Každou sobotu zde najdete kompletní přípravu pro jeden další trénink i s potřebnými odkazy a materiály.
18. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Pěšcové koncovky - král a pěšec proti králi (20 minut)

- Cíle obou stran v koncovce král a pěšec proti králi, úloha jednotlivých figur

- Vysvětlení obrany v remízové situaci - pod pěšce, příprava na opozici, opozice

- Vysvětlení postupu silnější strany ve výherní situaci - opozice, chodník, tah pěšcem

- Šachopedie: Král a pěšec proti králi

- M.Beil: Tři části šachové partie, P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, R.Biolek: Koncovky - základní kurz

 

Vložka na zpestření (15 minut)

- Hraní koncovky král a pěšec proti králi ve dvojicích

- Po dohrání cvičné hry trenér upozorní na případné chyby a pomůže upevnit správné návyky

 

Zopakování dnešní látky (5 minut)

- Klíčové body k zopakování, kontrolní otázky

 

Cvičná simultánka (25 minut)

- Bez hodin, hrát tah až po příchodu trenéra

- Komentovaná simultánka - trenér průběžně dává komentáře k situacím na šachovnici

- Důraz: dodržování zásad jednotlivých částí partie

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku nebo sleduje ostatní

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 18 Lehké)

- Šachopedie: Král a pěšec proti králi, Test: Král a pěšec proti králi, Výuka: Král a pěšec proti králi

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Dneska jedna absence a průměrně vyřešené úkoly z minulého tréninku. Dobré bylo nasazení v soutěžích My-Chess, kdy probíhal závěr prvního pololetí soutěže Šachy do škol. Dnešní téma o pěšcových koncovkách děti bavilo, protože obsahovalo herní prvky při cvičném hraní ve dvojicích.
17. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Pěšcové koncovky - čtverec (20 minut)

- Hlavní cíl pěšcových koncovek - prosazení pěšce

- Cíle obou hráčů - pěšec chce projít do dámy, soupeřův král ho chce zadržet

- Vysvětlení pravidla čtverce

- Ukázky pozic s výherní i remízovou situací, procvičování

- Šachopedie: Čtverec

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 15. lekce (strany 68-70), M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 15. lekce (strany 41-48), R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strana 5

 

Vložka na zpestření (10 minut)

- Minisoutěž v řešení kartičkových diagrámků

- Maty 1. tahem a jednoduché materiální zisky

 

Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Klíčové body k zopakování, kontrolní otázky, procvičení

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Hlavní důraz na pozornost a vyhýbání se hrubým chybám

- Kdo dohraje, řeší diagrámky zaměřené na koncovky

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 17 Lehké)

- Šachopedie: Čtverec, Test: Čtverec - tah a výsledek, Výuka: Čtverec

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Dneska byli na tréninku všichni účastníci a měli i dobře vyřešené úkoly na papírech. Cílem tréninku bylo podat koncovky jako zajímavou a zábavnou záležitost. Také snažit se pochopit logiku boje v koncovkách. Podařilo se to dobře a děti jsou si vědomy významu koncovek.
16. trénink: (90 minut)


Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky


Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Stručné opakování z minula


Dnešní téma: Přání šachových figur (20 minut)

- Každá figura má nějaké vlastnosti a podle toho má i své potřeby

- Přání jednotlivých figur - král, dáma, věž, střelec, jezdec, pěšec

- Aktivita a pasivita figur - stručná ukázka

- Šachopedie: Přání šachových figur

- M.Beil: Tři části šachové partie, R.Biolek: Základy strategie


Krátká přestávka (10 minut)

- Odpočinek, volno

- Povídání o zážitcích z Vánoc


Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Klíčové body k zopakování, kontrolní otázky, procvičení


Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na plnění přání šachových figurek

- Po dohrání komentář, nakolik se dařilo svým figurkám dělat radost (plnit jejich přání)

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku


Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 16 Lehké)

