Studium koncovek nám pomáhá nejen ve zvládnutí závěrečné fáze šachové partie, ale silnou měrou přispívá také k pochopení vlastností figur, hodnocení pozice a plánu hry. S menším množstvím figur na šachovnici roste potřeba naplno využít všechny zdroje. V našich výukových lekcí se vás pokusíme krok za krokem koncovkami provést a naučíme vás je chápat.

 

Popis obsahu:

Výukové lekce v oblasti Koncovek jsou důkladně zpracované pro oblast pěšcových koncovek. Ve třech sériích se můžete postupně seznámit s nejdůležitějšími pěšcovkami. V poslední sérii Hraní pěšcovek si můžete jednotlivé pozice zkusit zahrát od začátku do konce. Do budoucna připravujeme rozšíření směrem k figurovým koncovkám i k obecným zásadám koncovek.

 

Studijní cíle:

Cílem výuky v této oblasti je nenásilnou formou přivítat uživatele do koncovkového světa. Nebrat koncovky jako něco nudného, ale naopak úžasného svou logičností a přesností. Koncovky patří mezi malé množství pozic, které je často možné mít zcela pod kontrolou. Pocit kontroly je v šachu velmi užitečný a ze základních pěšcových koncovek je možné ho částečně přenést i do dalších oblastí šachu.

 

 

Ukázka 1: Vzdálený volný pěšec


Na obrázku vidíme výukovou lekci Vzdálený volný pěšec ze série Pěšcové koncovky 2.


V této výuce najdete popis síly vzdáleného silného pěšce a způsoby jeho využití. Také si ukážeme způsoby, kterými je možné si ho vytvořit. Na konci lekce najdete závěrečné procvičování.


Obtížnost je Střední. Pro pochopení fungování pěšcových koncovek může být inspirativní i pro méně zkušené hráče.

 

Obsažené složky:

Podrobněji se seznámíme s jednotlivými sadami výukových lekcí z oblasti Koncovek.

 

Pěšcové koncovky 1 – V první sérii pěšcových koncovek se naučíme základní postupy: čtverec, koncovku král a pěšec proti králi, kritická pole, mezní pole, past a bodyček.

 

Pěšcové koncovky 2 – Druhá série pěšcovek přináší další zajímavá témata: pohyb po diagonále, vzdáleného a krytého volného pěšce, samokrycí formaci a nebezpečné pěšce.

 

Pěšcové koncovky 3 – Ve třetí části pěšcových koncovek se posouváme k pokročilejším pěšcovkám: pěšcové slabiny, pěšcový průlom, aktivní král, volná tempa a nevýhoda tahu.

 

Hraní pěšcovek – V této sérii si vyzkoušíme hraní různých pěšcových koncovek. Naším úkolem bude celou koncovku zahrát správně až do rozhodnutí. Zahraný tah vždycky potvrdíme tlačítkem "Další". Pojďte si procvičit pěšcovky společně s námi!

 

 

Ukázka 2: Využití pěšcového průlomu


Na této ukázce vidíme obrazovku z lekce Pěšcový průlom - hraní, která je součástí speciální série Hraní pěšcovek.


V této části máte možnost si vyzkoušet danou koncovku úspěšně zahrát až do konce. Tah po tahu až k úspěšnému výsledku. Pokud uděláte chybu, systém vás navede ke správnému řešení.


Jedná se o téma s Těžkou obtížností, ale mohou si ho zkusit i slabší šachisté.

 

Závěr a doporučení:

Výuka koncovek v systému My-Chess je zatím zaměřená především na výborné zvládnutí pěšcových koncovek. V těch nabízí výborné základy a doporučujeme využívat i souvisejících procvičovacích testů na stejná témata. Specialitou našeho systému je sada Hraní pěšcovek, ve kterých si základní koncovky můžete vyzkoušet zahrát tah po tahu.


 

Průvodce obsahem My-Chess:

 

1. Procvičovat

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Cvičebnice

- Příběh

- Ostatní

2. Učit se

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Ostatní

3. Šachopedie

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Historie

- Ostatní

4. Ostatní

- Videa

- Kurzy

- Soutěžit

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.