2. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává nápovědy k opravám

- Společné projití obtížnějších příkladů

- Stručné opakování z minula - připomenutí důležitých míst v otevřených zahájeních

 

Dnešní téma: Italská hra s tahem c2-c3 (40 minut)

- Základní přehled o variantě italské 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3

- Hlavní myšlenky této varianty především z pohledu bílého

- Ukázky nejdůležitějších možností a hlavních odboček

- Šachopedie: Italská hra

- R.Biolek: Šachové miniaturky (na více místech), R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry (strany 5-52)

 

Hraní cvičných partií (20 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Dnes tematické partie s povinnou volbou zahájení - Italská hra s 4.c3

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 2 Těžké)

- Šachopedie: Italská hra, Test: Opakování hlavní varianty Italské

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- Tentokrát dvě absence z důvodu nemocí, takže jsme byli na tréninku v menším počtu. Domácí úkoly z minulého tréninku v pořádku - pěkně vyřešené diagramy i koncovky, dobrá aktivita v testech My-Chess. Na tréninku se účastníkům nejvíce líbily intenzivní rozbory Italské hry a následné procvičovací partie.
1. trénink: (90 minut)

 

Úvod (15 minut)

- Přivítání po letních prázdninách, složení skupiny, novinky z prázdnin

 

Informace k úkolům v novém roce (15 minut)

- Pravidelné diagramy a koncovky na papírech

- Práce s šachovou literaturou

- Využívání Šachopedie a testů My-Chess

 

Dnešní téma: Dotazy k repertoáru zahájení - otevřená zahájení bílými (30 minut)

- Cílem je postupně získat základní znalosti ve všech zahájeních, která nám v partiích vznikají

- Během školního roku budeme postupovat od nejčastějších zahájení

- Na dnešním tréninku si udělat přehled, kdo hraje jaké zahájení a kde děti cítí nejpotřebnější místa k prohloubení znalostí

- Získané informace zapracovat do plánu studia zahájení na tento tréninkový rok

- Šachopedie: Zahájení

- Metodika 38. - 40. lekce (strany 162-176), Malá učebnice šachových zahájení

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 5 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Po letních prázdninách volně pojaté partie hlavně pro zábavu, sehrát více partií

- Pro utužení týmové atmosféry možno zařadit i „holanďany“

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 1 Těžké)

- Šachopedie: oblast Zahájení, zapojit se do Soutěží

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku

- O letních prázdninách se účastníci této skupiny věnovali šachu rozdílně. Někteří hráli turnaj, zúčastnili se šachového tábora, hráli partie s kamarády. Jiní skoro nic. Všichni mají chuť do hry a těší se na turnaje. Mají velkou chuť sestavit si repertoár zahájení a postupně ho prohlubovat. Jsou při tom odhodlaní využívat i šachovou literaturu. Ujasnili jsme si, že při studiu zahájení se budeme soustředit na porozumění pozicím a schopnost stanovit plán hry.
Letošní Tréninkové deníky budou vycházet z těch loňských, akorát budou vylepšené o různé náměty a připomínky z minulého roku. Na úvod přinášíme popis tréninkové skupiny, základní strukturu tréninkové lekce a cíle na školní rok.


Těžká obtížnost je zhruba od třítahových matů výše (= úroveň My-Chess Těžké). Postupně se zkonalujeme v propočtu a můžeme řešit vícetahové kombinace. Na podobné úrovni se pohybujeme i v dalších oblastech tréninku (zahájení, strategie, koncovky).
Přidáváme tři důležité odkazy z webu Šachového svazu ČR i My-Chess:


- Základní šachový výcvik od Petra Herejka nabízí v elektronické podobě základní materiál pro přípravu a vedení tréninků.


- Velmi užitečný rozcestník metodických materiálů, který odkazuje na celou řadu pěkně zpracovaných materiálů v elektronické podobě.


