kontrolování šachových úkolů a jejich opravy), zapojil se i do výuky plánu hry. Vrcholem tréninku byla simultánka proti našemu speciálnímu hostovi, po napínavém boji vyhráli účastníci skupinky.
8. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula - více času kvůli dvěma absencím z minula

 

Dnešní téma: Dotazy k repertoáru zahájení - polootevřená zahájení bílými (40 minut)

- Společně si projít názvy a základní myšlenky v základních polootevřených zahájeních

- Sicilská, caro-kann, skandinávská, Pircova, francouzská, Aljechinova

- Během procházení jednotlivých zahájení dotazy účastníků a společné hledání odpovědí

- Motivace do dalšího studia jednotlivých zahájení

- Šachopedie: Polootevřená zahájení, Charakteristika polootevřených zahájení

- R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 136-137, R.Biolek: Šachová zahájení - Polootevřené hry, celá kniha

 

Hraní cvičných partií na probírané téma (20 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Povinné hraní polootevřených zahájení

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 8 Těžké)

- Šachopedie: Polootevřená zahájení, Charakteristika polootevřených zahájení, Test: Názvy polootevřených zahájení, Výuka: Názvy polootevřených zahájení

- Motivační rozloučení - hrát více turnajů, procvičit si zahájení v praxi

 

Hodnocení tréninku

- V pauze minulý týden se dva hráči zúčastnili vícedenního turnaje Mistrovství Moravy. Uhráli mírně nadprůměrný výsledek (4,5 bodu a 5 bodů), celkově byli spokojení. Rozborům partií s turnaje se věnují v rámci individuálních tréninků. Na tréninku byla cítit velká chuť všech účastníků hrát. Je dobře, že se těší na další turnaje.
7. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Motivy, ideje a témata kombinací (40 minut)

- Motivy kombinací jsou znaky pozice, které umožňují provedení kombinace

- Ideje kombinací jsou metody a postupy, které využíváme k dosažení kombinačního cíle

- Témata kombinací jsou cíle kombinací (závěrečné obrazce, o které usilujeme)

- Ukázky nejčastějších motivů, idejí a témat kombinací

- Šachopedie: Ideje kombinací

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 14. lekce (strany 64-67) a 21.-24. lekce (strany 93-105), M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl, 21.-22. lekce (strany 43-60), M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 23.-24. lekce (strany 1-20), R.Biolek: Základy taktiky, strany 15-26 a 63-71

 

Hraní cvičných partií (20 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dnes volné hraní bez omezení

- Důraz na soustředění po celou partii a všímání si kombinačních idejí

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 7 Těžké)

- Šachopedie: Ideje kombinací, Test: několik sérii na tomto odkazu

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Dneska jsme měli dvě absence, takže bude důležité se k probíraným tématům vrátit při domácím studiu a při opakování na dalším tréninku. Děti braly motivy, ideje a témata kombinací jako užitečnou pomůcku, nebyla to pro ně otravná teorie. Domluvili jsme se, že při řešení diagramů v domácích úkolech si budeme ideje kombinací pravidelně připomínat.
6. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula - nejdůležitější myšlenky hry dvou jezdců v obraně

 

Dnešní téma: Hra čtyř jezdců s tahem d2-d4 - podrobněji (40 minut)

- Hlavní myšlenky této varianty, metody boje o střed

- Nejčastější pokračování, hlavní varianta s vysvětlením plánů a tahů

- Časté odbočky, společné vyvrácení typických chyb

- Ukázkové partie, motivace k samostatnému studiu

- Šachopedie: Hra čtyř jezdců

- R.Biolek: Šachové miniaturky, R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry

 

Hraní cvičných partií (20 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Povinná volba zahájení - hra čtyř jezdců

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 6 Těžké)

- Šachopedie: Hra čtyř jezdců

- Motivační rozloučení - hlavně směrem ke studiu z šachových knih

 