- Šachopedie: Přání šachových figur, Test: Vlastnosti šachových figur, Výuka: Přání šachových figur

- Motivační rozloučení


Hodnocení tréninku:

- Na dnešním tréninku několik účastníků chybělo, ale ti zúčastnění měli velmi dobře vyřešené šachové úkoly (na papírech i aktivita My-Chess). Menšího množtví účastníků jsme využili k důkladnějšímu probrání přání šachových figur, našeho úvodu do strategie. Všichni se zapojovali do diskuze a aktivně vyjadřovali své pohledy na věc. Ve cvičných partiích se všichni snažili hrát podle potřeb svých figurek.
15. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Tři části šachové partie - vlastnosti a poznávání (20 minut)

- Rozdělení šachové partie na tři části

- Zahájení, střední hra a koncovka - základní popis tří částí partie

- Poznávání tří částí partie - procvičování

- Šachopedie: Tři části šachové partie

- M.Beil: Tři části šachové partie, strany 26-31, 80-87 a 96-100, P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 11. lekce (strany 49-52), M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 11. lekce (strany 1-12)

 

Vložka na zpestření (10 minut)

- Cvičná šachová hra Mocná bojovnice dáma

- Trénink systematičnosti a postřehu

 

Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Klíčové body k zopakování, kontrolní otázky, procvičení

 

Cvičná simultánka (25 minut)

- Bez hodin, hrát tah až po příchodu trenéra

- Komentovaná simultánka - trenér průběžně dává komentáře k situacím na šachovnici

- Důraz: dodržování zásad jednotlivých částí partie

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku nebo sleduje ostatní

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 15 Lehké)

- Šachopedie: Tři části šachové partie, Test: Tři části šachové partie, Výuka: Tři části šachové partie

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Na dnešním tréninku kompletní účast a dobře vyřešené šachové úkoly z minula. V dnešním hlavním tématu jsme si dali za cíl ukázat, že v různých částech partie mohou být různé šachové úvahy a různé plány. Například různá role krále v zahájení, střední hře a koncovce. V dalších tématech jsme si dali motivaci k soutěžím My-Chess.
14. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Obrana proti dvojím úderům (20 minut)

- Opakování dvojích úderů a jejich nebezpečnosti

- Jak si dát pozor na nebezpečné dvojí údery

- Ukázky obrany proti dvojím úderům

- Šachopedie: Dvojí úder, Hrozba

- M.Beil: Tři části šachové partie, R.Biolek: Základy taktiky

 

Krátká přestávka (10 minut)

- Odpočinek, volno

 

Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Klíčové body k zopakování, kontrolní otázky, procvičení

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na dodržování zásad zahájení a hlídání si hrozeb soupeře

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 14 Lehké)

- Šachopedie: Dvojí úder, Test: Dvojí úder, Výuka: Základní zisky

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Znovu velmi povedený trénink - kompletní účast na tréninku a velmi dobře vyřešené úkoly z minula, včetně aktivního využívání procvičovacích testů My-Chess. Cílem dnešního tréninku bylo pochopit, že hrozby můžeme vnímat jako útočníci (dáváme vidličku, vazbu, vedeme matový útok), anebo jako obránci (bráníme se proti hrozbám). Z pohledu obránců je to pro děti obtížnější a je potřeba tento pohled na věc trénovat.
13. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Hledání dvojích úderů (20 minut)

- Co je dvojí úder (vidlička) a k čemu je dobrý

- Zisk materiálu pomocí dvojího úderu se šachem

- Dvojí úder na dvě silnější figury

- Dvojí úder na nechráněné figury

- Procvičování dvojích úderů jednotlivými figurami

- Šachopedie: Dvojí úder

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 12. lekce (strany 53-56) a 17.-20. lekce (strany 77-91), M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 12. lekce (strany 13-22), M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl, 17.-20. lekce (strany 1-42), R.Biolek: Základy taktiky, strany 7-10

Vložka na zpestření (10 minut)

