V šachových kroužcích, oddílech i v učení se šachů u samouků jsou užitečnou pomůckou různé šachové cvičebnice. Dávají výuce metodickou oporu a nabízejí příležitost k procvičování. Ke cvičebnicím používaným Šachovým svazem ČR jsme připravili řadu online procvičovacích testů, které studium z těchto cvičebnic doplňují.

 

Popis obsahu:

V oblasti Cvičebnice najdete tři sady procvičovacích testů vytvořených jako doplněk k šachovým cvičebnicím vydaným v papírové podobě. První série testů doplňuje Šachovou cvičebnici 1. - 7. díl, která je oficiálním metodickým materiálem Šachového svazu ČR pro projekt Šachy do škol. Další dvě série doplňují dvojici samostatně vydaných cvičebnic stejného autora pro začátečníky a mírně pokročilé.

 

Studijní cíle:

Hlavním cílem této oblasti testů je nabídnout uživatelům papírových cvičebnic další procvičovací příklady na probíranou látku. Příklady použité v testech jsou jiné než pozice v papírových cvičebnicích, ale procvičují stejná témata a výborně je tak doplňují. Dalším důvodem k vytvoření testů ke cvičebnicím bylo přidání dalšího výukového kanálu - kromě společné práce na trénincích a práce s papírovými cvičebnicemi přibývá i možnost online procvičování v počítači, tabletu nebo telefonu.

 

 

Ukázka 1: Jak hrát zahájení?


První obrázek je z testu Zásady zahájení ze série Šachová cvičebnice 1. - 7. díl.


Hrou podle tří zásad zahájení (boj o střed, vývin figur, bezpečí krále) vytváříme předpoklady k úspěšně sehrané partii. Většina otázek tohoto testu je výběr správného tahu ze tří nabídnutých možností.


Obtížnost je na pomezí mezi Lehkou a Střední. Jedná se o užitečné cvičení pro mírně pokročilé hráče.

 

Obsažené složky:

Podrobněji se seznámíme s jednotlivými sadami testů z oblasti Cvičebnice.

 

Šachová cvičebnice 1. - 7. díl – Těchto dvacet jedna poutavých testů doplňuje všech sedm dílů Šachové cvičebnice, která je oficiální výukovým materiálem Šachového svazu ČR. Společně si projdeme pravidla šachů, nejdůležitější taktické i koncovkové obraty i základní strategické postupy. Doporučujeme začít od vhodné obtížnosti.

 

Malé představení šachových kouzel – Dvanáct procvičovacích testů, které doplňují šachovou cvičebnici pro začátečníky Malé představení šachových kouzel. Věnují se základním pravidlům šachu od pohybu figur až po cíl šachové partie a způsob zahajování partií. Doporučujeme používat společně s papírovou cvičebnicí jako doplňující procvičování.

 

Tři části šachové partie – Těchto deset testů bylo připraveno jako doplňující procvičování ke cvičebnici Tři části šachové partie. Společně si procvičíme základy zahájení, taktiky, strategie i koncovek. Tyto testy i celá cvičebnice představují výborný přechod k další šachové literatuře.

 

 

Ukázka 2: Základy strategie


Další ukázka je z procvičování Hodnocení a plán ze sady Tři části šachové partie.


Patnáct otázek tohoto testu se týká správného hodnocení pozice (různých rysů pozice, výhod a nevýhod obou hráčů) a stanovení správného plánu další hry. Formát otázek je výběr možností, hraní úvodního tahu a tah plus výsledek.


Obtížnost je Střední a jedná se o jeden nejpropracovanějších testů v systému My-Chess.

 

Závěr a doporučení:

Tato oblast je využitelná i samostatně, ale její hlavní účel je v propojení se cvičebnicemi vydanými v papírové podobě. Testy tyto cvičebnice výborně doplňují a obohacují je o další, nové procvičovací příklady. Doporučujeme posílat odkazy na šachové testy i v rámci zadávání domácích úkolů - stačí poslat odkaz a úkol je zadaný.


 

Průvodce obsahem My-Chess:

 

1. Procvičovat

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Cvičebnice

- Příběh

- Ostatní

2. Učit se

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Ostatní

3. Šachopedie

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Historie

- Ostatní

4. Ostatní

- Videa

- Kurzy

- Soutěžit

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.