Taktické a kombinační schopnosti jsou základem šachového umění. V rukou šikovného šachisty jsou taktické prostředky mocná zbraň. V Šachopedii najdete vysvětlení nejdůležitějších taktických pojmů a spoustu komentovaných příkladů, na kterých se naučíte je správně využívat.

 

Popis obsahu:

Oblast Taktika obsahuje vysvětlení základních taktických prvků a spoustu praktických ukázek. Dozvíte se o kombinačních schopnostech jednotlivých figur, ať už směrem k matu nebo materiálnímu zisku. Seznámíte se s idejemi kombinací a projdete si řadu různých typů útoků.

 

Studijní cíle:

Cílem této oblasti je pochopit důležité taktické prvky a naučit se je používat. Od jednoduchých dvojích úderů a vazeb až po vícetahové kombinace se složitějším propočtem je důležité projít intenzivním procvičování a jednotlivé prvky si osvojit v praxi. Dále naučit se využívat ideje kombinací a naučit se typické postupy v různých typech útočných pozic.

 

 

Ukázka 1: Materiální zisk


Na obrázku vidíme horní část tématu Materiální zisk ze série Taktika - obecné.


V horní části je ilustrativní obrázek a základní popisný text o tématu. Následuje tlačítko "Označit", kterým přidáte téma mezi svá Oblíbená témata.


Pod tím už začínají jednotlivé diagramy s komentáři.

 

Obsažené složky:

Podrobněji se seznámíme s jednotlivými sadami témat Šachopedie z oblasti Taktika.

 

Taktika - obecné – Rozsáhlá oblast s vysvětlením řady důležitých taktických témat. Objasníme si základní pojmy, se kterými pak budeme v kombinační hře pracovat. Sada má dvacet dva témat, jakými jsou dvojí úder, vazba, materiální zisk či propočet variant a řada dalších.

 

Kombinace figur – V této sadě sedmi témat si postupně projdeme kombinační schopnosti jednotlivých figur. Jakými způsoby mohou získat materiál a jak útočit na soupeřova krále. Najdeme zde i dvě témata zaměřená na hledání dvoutahových a trojtahových matů.

 

Ideje kombinací – Tato kategorie má sedmnáct témat a vychází z teorie šachové kombinace, která analyzuje kombinace na jejich motivy, ideje a témata. Kombinační ideje jsou prostředky, kterými dosahujeme cílů kombinace. Ideje jsou naše taktické zbraně!

 

Typy útoků – V této sérii je šestnáct témat a zaměřují se na různé typy útoků. Díky řadě obsažených ukázek si můžeme útoky jeden po druhém projít, pochopit jejich typické postupy a všechno si prakticky vyzkoušet v procvičovacích testech.Na ukázku přidáváme jeden diagram z tématu Dámské kombinace v sérii Kombinace figur:


Ukázka 2: Dvojí úder dámou - obtížnější


Dvojí úder může být cílem více či méně složitých kombinací.


V této pozici je černý král zdánlivě dobře chráněný, bílý však zahraje 1.Vxc7 a po 1...Vxc7 zasadí dvojí úder 2.Dd8+ Kh7 3.Dxc7 a získá materiální převahu.

 

Závěr a doporučení:

V oblasti taktiky nabízí Šachopedie velké množství témat zaměřených na taktické pojmy, kombinace figur, ideje kombinací i různé typy útoků. Všechna témata jsou doplněná řadou komentovaných ukázek, které vám nabídnou vysvětlení myšlenkových postupů vedoucích ke správnému řešení. Velmi doporučujeme používat odkazy na procvičovací testy a výukové lekce. Díky nim si studovaná témata můžete výborně procvičit.


 

Průvodce obsahem My-Chess:

 

1. Procvičovat

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Cvičebnice

- Příběh

- Ostatní

2. Učit se

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Ostatní

3. Šachopedie

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Historie

- Ostatní

4. Ostatní

- Videa

- Kurzy

- Soutěžit

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.