- Cvičná šachová hra Čarostřelec na pouti

- Trénování postřehu a systematického myšlení

 

Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Klíčové body k zopakování, kontrolní otázky, procvičení

- Řešení dvojích úderů z Šachové cvičebnice

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Hlavní důraz na hraní s rozmyslem a beze spěchu

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 13 Lehké)

- Šachopedie: Dvojí úder, Test: Různé dvojí údery, Výuka: Dvojí úder

- Motivační rozloučení - blíží se další turnaje, na které se připravujeme

 

Hodnocení tréninku:

- Dneska trénink téměř v plném počtu a navíc zlepšené domácí úkoly na papírech. Domluva z minulého tréninku zabrala, blížící se turnaje jsou dobrá motivace pro lepší trénování. Při lépe zvládnutých domácích úkolech měl i celý trénink lepší spád a větší energii.
12. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Útok lehkých figur na f7 (20 minut)

- Opakování, proč je pole f7 v zahájení slabé

- Ukázky útoků na pole f7

- Ukázky obrany pole f7, nejlépe pomocí rošády

- Šachopedie: Slabý bod f7, Légalův mat

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 11. lekce (strany 49-52), 26. lekce (strany 112-116), M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 26. lekce (strany 36-38), R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 43-68

Krátká přestávka (10 minut)

- Odpočinek, volno

 

Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Klíčové body k zopakování, kontrolní otázky, procvičení

 

Komentovaná simultánka s trenérem (25 minut)

- Bez času, děti hrají svůj tah vždy po příchodu trenéra

- Důraz na dodržování zásad zahájení, hlídání slabého bodu f7

- Trenér průběžně komentuje jednotlivé partie a může dát drobné rady

- Kdo dohraje, sleduje partie ostatních

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 12 Lehké)

- Šachopedie: Slabý bod f7, Légalův mat, Test: Slabý bod f7, Útok na krále zadrženého v centru, Výuka: Král v centru

- Motivační rozloučení - řešení domácích úkolů na papírech

 

Hodnocení tréninku:

- Dneska trénink v plném počtu, ale hůře splněné úkoly v papírové podobě. Na tréninku jsme si k úkolům dali důraznou domluvu, že řešení pravidelných úkolů je nutné. Naproti tomu používání systému My-Chess velmi dobré, především soutěží My-Chess.
11. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Opakování z minula (oprava proti vazbám) - vzhledem k více absencím minulý týden tentokrát podrobnější zopakování

 

Dnešní téma: Slabý bod f7 - šustrmat (20 minut)

- Slabost pole f7 v zahájení, protože je chráněné pouze králem

- Různé útoky na pole f7

- Jak vypadá šustrmat a jak se proti němu bránit

- Proč není dobré snažit se o šustrmat

- Šachopedie: Slabý bod f7, Šustrmat

- P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 11. lekce (strany 49-52), 26. lekce (strany 112-116), M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 11. lekce (strany 10-11), M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 26. lekce (strany 36-38), R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 43-68

 

Vložka na zpestření (10 minut)

- Desková hra Abalone

- Povídání, odpočinek

 

Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Klíčové body k zopakování, kontrolní otázky, procvičení

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Hlavní důraz na dodržování zásad zahájení a správné rozehrání partií

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 11 Lehké)

- Šachopedie: Slabý bod f7, Šustrmat, Test: Slabý bod f7, Útok na krále zadrženého v centru, Výuka: Útok na krále v centru

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Dneska minimum absencí, ale hůře splněné úkoly z minula na papírech. Na tréninku se dobře podařilo propojení mezi výkladem o slabosti pole f7 v zahájení a potom cvičnými partiemi, kde děti nové znalosti dobře využily.
10. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Obrana proti vazbám (15 minut)

- Stručné opakování nebezpečnosti vazby (materiální zisk i v zahájení)

- Zabránění materiální ztrátě kvůli vazbě

- Vyřešení vazby v zahájení

- Předcházení nepříjemným vazbám v zahájení

- Šachopedie: Vazba, Zásady zahájení

- R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 19-23

Vložka na zpestření (15 minut)

- Vymýšlení různých veselých variací ve hře Blechy

- Na hracím poli (například 3x3) se určí, kde začíná blecha. Blecha je pouze myšlená, reálně na hracím poli není. Trenér pak říká, kam se blecha pohybuje. Žáci ji sledují, na konci mají za úkol určit, kde se nachází.

