Soutěžit je možné nejen v šachových partiích a turnajích, ale i ve zvládání různých šachových dovedností. Ať už je to hledání matů, určování názvů zahájení, různá cvičení s figurkami - všude máme možnost soutěžit a zdokonalovat se.

 

Popis obsahu:

Soutěžní obsah v systému My-Chess se průběžně střídá a jednotlivé soutěže jsou vždy v platnosti pro určité období. Hlavní střídání jsou zhruba tříměsíční soutěžní cykly, ve kterých bývá trojice rozmanitých soutěží (aktuální Jednotažky a zisky, Názvy šachových zahájení a Mistrovství věta poníků). Další soutěže se objevují mimořádně například na měsíc, na začátku školního roku anebo před Vánocemi. K tomu bude od října do května probíhat další ročník soutěže Šachy do škol.

 

Studijní cíle:

Cílem Soutěží je obohatit procvičování o soutěžní prvek, kdy se uživatelé snaží dosáhnout co nejvyšší počet bodů a stoupat žebříčkem nejúspěšnějších uživatelů. Mohou si tak ověřit, že se za minulé období zlepšili a dosahují nyní lepších výsledků. Také mohou soutěže řešit opakovaně a díky své píli se úspěšně poměřovat i se zkušenějšími šachisty.

 

 

Ukázka 1: Soutěž s hraním tahů


Obrázek ukazuje průběh soutěžního testu Jednotažky a zisky, ve kterém je úkolem hrát správné první tahy. Někdy je první tah rovnou mat, jindy vede k zisku materiálu (dvojí úder, vazba, odtah a další).


Soutěže s hraním prvních tahů nepoužívají tlačítko "Další" pro zobrazení následující otázky. Hned po zahrání tahu na šachovnici se odpověď automaticky zkontroluje a posouvá uživatele na další příklad.


Za správnou odpověď se přičte bod. Za chybnou bod se odečte život (na začátku jsou tři životy). Cílem je udělat co nejvíce bodů v časovém limitu 5 minut.

 

Obsažené složky:

Podrobněji se seznámíme s obsahem ve funkci Soutěžit.

 

Jednotažky a zisky – Úkol je za 5 minut vyřešit co nejvíce matů 1. tahem a jednoduchých materiálních zisků. Za každé správné řešení dostaneme 1 bod, ale za chybu ztratíme jeden život. V soutěži máme tři životy, po jejich ztrátě soutěž končí.

 

Názvy šachových zahájení – Určujeme názvy zahájení, která na šachovnici stojí. Anebo názvy zahájení, ze kterých pozice na šachovnici vznikly. V každé otázce je pouze jedna správná odpověď. Za každou správnou odpověď dostaneme 1 bod, za chybu ztratíme jeden život. Máme 3 životy a 5 minut.

 

Jezdec a čtyřlístky – Naším úkolem je vybrat správnou možnost, za kolik tahů jezdec sebere čtyřlístek (černého pěšce). V pětiminutovém časovém limitu se snažíme vyřešit co nejvíce příkladů! Za každé správné řešení dostaneme 1 bod, ale za chybu ztratíme jeden z našich tří životů.

 

Soutěž Šachy do škol – soutěž pro děti ze škol zapojených v projektu Šachy do škol. Podrobněji v pravidlech celé soutěže.

 

 

Ukázka 2: Soutěž s výběrem možností


Tady vidíme ukázku soutěže Jezdec a čtyřlístky, ve které zadáváme odpověď výběrem jedné z nabídnutých možností. Po vybrání možnosti se odpověď automaticky zkontroluje a uživatel se posune na další příklad.


Šachová hra Jezdec a čtyřlístky patří mezi užitečné tréninkové doplňky. Slouží k procvičení manévrů jezdce - určujeme, za kolik tahů jezdec doskáče pro černého pěšce.


Soutěže s výběrem možností používáme i pro jiná témata než šachové hry. Například pro názvy zahájení, otázky ze strategie, určování správného výsledku v koncovkách a další.

 

Závěr a doporučení:

V soutěžích My-Chess můžete porovnávat své výkony s dalšími uživateli a navzájem se motivovat k lepším výsledkům. Především u soutěží, které jsou otevřené dlouhodobě, můžete své výsledky postupně vylepšovat a posouvat si svoji laťku. Doporučujeme dávat si v soutěžích cíle - ať už určitý počet bodů, anebo nějaké umístění v pořadí. Cíle a snaha o jejich plnění vhodným způsobem přidávají motivaci.


 

Průvodce obsahem My-Chess:

 

1. Procvičovat

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Cvičebnice

- Příběh

- Ostatní

2. Učit se

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Ostatní

3. Šachopedie

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Historie

- Ostatní

4. Ostatní

- Videa

- Kurzy

- Soutěžit

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.