Pokud se chcete ve svém studiu nechat vést tréninkovým plánem, jsou právě pro vás užitečné naše kurzy. Kombinují dohromady výukové lekce, videa, témata Šachopedie a procvičovací testy a dělají z nich jeden funkční celek.

 

Popis obsahu:

Aktuálně v systému My-Chess najdete čtyři výukové Kurzy. Od kurzu pro úplné začátečníky (Učíme se šachy!), přes dvojici kurzů se zaměřením na taktiku a kombinace, až po kurz věnovaný pěšcovým koncovkám. Každý kurz je rozdělený na několik témat, vyřešením závěrečného testu v každém tématu si odemknete následující téma s dalším obsahem. Do budoucna připravujeme funkční i grafické vylepšení této funkce.

 

Studijní cíle:

Cílem Kurzů je seřadit pestrý obsah našeho systému do tréninkového plánu, který uživatele postupně provede danou tematikou. Vyváženě a ve vhodném pořadí pak bude procházet tématy Šachopedie, výukovými lekcemi a videy, procvičovacími testy. Během kurzu se téma jednak naučí, jedna si i ověří dobré zvládnutí jednotlivých oblastí.

 

 

Ukázka 1: Pěšcové koncovky


Na obrázku je náhled na kurz s názvem Pěšcové koncovky. Provede nás základními pěšcovkami od čtverce a kritických polí až po náročnější témata, jakými jsou volná tempa či nevýhoda tahu.


Kurz je rozdělený do tří částí, každá je zakončená procvičovacím testem nejdůležitějších probraných témat. Úspěšné vyřešení testu na konci každé kapitoly odemkne přístup do další části.

 

Obsažené složky:

Podrobněji se seznámíme s obsahem ve funkci Kurzy.

 

Učíme se šachy! – Úvodní kurz pro začátečníky. Učíme se poznávat šachovnici a pohyb šachových figur. Kurz je rozdělený do čtyř částí. Na konci každé části je závěrečný test, jehož úspěšné splnění odemkne následující část. Odměna za splnění celého kurzu je 30 zlaťáků a 5 diamantů.

 

Ideje kombinací – Kombinace mají své motivy (umožňují provedení kombinace), ideje (metody a postupy použité v kombinaci) a témata (cíle kombinací). V tomto kurzu se zaměříme na ideje kombinací. Postupně si je ukážeme a vyzkoušíme. Procvičíme si také poznávání jednotlivých kombinačních idejí.

 

Kombinace mistrů světa – Kurz o šestnácti mistrech světa od Steinitze po Carlsena. Seznámíme se s životy jednotlivých mistrů světa, jejich přínosem a zajímavosti. Také si vyřešíme řadu jejich slavných kombinací. Pojďme se učit šachy od nejlepších!

 

Pěšcové koncovky – Kurz základních pěšcových koncovek. Postupně si projdeme nejdůležitější pěšcové koncovky od čtverce a kritických polí až po volná tempa a nevýhodu tahu. Na konci každé ze tří částí je závěrečná zkouška, jejímž splněním odemknete následující část. Odměna za splnění celého kurzu je 100 zlaťáků a 5 diamantů.

 

 

Ukázka 2: Rozrušení obrany - závěrečný test


Obrázek ukazuje závěrečný test o tématu Rozrušení obrany z pětidílného Kurzu Ideje šachových kombinací.


Podobně jako v běžných testech (funkce Procvičovat), i tento závěrečný test obsahuje otázky s výběrem z nabídnutých možností a hraní správného tahu.


Úspěšným vyřešením závěrečného testu se uživateli odemkne další část celého Kurzu.

 

Závěr a doporučení:

Kurzy mají v systému My-Chess úlohu tréninkových plánů, ve kterých jsou témata řazená po sobě ve vhodném metodickém pořadí. Jejich projitím postupně zvládnete studované téma. Velký význam mají závěrečné testy na konci každého tématu. Úspěšným vyřešením závěrečného testu si odemknete další sérii obsahu. Doporučujeme využívat i odkazy na Šachopedii, které naše kurzy doplňují.


 

Průvodce obsahem My-Chess:

 

1. Procvičovat

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Cvičebnice

- Příběh

- Ostatní

2. Učit se

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Ostatní

3. Šachopedie

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Historie

- Ostatní

4. Ostatní

- Videa

- Kurzy

- Soutěžit

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.