- Zkoušeli jsme variace 4x4 a různá další vylepšení. Například teleportování blechy při šlápnutí na určitá pole, zrcadlovou blechu (když vystoupí z hracího pole, objeví se zrcadlově na druhé straně).

 

Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Klíčové body k zopakování, kontrolní otázky, procvičení

 

Komentovaná simultánka s trenérem (25 minut)

- Hraní bez hodin, dodržování pravidel simultánky (hrát až po příchodu soupeře)

- Důraz na komentáře už v průběhu partií

- Kdo dohraje, sleduje ostatní

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 10 Lehké)

- Šachopedie: Vazba, Zásady zahájení, Test: Různé vazby, Výuka: Vazba

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Na dnešním tréninku bylo více absencí, ale všichni zúčastnění měli velmi dobře vyřešené úkoly včetně využívání online aktivit - soutěží My-Chess. Vzhledem k nižší účasti a navíc lichému počtu účastníků jsme dneska zvolili komentovanou simultánku místo partií ve dvojicích. Dnešní hlavní téma bude potřeba příště podrobněji zopakovat.
9. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Vazby v zahájení (20 minut)

- Stručné opakování o vazbě

- Nejčastější vazby v zahájení

- Využití vazeb v zahájení

- Šachopedie: Vazba, Zásady zahájení

- M.Beil: Tři části šachové partie, strany 54-55 a 68-78, R.Biolek: Základy taktiky, strany 11-15, R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 19-23

 

Krátká přestávka (10 minut)

- Odpočinek, volno

 

Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Klíčové body k zopakování, kontrolní otázky, procvičení

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Hlavní důraz na správnou hru v zahájení

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 9 Lehké)

- Šachopedie: Vazba, Zásady zahájení, Test: Vazba, Výuka: Vazba

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Dneska trénink s plnou účastí a velmi dobře vyřešené úkoly z minula. Ve cvičných partiích bylo výrazně méně hrubých chyb, s dobrou odezvou dětí se setkalo probírání vazeb v zahájení.
8. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Stručné opakování z minula - Bezpečí krále v zahájení

 

Dnešní téma: Vazba (20 minut)

- Co je vazba a jaký je její význam (znehbynění svázané figury)

- Zisk materiálu pomocí vazby

- Stručně o využití vazby v zahájení

- Šachopedie: Vazba

- M.Beil: Tři části šachové partie, strany 54-55 a 68-78, P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 7. lekce (strany 33-35) a 17.-18. lekce (strany 77-84)

 

Vložka na zpestření (10 minut)

- Desková hra Abalone

 

Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Klíčové body k zopakování, kontrolní otázky, procvičení

 

Komentovaná simultánka s trenérem (25 minut)

- Simultánka bez hodin

- Průběžné komentáře, drobné nápovědy, uvědomění si chyb

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 8 Lehké)

- Šachopedie: Vazba, Test: Různé vazby, Výuka: Vazba

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Po pauze z minulého týdne dnes velmi dobrý trénink. Během podzimních prázdnin děti řešily soutěž Šachy do škol a dobře se věnovaly i řešení úkolů z papírů. Na dnešním tréninku motivace pokračovat se soutěžemi My-Chess.
7. trénink: (90 minut)


Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky


Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Stručné opakování z minula


Dnešní téma: Bezpečí krále v zahájení (20 minut)

