Znalosti zahájení jsou důležité pro správné rozehrání partie. Už na začátku partie se dají položit pevné základy pro další hru, anebo naopak partii nenapravitelně pokazit. Tak jako každá část potřebuje hodně procvičování.

 

Popis obsahu:

Testy v oblasti Zahájení jsou zatím zaměřené hlavně na procvičování znalosti názvů zahájení. Případně na poznávání, z jakého zahájení daná pozice vznikla. Obsahují také sérii Barvičková zahájení, ve které se můžete seznámit se vzorovými variantami jednotlivých zahájení. Další testy připravujeme pro obecné zásady zahájení a využití porušení zásad soupeřem.

 

Studijní cíle:

Cílem testů v této oblasti je zatím především naučit se a procvičit si názvy šachových zahájení. Znalost názvů je užitečná pro komunikaci mezi šachisty i orientaci v šachové literatuře. Pomáhá také systematizovat znalosti o jednotlivých zahájeních. Našimi testy pomáháme vytvářet základ pro sestavení vlastního repertoáru zahájení.

 

 

Ukázka 1: Názvy zahájení


Obrázek je z testu Otevřená zahájení I ze série Názvy šachových zahájení.


V tomto procvičování vybíráme z nabídnutých možností název zahájení, které je zobrazené na diagramu.


Nejzákladnější názvy otevřených zahájení považujeme za Lehkou obtížnost, ale konkrétní využití záleží na zvážení trenéra.

 

Obsažené složky:

Podrobněji se seznámíme s jednotlivými sadami testů z oblasti Zahájení.


Základy zahájení - Procvičování hlavních zásad a vlastností zahájení. Série se zaměřuje na význam vývinu figur, bezpečí krále i boje o střed. Ukazuje, jak se už v zahájení může partie rozhodnout matem nebo ziskem materiálu. A také procvičuje tři typy šachových zahájení.


Názvy šachových zahájení – Různé způsoby začátků šachových partií mají své názvy. Tyto názvy nám usnadňují komunikaci o různých zahájeních a pomáhají nám ve studiu. Každý šachista pak ví, co je Italská hra, Sicilská obrana či Dámský gambit. V této sérii se naučíme většinu běžně používaných názvů.

 

Názvy zahájení - série – Vylepšené pokračování série o názvech zahájení. Budeme potřebovat nejen znalosti názvů, ale také logické myšlení a dobré sledovací schopnosti. V řadě otázek totiž budeme určovat, z jakého zahájení mohly pozice na šachovnici vzniknout. Doporučujeme k opakovanému řešení.

 

Barvičková zahájení – Procvičování významných variant zahájení tah po tahu. Cílem studia zahájení je hra podle zásad zahájení a porozumění pozicím, postupům i jednotlivým tahům. Tato série procvičování slouží jako opakování významných variant a jako paměťové cvičení. Nepřeceňujte význam učení se variant zpaměti, je to pouze užitečný doplněk!

 

 

Ukázka 2: Z jakého zahájení pozice vznikla?


Tato ukázka je z testu Polootevřená zahájení ze sady Názvy zahájení - série.


Také zde z možností vybíráme název zahájení. Ale v části příkladů se nejedná o základní pozice daných zahájení, ale o situaci několik tahů později. Vždy je jediná správná možnost, z jakého zahájení mohl pozice běžnou hrou vzniknout.


Obtížnost je Střední až Těžká, použití záleží na plánu trenéra. Díky větší databázi příkladů doporučujeme k opakovanému řešení.

 

Závěr a doporučení:

V procvičovacích testech této oblasti zatím chybí testy zaměřené na procvičování zásad zahájení. S těmi bude tato oblast přínosnější. Zatím je tady hlavní zaměření na základní přehled o jednotlivých zahájeních a jejich názvech. Doporučujeme nepodceňovat význam znalosti názvů zahájení, které jsou důležité pro komunikaci mezi šachisty, orientaci v šachové literatuře i jako systematizace znalostí každého šachisty.


 

Průvodce obsahem My-Chess:

 

1. Procvičovat

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Cvičebnice

- Příběh

- Ostatní

2. Učit se

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Ostatní

3. Šachopedie

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Historie

- Ostatní

4. Ostatní

- Videa

- Kurzy

- Soutěžit

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.