Strategie je tím, co zkušeného šachistu v partii vede a udává jeho hře směr. Porozumění strategii se v průběhu šachového vývoje značně vyvíjí - v naší metodice začínáme od pochopení vlastností figur, pokračujeme hodnocením pozice a plánem hry, až se dostaneme k pokročilejším tématům, jakými jsou například typové pozice.

 

Popis obsahu:

Výuka v oblasti Strategie zatím obsahuje jen dvě série lekcí. Obě jsou zaměřené na chápání vlastností, potřeb a přání jednotlivých šachových figur. Do budoucna chystáme další výukové lekce o hodnocení pozice, plánu hry, typových pozicích a ukázky partií slavných mistrů šachové historie.

 

Studijní cíle:

Cílem výukových lekcí v této oblasti je nenásilnou formou nakročit do oblasti strategie skrze pochopení vlastností jednotlivých figur. Cit pro dobře umístěné figury a jejich správné využití je základem pro hlubší strategický pohled. V dalších do budoucna připravovaných lekcích se více zaměříme na celistvý pohled na strategii z hlediska hodnocení pozice a plánu hry.

 

 

Ukázka 1: Jaký je jezdec


Na první ukázce vidíme průchod výukou Vlastnosti jezdce ze série Vlastnosti šachových figur.


Lekce začíná shrnutím pohybu jezdce a jeho nejzákladnějšími vlastnostmi. Na několika vzorových pozicích pak jeho vlastnosti a schopnosti ilustruje.


Obtížnost je Lehká. Série o vlastnostech figur se dá považovat za první krůčky k vnímání šachové strategie.

 

Obsažené složky:

Podrobněji se seznámíme s jednotlivými sadami výukových lekcí z oblasti Strategie.

 

Vlastnosti šachových figur – Tato výuková sada představuje úvod do studia strategie. V sedmi částech se postupně seznámíme se základními vlastnostmi jednotlivých figur. Pojďte poznávat šachové figurky společně s námi!

 

Přání šachových figur – Jednotlivé figurky mají různé schopnosti a vlastnosti. V této výukové sadě se zaměříme na pochopení jejich základních potřeb a přání. To je nejlepší základ pro další studium šachové strategie!

 

 

Ukázka 2: O přáních věže


Druhý obrázek je z výukové lekce Co si přeje věž? ze série Přání šachových figur.


Téma věže se musí výrazně týkat volných sloupců, boje o jejich ovládnutí a metod využití. Specialitou věže pak je využití předposlední řady anebo mat na poslední řadě.


Obtížnost je Střední. Série o přáních figur navazuje na sadu o vlastnostech figur. Obsahuje už obtížnější prvky a studované téma rozvíjí.

 

Závěr a doporučení:

Zatím jsou v systému My-Chess jen dvě série výukových lekcí o strategii. Do budoucna připravujeme výrazné rozšíření, včetně učení strategie ze vzorových partií šachových mistrů. Výhodou jsou také průběžné kontrolní otázky ve výuce, které prověřují znalosti a udržují pozornost. K sadě Vlastnosti šachových figur doporučujeme využít i sérii procvičovacích testů.


 

Průvodce obsahem My-Chess:

 

1. Procvičovat

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Cvičebnice

- Příběh

- Ostatní

2. Učit se

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Ostatní

3. Šachopedie

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Historie

- Ostatní

4. Ostatní

- Videa

- Kurzy

- Soutěžit

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.