- Bezpečí krále jako součást cílů v zahájení

- Význam rošády pro bezpečí krále

- Jakou rošádu zvolit, jak vypadá bezpečně chráněné rošádové postavení

- Šachopedie: Rošáda, Zásady zahájení, Bezpečí krále

- M.Beil: Malé představení šachových kouzel, strany 112-113, P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 7. lekce (strany 33-35), M.Beil: Šachová cvičebnice 2. díl, 7. lekce (strany 34-37)


Přestávka (10 minut)

- Volno, odpočinek


Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Zopakování hlavních vědomostí, kontrolní otázky, procvičení


Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na správnou hru v zahájení (zásady zahájení, bezpečí krále)

- Hrát pomalu už od začátku

- Kdo dohraje, sleduje ostatní partie


Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 7 Lehké)

- Šachopedie: Bezpečí krále, Test: Zásady zahájení

- Motivační rozloučení


Hodnocení tréninku:

- Dneska znovu kompletní účast, úkoly z minula vyřešené průměrně. Děti se více zapojily do nového ročníku soutěže Šachy do škol a mají velkou chuť do soutěžení. Na dnešním tréninku se dobře podařily cvičné partie s důrazem na pozornou hru v zahájení.
6. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Stručné opakování z minula - zásady zahájení (boj o střed, vývin figur, bezpečí krále)

 

Dnešní téma: Vývin figur v zahájení (20 minut)

- Podrobněji se zaměřit na vývin figur v zahájení, stručně zahrnout i boj o střed

- Ovládnutí středu vytváří prostor pro své figurky a omezuje figury soupeře

- Lehké figury (jezdci a střelci), zpravidla nejdřív vývin jezdců

- Aktivní vývin (velká působnost, napadání soupeřových figur, vytváření vazeb)

- Šachopedie: Vývin figur

- P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR (25. lekce), M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 11. lekce (strany 6-7 a 12), R.Biolek: Šachové miniaturky (strany 5-7 a 39-42)

 

Vložka na zpestření (10 minut)

- Cvičná šachová hra Král houbařů - obtížnější úkoly, ve kterých porovnáváme více různých postupů a vybíráme z nich ten nejlepší

 

Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Klíčové body k zopakování, kontrolní otázky, procvičení:

Jaké jsou tři části šachové partie?

Jaké jsou hlavní cíle v zahájení?

Proč je důležitý vývin figur?

Proč se nejdříve vyvíjejí lehké figury?

O co se snažíme, když máme náskok ve vývinu?

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na dodržování zásad zahájení a rychlý vývin figur

- Kdo dohraje, sleduje partie ostatních

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 6 Lehké)

- Šachopedie: Vývin figur, Test: Zásady zahájení

- Motivační rozloučení - hlavně směrem k víkendovému turnaji (hrát pomalu, nikoho nepřeceňovat ani nepodceňovat, hrát soustředěně od prvního do posledního kola)

 

Hodnocení tréninku:

- Na tréninku kompletní účast, nadprůměrně vyřešené šachové úkoly z minula. Doma děti více používali systém My-Chess a speciálně soutěže My-Chess. Na tréninku děti dobře chápaly význam vývinu figur v zahájení. Procvičené vědomosti dobře použili i ve cvičných partiích. Podařilo se zpomalit hru už od prvních tahů.
5. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Zásady zahájení (20 minut)

- Naučit se tři základní zásady zahájení - boj o střed, vývin lehkých figur, udělat rošádu

- Vysvětlit si smysl těchto tří zásad, cílem je dobré rozehrání partie

- Zdůraznit, že v zahájení musí mít každý tah svůj jasný smysl

- Šachopedie: Zásady zahájení, Boj o střed, Vývin figur, Bezpečí krále

- M.Beil: Malé představení šachových kouzel (strany 110-113), M.Beil: Tři části šachové partie (strany 30-35 a 42-43), P.Herejk: Metodika (11. lekce, 26. lekce)

 

Přestávka (10 minut)

- Volno, odpočinek

- Využít pěkné počasí venku

 

Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Zopakovat si zásady zahájení, prověřit kontrolními otázkami:

Jaké jsou tři části šachové partie?