- Rámcový program výuky šachu, který rozděluje tréninkový proces do čtyř navazujících fází a nabízí řadu dalších odkazů, rad i komentářů.
Od příštího týdne zde každou sobotu najdete kompletní přípravu pro jeden další trénink i s potřebnými odkazy a materiály.
Obecná struktura tréninku: (90 minut)

 

U Těžké skupinky využíváme hlubší zaměření na probírané téma, propojenost s pravidelným domácím studiem.

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (20 minut)

- Kontrola úkolů a opravy chyb, opakování z minula

 

Dnešní téma (40 minut)

- Společné probrání hlavního tématu tréninku

- Odkazy na materiály v Šachopedii, Testech a Výuce

- Odkazy na šachovou literaturu

 

Hraní cvičných partií na probírané téma (20 minut)

- Partie ve dvojicích nebo formou simultánky s trenérem

- Mohou být partie hrané od začátku, anebo až od určitých tematických pozic

- Po dohrání rozbory nejdůležitějších okamžiků a poučení z chyb

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání úkolů na další týden

- Odkazy na samostatné studium a procvičování

 

Hodnocení tréninku

- Každý týden zde najdete hodnocení tréninku se vzorovou skupinou

 

 


Základní informace o tréninkové skupince - Těžké:

 

Popis skupiny

- 4-6 účastníků skupiny ve věku 11-15 let. Všichni mají za sebou minimálně tři roky v šachovém oddíle.

- Kromě rapidových turnajů už hrají i vážné turnaje se zápisem a někteří z nich pravidelně nastupují i v soutěžích družstech dospělých. Někteří z nich už solidně využívají čas na přemýšlení, samostatné rozbory svých sehraných partií zatím nedělají.

- V zahájeních mají přehled o zásadách a kusé znalosti v zahájeních, která hrají nejčastěji. Mají velkou chuť vytvořit si repertoár zahájení.

- Taktiku řeší od třítahových matů výše, jsou schopní uvažovat i o delších kombinacích, ale často se v propočtu ztrácejí a přehlížejí možnosti soupeře.

- Ve strategii mají přehled o potřebách jednotlivých figur, jsou seznámení se základy hodnocení pozice a plánu hry.

- Znají zásady koncovek a několik základních pěšcovek. Figurové koncovky zatím málo.

- Do šachů mají velkou chuť a chtějí se jim cílevědomě věnovat.

 

Cíle na školní rok

- Pravidelně se věnovat domácím šachovým úkolům minimálně v rozsahu 60-120 minut týdně. Aktivně používat šachovou literaturu.

- Zvýšit intenzitu hraní vážných partií a vytvořit návyk pro pravidelné rozbory sehraných partií.

- Zahájení budeme studovat s přesahem do strategie, klást důraz na hodnocení pozic, nejvýznamnější rysy a plány hry obou stran. Cílem bude vytvoření celistvého repertoáru zahájení.

- V taktice zlepšit propočet variant, seznámit se s tahy kandidáty a více uvažovat o možnostech soupeře, hledat nejsilnější obrany.

- Ve strategii se seznámit s typovými pozicemi a několik základních si projít.

- V koncovkách zpevnit propočet. K pěšcovým koncovkám ve větší míře přidat i figurové koncovky.

- Upevnit zájem o šachy a získat motivaci k dalšímu systematickému, cílevědomému studiu.

 

Doporučená literatura

- P.Herejk: Metodika pro učitele a trenéry šachu

- P.Herejk: Sbírka šachových úloh

- M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl

- M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl

- R.Biolek: Šachové miniaturky

- R.Biolek: Základy taktiky

- R.Biolek: Základy strategie

- R.Biolek: Koncovky - základní kurz

- B.Modr, J.Konikowski: Malá učebnice šachových zahájení

- R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry

- R.Biolek: Šachová zahájení - Polootevřené hry

- Metodické materiály pro středně pokročilé (elektronicky)

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.
Celoroční plán témat pro těžkou skupinu najdete na tomto odkazu.

 

Odkazy na další Tréninkové deníky: Lehké / Střední / Těžké

 

Další informace o Tréninkových denících najdete v článku na webu ŠSČR.

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.