Hodnocení tréninku

- Na tréninku znovu kompletní účast. Zhruba polovina účastníků si doma opakovala zahájení z minula. I na dnešním tréninku děti bavilo učení se zahájením - zdůraznili jsme provázanost s praktickou partií, vznikající pozice jsme si ukazovali i dál, diskutovali o nich. Logické úvahy o hře v zahájeních se dobře dařilo využít i ve cvičných partiích na hru čtyř jezdců. V závěru znovu důraz na motivaci ke studiu šachových knih.
5. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Hra dvou jezdců v obraně (40 minut)

- Hlavní myšlenky hry dvou jezdců v obraně

- Ukázky nejdůležitějších pokračování obou stran

- Typické chyby ve hře dvou jezdců v obraně

- Společné úvahy o vznikajících pozicích

- Šachopedie: Hra dvou jezdců v obraně

- R.Biolek: Šachové miniaturky, R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry

 

Hraní cvičných partií (20 minut)

- Tentokrát akční simultánka s trenérem!

- S hodinami s tempem 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Povinná volba zahájení - hra dvou jezdců v obraně

- Týmová hra - svými výkony hráči v simultánce vytvářejí dobré podmínky pro své spoluhráče

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 5 Těžké)

- Šachopedie: Hra dvou jezdců v obraně

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Na dnešním tréninku kompletní účast. Úkoly z minula vyřešili všichni, ale tentokrát bylo více chyb a slabší zápis. Na tréninku všechny bavila simultánka s hodinami proti trenérovi. Děti sice celkově prohrály, ale vzali jsme si z toho motivaci především ke studiu z šachové literatury. K tomu jsme si vytipovali dvě užitečné knížky mezinárodního mistra Richarda Biolka.
4. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

- Informace o blížícím se turnaji - bude fajn víkend, vyzkoušíme si nové znalosti, hodně se naučíme, užitečné budou rozbory sehraných partií

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Co nám říká pěšcová struktura (40 minut)

- Typy pěšcové struktury, úvod o typových pozicích

- Pěšcová struktura v rámci hodnocení pozice

- Ukázky plánu hry při různých pěšcových strukturách

- Šachopedie: Pěšcová struktura, Typové pozice

- R.Biolek: Základy strategie, P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu (36. lekce), M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl (36. lekce)

 

Hraní cvičných partií (20 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Před partiemi instrukce k vnímání pěšcové struktury a zaměření na hodnocení pozice a plán hry

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 4 Těžké)

- Šachopedie: Pěšcová struktura

Literatura: R.Biolek: Základy strategie

- Motivační rozloučení, speciálně směrem k blížícímu se turnaji

 

Hodnocení tréninku

- Úkoly z minula na papírech měli vyřešené všichni, ale řešení byla velmi stručná (často jen první tah). Vysvětlili jsme si význam pečlivého zápisu řešení včetně odboček, do příště se motivovali na zaměření na lepší zápis. Strategické téma o pěšcové struktuře všichni vnímali s chutí, zajímalo je to. Cítili motivaci využít to v partiích na tréninku i na blížícím se turnaji.
3. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula - co si účastníci pamatují z italské hry

 

Dnešní téma: Hodnocení pozice a plán hry (40 minut)

- Podle jakých kritérií se hodnotí pozice

- Jak stanovit plán hry

- Ukazujeme si hodnocení a plán především na italské hře, kterou jsme probírali minule

- V různých vznikajících pozicích zkoušet zhodnotit pozici a stanovit plán hry

- Šachopedie: Hodnocení pozice, Plán hry

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, R.Biolek: Základy strategie

 

Simultánka s trenérem (20 minut)

- Simultánka s povinným hraním italské hry s tahem c2-c3

- V průběhu hry konzultace dalšího postupu - nejdříve ohledně pokračování v zahájení, pak s důrazem na hodnocení pozice a plán hry

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 3 Těžké)

- Šachopedie: Hodnocení pozice, Plán hry

- Testy: Hodnocení a plán

- Na My-Chess úkol soutěže Maty 2. tahem na čas (pro otevření odkazu nutné přihlášení)