Jaké jsou tři zásady zahájení?

Proč se snažíme obsadit střed?

K čemu je dobrý vývin figur?

Proč je důležité udělat rošádu?

Co znamená, že každý tah musí mít svůj smysl?

 

Simultánka s trenérem (25 minut)

- Děti hrají, až když za nimi přijde trenér

- Tuto simultánku hrajeme bez hodin

- Důraz na komentáře trenéra ke hře v zahájení

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 5 Lehké)

- Šachopedie: Zásady zahájení, Test: Zásady zahájení

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Z minula velmi dobře udělané šachové úkoly - pěkně vyřešené především diagramy na taktiku. V simultánce se dětem dobře dařilo využít zásady zahájení z předchozí výuky. V poslední době je pozitivní zvýšené využívání systému My-Chess - hlavně testů a šachopedie.
4. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér opravuje řešení, dává nápovědy; děti si řešení opravují

- Stručné opakování z minula - matování dvěma věžemi a matování dámou

 

Dnešní téma: Matování věží (20 minut)

- Naučit se matování jednou věží

- Význam odřezání krále věží, význam opozice

- Postupné zatlačování soupeřova krále na kraj šachovnice, tam zmatování

- Procvičování formou simultánky s trenérem - trenér hraje a průběžně komentuje, děti hrají své tahy až když trenér přijde, trenér opravuje dětem chyby a v případě potřeby poradí

- Šachopedie: Matování věží

- P.Herejk: Metodika (9. lekce)

 

Přestávka (10 minut)

- Odpočinek, volno

- Pěkné počasí venku, využití venkovního hřiště

 

Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Rychlé shrnutí matovacího postupu jednou věží

- Procvičování matování věží ve dvojicích

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Hlavní důraz na hraní s rozmyslem a beze spěchu

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 4 Lehké)

- Šachopedie: Matování věží, Test: Matování těžkými figurami

- Zopakovat si matování věží i doma - s rodiči, s kamarády, samostatně

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Všechny děti snaživě vyřešily úkoly z minula. Na začátku tréninku děti jsme s dětmi zopakovali matování dvěma věžemi a matování dámou. Všem to šlo dobře, bylo vidět, že všichni už měli základ z minulého školního roku. Dnešní matování jednou věží bylo náročnější, některým dělalo potíže, občas chyby v postupu. V domácích úkolech na příště důraz na procvičení tohoto tématu.
3. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (10 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení opravují

- Stručné opakování z minula

 

Dnešní téma: Opakování matování dvěma věžemi a matování dámou (20 minut)

- Zopakovat a procvičit dvě základní matování, upevnit znalosti

- Nejdřív matování dvěma věžemi (jednodušší, metoda schodů), potom matování dámou

- Šachopedie: Matování dvěma věžemi, Matování dámou

- M.Beil: Tři části šachové partie, P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 8. lekce

 

Vložka na zpestření (5 minut)

- Oddechnutí, zpestření, práce v týmu

- Cvičná šachová hra Kde je poklad?

Krátká přestávka (5 minut)

- Odpočinek, volno

 

Zopakování dnešní látky (20 minut)

- Shrnutí matování dvěma věžemi

- Procvičení matování dvěma věžemi formou simultánky s trenérem

- Shrnutí matování dámou

- Procvičení matování dámou formou simultánky s trenérem

 

Hraní cvičných partií (20 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Hlavní důraz na hraní s rozmyslem a beze spěchu

- Kdo dohraje, sleduje ostatní

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 3 Lehké)

- Šachopedie: Matování dvěma věžemi, Matování dámou

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Trénink s plnou účastí. Hlavním tématem bylo matování dvěma věžemi a dámou. Matování dvěma věžemi většina účastníků už dobře uměla a bylo to pro ně jen shrnutí a opakování. Matování dámou si účastníci pamatovali méně, věnovali jsme mu více času a důkladně procvičili.
2. trénink: (90 minut)

