Znalosti zahájení jsou důležité pro správné rozehrání partie. Už na začátku partie se dají položit pevné základy pro další hru, anebo naopak partii nenapravitelně pokazit. V Šachopedii najdete dostatek podkladů pro dobré prostudování zahájení včetně řady odkazů na další materiály a šachovou literaturu.

 

Popis obsahu:

V oblasti Zahájení najdete užitečné informace o zahajovací části šachové partie. Co je to zahájení, jaké zásady jsou v této fázi užitečné a s jakými obecnými pojmy se zde setkáváme. Dále rozdělení zahájení na otevřená, polootevřená a zavřená a potom řadu informací o jednotlivých zahájeních.

 

Studijní cíle:

Hlavním cílem této oblasti je pochopit zásady zahájení, naučit se je využívat i využít soupeřovo porušení zásad zahájení. Pro orientaci ve studiu šachu je užitečné ovládnout rozdělení zahájení i naučit se názvy zahájení. Výsledkem by mělo být sestavit si svůj repertoár zahájení, který hráči vyhovuje. Prohlubovat ho a obohacovat.

 

 

Ukázka 1: Vývin figur


Na obrázku vidíme horní část tématu Vývin figur ze série Zahájení - obecné.


V horní části je ilustrativní obrázek a základní popisný text o tématu. Následuje tlačítko "Označit", kterým přidáte téma mezi svá Oblíbená témata.


Pod tím už začínají jednotlivé diagramy s komentáři.

 

Obsažené složky:

Podrobněji se seznámíme s jednotlivými sadami témat Šachopedie z oblasti Zahájení.

 

Zahájení - obecné – V této oblasti najdeme jedenáct témat s obecnými tématy kolem zahájení. Nejdůležitější z nich jsou zásady zahájení, následují různé podoby krátkých partií či matů v zahájení a obecné pojmy důležité pro začátek šachové partie.

 

Rozdělení zahájení – Tato část je věnována systematice jednotlivých šachových zahájení a je v ní osm témat. Základem je rozdělení zahájení na otevřená, polootevřená a zavřená. Najdeme zde i základní charakteristiku jednotlivých typů zahájení.

 

Otevřená zahájení – Otevřená zahájení začínají tahy 1.e4 e5. Sedmnáct témat v této oblasti se věnuje všem obvyklým otevřeným zahájením od italské, hry dvou jezdců v obraně a španělské až po střední hru či severský gambit.

 

Polootevřená zahájení – Polootevřená zahájení začínají tahem 1.e4, ale bez odpovědi černého 1...e5. V této sérii si jedno po druhém projdeme sedm základních polootevřených zahájení - jak vypadají, jaké mají vlastnosti a jak se hrají.

 

Zavřená zahájení – Zavřená zahájení začínají jiným tahem bílého než je 1.e4. Devatenáct témat této oblasti nás postupně provede všemi obvyklými zavřenými zahájeními od dámského gambitu, přes slovanskou obranu a královskou indickou, až po exotický orangutan.Na ukázku přidáváme jeden diagram z tématu Boj o střed v sérii Zahájení - obecné:


Ukázka 2: Rozbití soupeřova středu


V této pozici vzniklé z Italské hry má bílý silný střed složený z pěšců d4,e4.


Černý však má možnost jeho střed mu rozbít. Nejlépe k tomu poslouží pěšcový postup 1...d5.


Po 2.exd5 Jxd5 bude pěšcový střed bílého narušený a už ne tak silný.

 

Závěr a doporučení:

Oblast zahájení nabízí ucelený přehled o této části šachové partie. Klíčové pro praktickou hru jsou zásady zahájení, které stojí za to zkoumat do velké hloubky. Významné jsou také kapitoly o jednotlivých otevřených, polootevřených i zavřených zahájeních. V nich mimo jiné najdete odkazy na další cenné zdroje informací, především na konkrétní stránky šachových knih.


 

Průvodce obsahem My-Chess:

 

1. Procvičovat

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Cvičebnice

- Příběh

- Ostatní

2. Učit se

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Ostatní

3. Šachopedie

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Historie

- Ostatní

4. Ostatní

- Videa

- Kurzy

- Soutěžit

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.