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Dneska trénink s plnou účastí. Nadprůměrně vyřešené úkoly na papírech (všichni je přinesli, většinou měli i kompletní, solidní správnost). Tentokrát menší využívání šachových testů na My-Chess. Na tréninku se všem líbilo propojení probíraného tématu hodnocení a plán s praktickými ukázkami italské hry. V úkolech na My-Chess jsme si tento týden zadali Maty 2. tahem na čas, které tento týden má i mladší skupinka.
2. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula - připomenutí důležitých míst v otevřených zahájeních

 

Dnešní téma: Italská hra s tahem c2-c3 (40 minut)

- Základní přehled o variantě italské 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3

- Hlavní myšlenky této varianty především z pohledu bílého

- Ukázky nejdůležitějších možností a hlavních odboček

- Šachopedie: Italská hra

- R.Biolek: Šachové miniaturky (na více místech), R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry (strany 5-52)

 

Hraní cvičných partií (20 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dnes tematické partie s povinnou volbou zahájení - Italská hra s 4.c3

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 2 Těžké)

- Šachopedie: Italská hra, Test: Opakování hlavní varianty Italské

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Tentokrát dvě absence z důvodu nemocí, takže jsme byli na tréninku v menším počtu. Domácí úkoly z minulého tréninku v pořádku - pěkně vyřešené diagramy i koncovky, dobrá aktivita v testech My-Chess. Na tréninku se účastníkům nejvíce líbily intenzivní rozbory Italské hry a následné procvičovací partie.
1. trénink: (90 minut)

 

Úvod (15 minut)

- Přivítání po letních prázdninách, složení skupiny, novinky z prázdnin

 

Informace k úkolům v novém roce (15 minut)

- Pravidelné diagramy a koncovky na papírech

- Práce s šachovou literaturou

- Využívání Šachopedie a testů My-Chess

 

Dnešní téma: Dotazy k repertoáru zahájení - otevřená zahájení bílými (30 minut)

- Cílem je postupně získat základní znalosti ve všech zahájeních, která nám v partiích vznikají

- Během školního roku budeme postupovat od nejčastějších zahájení

- Na dnešním tréninku si udělat přehled, kdo hraje jaké zahájení a kde děti cítí nejpotřebnější místa k prohloubení znalostí

- Získané informace zapracovat do plánu studia zahájení na tento tréninkový rok

- Šachopedie: Zahájení

- Metodika 38. - 40. lekce (strany 162-176), Malá učebnice šachových zahájení

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Po letních prázdninách volně pojaté partie hlavně pro zábavu, sehrát více partií

- Pro utužení týmové atmosféry možno zařadit i „holanďany“

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 1 Těžké)

- Šachopedie: oblast Zahájení, zapojit se do Soutěží

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- O letních prázdninách se účastníci této skupiny věnovali šachu rozdílně. Někteří hráli turnaj, zúčastnili se šachového tábora, hráli partie s kamarády. Jiní skoro nic. Všichni mají chuť do hry a těší se na turnaje. Mají velkou chuť sestavit si repertoár zahájení a postupně ho prohlubovat. Jsou při tom odhodlaní využívat i šachovou literaturu. Ujasnili jsme si, že při studiu zahájení se budeme soustředit na porozumění pozicím a schopnost stanovit plán hry.
Letošní Tréninkové deníky budou vycházet z těch loňských, akorát budou vylepšené o různé náměty a připomínky z minulého roku. Na úvod přinášíme popis tréninkové skupiny, základní strukturu tréninkové lekce a cíle na školní rok.


Těžká obtížnost je zhruba od třítahových matů výše (= úroveň My-Chess Těžké). Postupně se zkonalujeme v propočtu a můžeme řešit vícetahové kombinace. Na podobné úrovni se pohybujeme i v dalších oblastech tréninku (zahájení, strategie, koncovky).
Přidáváme tři důležité odkazy z webu Šachového svazu ČR i My-Chess:


- Základní šachový výcvik od Petra Herejka nabízí v elektronické podobě základní materiál pro přípravu a vedení tréninků.


- Velmi užitečný rozcestník metodických materiálů, který odkazuje na celou řadu pěkně zpracovaných materiálů v elektronické podobě.