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů na papírech

- Opravy chyb - trenér dělá fajfky pro dobrá řešení, křížky pro špatná, dává drobné nápovědy; děti si řešení průběžně opravují; nejčastější chyby trenér okomentuje pro všechny

- Stručné opakování z minula - jak se hledají maty

 

Dnešní téma: Maty 1. tahem různými figurkami (20 minut)

- Procvičování matů 1. tahem - postupně jednotlivými figurkami

- Na nástěnné šachovnici, z papírů, z šachových testů

- Šachopedie: Mat

- Metodika 5. lekce (strany 24-28), Šachová cvičebnice 2. díl (strany 12-20)

 

Krátká přestávka (5 minut)

- Volno, odpočinek

 

Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Procvičovací soutěž na téma Mat - řešení příkladů z papírů, anebo z šachových testů My-Chess Maty 1. tahem

 

Simultánka s trenérem (30 minut)

- Trenér hraje partie se všemi účastníky, u partií příležitostně komentuje

- Důraz na dodržování pravidla, že tah se provádí až ve chvíli, kdy trenér k hráči přijde - díky tomu hráči dobře využívají čas na přemýšlení

- Po dohrání společné zhodnocení nejdůležitějších okamžiků, důraz na poučení z chyb

- Kdo dohraje, řeší diagrámky na taktiku nebo sleduje zbývající partie

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 2 Lehké)

- Šachopedie: Mat, Test: Mat, Výuka: Mat

- Motivační rozloučení, hlavně směrem k lepšímu plnění domácích úkolů

 

Hodnocení tréninku:

- Na tréninku jedna absence, naopak jeden nový hráč do skupinky přibyl. Slabé byly šachové úkoly z minulého týdne, zhruba polovina dětí úkoly vůbec neřešila. Společně jsme to probrali a zdůraznili význam šachových úkolů. V šachových testech na My-Chess děti nejvíc zaujaly Úkoly a výzvy a sběratelské šachové kartičky.
1. trénink: (90 minut)

 

Úvod (15 minut)

- Přivítání po letních prázdninách, složení skupiny, novinky z prázdnin

 

Informace k úkolům v novém roce (5 minut)

- Pravidelné diagramy a koncovky na papírech

- Využívání Šachopedie a testů My-Chess

 

Dnešní téma: Hledání matů (20 minut)

- Mat je cílem šachové partie

- Hledáme takový útok na krále, který už soupeř nemůže zrušit (nemůže sebrat, představit, ustoupit)

- Procvičování příkladů na šachovnici nebo z papírů

- Šachopedie: Mat

- Metodika 5. lekce (strany 24-28), Šachová cvičebnice 2. díl (strany 12-20)


Vložka na zpestření (5 minut)

- Cvičná šachová hra Blechy - na hrací ploše 3x3 umístíme blechu, říkáme směry (nahoru, dolů, doleva, doprava), na konci se zeptáme "Kde je blecha?"


Krátká přestávka (5 minut)

- Nechat děti popovídat po prázdninách


Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Procvičovací soutěž na téma Mat - řešení příkladů z papírů, anebo z šachových testů My-Chess Maty 1. tahem

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Tempo 10 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

- Důraz na hraní s rozmyslem a beze spěchu

- Trenér sleduje partie a zjišťuje stav herních dovedností po prázdninách

- Kdo dohraje, může rozehrát další partii nebo sledovat ostatní

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání vytištěných listů s úkoly na další týden (My-Chess č. 1 Lehké)

- Šachopedie: Mat, Test: Mat, Výuka: Mat

- Motivační rozloučení

 

Hodnocení tréninku:

- Děti se na trénink velmi těšily a dorazily v plném počtu. Po prázdninách měli největší chuť do hraní, takže jsme mírně zkrátili jiné naplánované aktivity a věnovali o něco více času hraní partií. Děti stihly sehrát dvě partie, ve druhé z nich se podařilo hru více zpomalit. Na konci tréninku jsme se namotivovali do řešení šachových úkolů.

