Studium koncovek nám pomáhá nejen ve zvládnutí závěrečné fáze šachové partie, ale silnou měrou přispívá také k pochopení vlastností figur, hodnocení pozice a plánu hry. S menším množstvím figur na šachovnici roste potřeba naplno využít všechny zdroje. V Šachopedii najdete vysvětlení důležitých koncovkových pojmů i ukázky jejich využití v různých typech koncovek.

 

Popis obsahu:

Oblasti Koncovky obsahuje vysvětlení základních koncovkových pojmů a důležitých zásad správné hry v koncovkách. Své samostatné články má řada jednotlivých pěšcových koncovek od čtverce a kritických polí až po volná tempa a trojúhelník. Následují podrobně zpracované i figurové koncovky. A v závěru oblasti najdete vysvětlení různých matovacích postupů.

 

Studijní cíle:

Cílem této oblasti je seznámit se s důležitými pojmy v koncovkách, jakými jsou volný pěšec, opozice či aktivita krále. Dále naučit se hrát podle zásad koncovek (centralizace krále, vytvoření a potom prosazení volného pěšce) a naplno využívat aktivitu všech zbylých figur. Jednotlivé pěšcové a figurové koncovky a matovací postupy doporučujeme studovat průběžně a přidávat obtížnější s rostoucí silou hráče.

 

 

Ukázka 1: Centralizace krále


Na obrázku vidíme horní část tématu Centralizace krále ze série Zásady koncovek.


V horní části je ilustrativní obrázek a základní popisný text o tématu. Následuje tlačítko "Označit", kterým přidáte téma mezi svá Oblíbená témata.


Pod tím už začínají jednotlivé diagramy s komentáři.

 

Obsažené složky:

Podrobněji se seznámíme s jednotlivými sadami témat Šachopedie z oblasti Koncovek.

 

Koncovky - obecné – V úvodní sadě o koncovkách se seznámíme se sedmi důležitými tématy. Zaměříme se na cíle koncovek, jejich rozdělení na pěšcovky a různé typy figurových koncovek. A také si vysvětlíme nejdůležitější koncovkové pojmy, které budeme v dalších oblastech využívat.

 

Zásady koncovek – Tato sada má sice jenom pět témat, ale jsou mimořádně důležitá! Věnujeme se v nich klíčovým zásadám koncovek a principům správné hry. Je to praktický a řadou ukázek podložený návod, jak koncovky správně hrát.

 

Pěšcové koncovky – V této oblasti se podíváme na sedmnáct témat z oblasti pěšcových koncovek. Od nejjednodušších, jakými jsou čtverec či souboj krále a pěšce proti samotnému králi. Až po mnohonásobně složitější jako nebezpeční pěšci, pěšcový průlom nebo nevýhoda tahu.

 

Figurové koncovky – Existuje řada různých typů figurových koncovek podle materiálu, který ještě na šachovnici zbývá. Vyskytují se v nich různá pravidla a zásady pomáhající správné hře. Dvanáct témat této série se věnuje jednotlivým figurovým koncovkám. Společně se jim podíváme na zoubek.

 

Matování – V této sadě šesti témat se podíváme na různé matovací postupy. Od velmi jednoduchých matování věžemi či dámou, přes matování dvěma střelci, až po matování střelce a jezdcem, které už vyžaduje značnou dovednost a schopnost vynikající souhry figur.Na ukázku přidáváme jeden diagram z tématu Mezní pole v sérii Pěšcové koncovky:


Ukázka 2: Mezní pole


Zelenou barvou jsou vyznačená mezní pole černého pěšce d6. Pokud tato pole bílý král obsadí, černého pěšce získá.


Bílý na tahu zahraje 1.Ka6 a obsadí mezní pole. Dále například 1...Kc8 2.Kb6 Kd7 3.Kb7 Kd8 4.Kc6 Ke7 5.Kc7 Ke8 a nyní bílý získá pěšce 6.Kxd6 a vyhraje.


Černý na tahu by vstoupil do opozice 1...Kb7 a tím by před bílým králem ubránil mezní pole. Dál bílého krále nepustí ani o kousek, například 2.Ka5 Ka7 3.Kb5 Kb7 s remízou opakováním tahů.

 

Závěr a doporučení:

V oblasti koncovek nabízí Šachopedie množství zpracovaných témat o koncovkových pojmech, zásadách, konkrétních pěšcových i figurových koncovkách a také matovacích postupech. U každého tématu najdete dostatek praktických ukázek a také řadu odkazů na šachovou literaturu (dokonce na konkrétní stránky knih) a na procvičovací testy či výukové lekce.


 

Průvodce obsahem My-Chess:

 

1. Procvičovat

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Cvičebnice

- Příběh

- Ostatní

2. Učit se

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Ostatní

3. Šachopedie

- Základy

- Zahájení

- Taktika

- Strategie

- Koncovky

- Historie

- Ostatní

4. Ostatní

- Videa

- Kurzy

- Soutěžit

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.