- Rámcový program výuky šachu, který rozděluje tréninkový proces do čtyř navazujících fází a nabízí řadu dalších odkazů, rad i komentářů.
Od příštího týdne zde každou sobotu najdete kompletní přípravu pro jeden další trénink i s potřebnými odkazy a materiály.
Obecná struktura tréninku: (90 minut)

 

U Těžké skupinky využíváme hlubší zaměření na probírané téma, propojenost s pravidelným domácím studiem.

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů a opravy chyb, opakování z minula

 

Dnešní téma (40 minut)

- Společné probrání hlavního tématu tréninku

- Odkazy na materiály v Šachopedii, Testech a Výuce

- Odkazy na šachovou literaturu

 

Hraní cvičných partií na probírané téma (20 minut)

- Partie ve dvojicích nebo formou simultánky s trenérem

- Mohou být partie hrané od začátku, anebo až od určitých tematických pozic

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání úkolů na další týden

- Odkazy na samostatné studium a procvičování

 

Hodnocení tréninku

- Každý týden zde najdete hodnocení tréninku se vzorovou skupinou

 

 


Základní informace o tréninkové skupince - Těžké:

 

Popis skupiny

- 4-6 účastníků skupiny ve věku 11-15 let. Všichni mají za sebou minimálně tři roky v šachovém oddíle.

- Kromě rapidových turnajů už hrají i vážné turnaje se zápisem a někteří z nich pravidelně nastupují i v soutěžích družstech dospělých. Někteří z nich už solidně využívají čas na přemýšlení, samostatné rozbory svých sehraných partií zatím nedělají.

- V zahájeních mají přehled o zásadách a kusé znalosti v zahájeních, která hrají nejčastěji. Mají velkou chuť vytvořit si repertoár zahájení.

- Taktiku řeší od třítahových matů výše, jsou schopní uvažovat i o delších kombinacích, ale často se v propočtu ztrácejí a přehlížejí možnosti soupeře.

- Ve strategii mají přehled o potřebách jednotlivých figur, jsou seznámení se základy hodnocení pozice a plánu hry.

- Znají zásady koncovek a několik základních pěšcovek. Figurové koncovky zatím málo.

- Do šachů mají velkou chuť a chtějí se jim cílevědomě věnovat.

 

Cíle na školní rok

- Pravidelně se věnovat domácím šachovým úkolům minimálně v rozsahu 60-120 minut týdně. Aktivně používat šachovou literaturu.

- Zvýšit intenzitu hraní vážných partií a vytvořit návyk pro pravidelné rozbory sehraných partií.

- Zahájení budeme studovat s přesahem do strategie, klást důraz na hodnocení pozic, nejvýznamnější rysy a plány hry obou stran. Cílem bude vytvoření celistvého repertoáru zahájení.

- V taktice zlepšit propočet variant, seznámit se s tahy kandidáty a více uvažovat o možnostech soupeře, hledat nejsilnější obrany.

- Ve strategii se seznámit s typovými pozicemi a několik základních si projít.

- V koncovkách zpevnit propočet. K pěšcovým koncovkám ve větší míře přidat i figurové koncovky.

- Upevnit zájem o šachy a získat motivaci k dalšímu systematickému, cílevědomému studiu.

 

Doporučená literatura

- P.Herejk: Metodika pro učitele a trenéry šachu

- P.Herejk: Sbírka šachových úloh

- M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl

- M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl

- R.Biolek: Šachové miniaturky

- R.Biolek: Základy taktiky

- R.Biolek: Základy strategie

- R.Biolek: Koncovky - základní kurz

- B.Modr, J.Konikowski: Malá učebnice šachových zahájení

- R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry

- R.Biolek: Šachová zahájení - Polootevřené hry

- Metodické materiály pro středně pokročilé (elektronicky)

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.
Celoroční plán témat pro těžkou skupinu najdete na tomto odkazu.

 

Odkazy na další Tréninkové deníky: Lehké / Střední / Těžké

 

Další informace o Tréninkových denících najdete v článku na webu ŠSČR.

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.