 

 

 

Obecná struktura tréninku: (90 minut)

 

U Lehké skupinky důraz na pestrost činností, časté opakování, větší množství herních a soutěžních prvků.

 

Úvod (5 minut)

- Přivítání, poznačení docházky, novinky

 

Kontrola úkolů z minula (15 minut)

- Kontrola úkolů a opravy chyb, opakování z minula

 

Dnešní téma (20 minut)

- Společné probrání hlavního tématu tréninku

- Odkazy na materiály v Šachopedii, Testech a Výuce

- Odkazy na šachovou literaturu

 

Vložka na zpestření (10 minut)

- Například cvičné šachové hry, minisoutěže v řešení diagrámků

- Možno zařadit i krátkou přestávku

 

Zopakování dnešní látky (10 minut)

- Klíčové body k zopakování, kontrolní otázky, procvičení

 

Hraní cvičných partií (25 minut)

- Partie ve dvojicích nebo formou simultánky s trenérem

- Hlavní důraz na hraní s rozmyslem a beze spěchu

 

Závěr a zadání úkolů (5 minut)

- Rozdání úkolů na další týden

- Odkazy na samostatné studium a procvičování

 

Hodnocení tréninku:

- Každý týden zde najdete hodnocení tréninku se vzorovou skupinou
Popis ukázkové lehké skupiny:

- 6-8 účastníků skupiny ve věku 6-9 let. Většina z nich má za sebou 1 rok přípravy v kroužku pro začátečníky, pravidla šachu umí.

- Turnaje ještě nehráli vůbec, anebo jen minimálně. Hrají rychle a impulzivně.

- V zahájení se učí hrát podle zásad, chápu význam vývinu figur.

- Taktiku řeší na úrovni jednotahových matů a nejjednodušších materiálních zisků.

- Pojem strategie zatím neznají, koncovky také ne. Matovat většinou umí dvěma věžemi a také dámou.

- Zatím mají šachy spíš jako volnočasový kroužek a většinou ještě nejsou pro hru výrazně zapálení.


Cíle na školní rok:

- Počítáme s pravidelným řešením domácích šachových úkolů v rozsahu minimálně 10-20 minut týdně.

- V průběhu sezóny začít hrát rapidové turnaje. Hrát pomaleji a začít zvažovat různé možnosti. Po tahu soupeře vnímat jeho hrozby.

- V zahájeních dodržovat základní zásady a poznat základní obraty.

- V taktice se z řešení jednotahových matů posunout přes maty 2. tahem s dvojitým šachem anebo s nápovědou k řešení dvoutahových matů.

- Ve strategii nacítit vlastnosti a potřeby jednotlivých figur.

- V koncovkách se seznámit s hlavními zásadami a jednoduchými pěšcovkami.

- Naučit se vnímat tři části šachové partie a každou z těchto částí hrát podle jejich zásad.


Doporučená literatura:

- P.Herejk: Metodika pro učitele a trenéry šachu

- P.Herejk: Sbírka šachových úloh

- M.Beil: Šachová cvičebnice 2. díl

- M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl

- M.Beil: Tři části šachové partie

- J.Veselý: Jak hrát šachy?

- L.Alster: Chci hrát šachy

- R.Biolek: Šachové miniaturky

- R.Biolek: Koncovky - základní kurz

- M.Hurta: Rukověť trenéra šachu (elektronicky)

- P.Herejk: Základní výcvik začátečníků (elektronicky)
Celoroční plán témat pro lehkou skupinu najdete na tomto odkazu.


Odkazy na další Tréninkové deníky: Lehké / Střední / Těžké


Další informace o Tréninkových denících najdete v článku na webu ŠSČR.


Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.